ESEMÉNYEK Več dogodkov >>
21. 9. 2018 Vpis v študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe Pedagoško - andragoško izobraževanje (PAI)
6. 7. 2018 Vpis v študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oz. nemščine (ZGUČAN)
22. 6. 2018 Predavanje z naslovom »Inovacija je sistem«
21. 6. 2018 Mednarodni znanstveni simpozij "Nemške jezikovne manjšine v vzhodnoevropskih regijah"
14. 6. 2018 Vabilo študentkam in študentom pedagogike na pogovor o študijski izmenjavi v okviru programa ERASMUS in CEEPUS
11. 6. 2018 Multiplikacijski dogodek: Nove možnosti izobraževanja in učenja v agroekologiji ''Učni moduli za terensko delo in inovativno učenje''
 

Anglisztika és amerikanisztika Filozófia Földrajz Germanisztika Magyar nyelv és irodalom Pedagógia Fordítástudomány Pszichológia Szláv nyelvek és irodalmak Szociológia Művészettörténet Történelem