ESEMÉNYEK Več dogodkov >>
1. 9. 2017 Rok za prijavo na Študijski program za izpopolnjevanje Pedagoško – andragoško izobraževanje 2017/2018
18. 8. 2017 Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/18
18. 8. 2017 Rok za prijavo na Certifikatne izpite Goethejevega inštituta: B1, B2, C1 in C2
10. 8. 2017 Skrito odkrivanje na zabaven način
10. 8. 2017 Projekti ŠIPK 2016–2018 na FF UM
2. 8. 2017 Inventarizacija raznolikih agroekoloških pristopov petih partnerskih držav - Francija, Litva, Slovenija, Italija in Avstrija
 

Anglisztika és amerikanisztika Filozófia Földrajz Germanisztika Magyar nyelv és irodalom Pedagógia Fordítástudomány Pszichológia Szláv nyelvek és irodalmak Szociológia Művészettörténet Történelem