Poročilo o izvoljenih kandidatih v študentski svet FF UM

Dopis dekana FF UM študentkam in študentom - začasni novi ukrepi (14. 10. 2020)

Obvestilo dekana FF UM študentom in študentkam (30. 9. 2020)

Dopolnjen varnostni protokol (30. 9. 2020)

Izvedba študijskega procesa v zimskem semestru 2020_21 (30. 9. 2020)

Dostopnost storitev za študente (30. 9. 2020)

Obvestilo dekana o smernicah za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja ter navodila za delo v prostorih Filozofske fakultete UM (20. 5. 2020)

Dopis dekana FF UM študentkam in študentom (27. 4. 2020)

Projekt Razlagamo.si na Filozofski fakulteti UM

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (posodobljeno 29. 6. 2020)

Plan of the University of Maribor for Ensuring Continuous Work in the Time of Coronavirus (updated 24. 4. 2020)

Navodila nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) priporoča

Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


SKLEPI

Volilni imenik iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost

Volilni imenik iz vrst drugih delavcev

Popravek Sklepa o razpisu volitev predstavnikov študentov v AZ

Sklep o razpisu volitev za člane UO UM iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov UM

Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat FF UM

Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Akademski zbor FF UM

Sklep - Število predstavnikov v Akademski zbor FF UM


ESEMÉNYEK Več dogodkov >>
9. 2. 2021 Zagovor magistrskega dela Anje Švigelj z naslovom Svetovalni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih: dejavnosti, sodelovanje in stres na delovnem mestu
2. 2. 2021 Zagovor magistrskega dela Urške Gačnik z naslovom Josip Costaperaria: Mariborski dvor
27. 1. 2021 Predavanje z naslovom “Žalost onkraj sanj: Peter Handke in Slovenija”
25. 1. 2021 Zagovor magistrskega dela Urške Mesarič z naslovom Preventivno delo z agresivnimi učenci v osnovni šoli
22. 1. 2021 Zagovor magistrskega dela Tomaža Markoviča z naslovom Zemljiška posest rodbine Mauerburg v ormoško–ljutomerski okolici ter goricah po urbarju 1688
18. 1. 2021 Vabljeno predavanje - Marina Garić (pedagoginja - I. OŠ Celje)


 

Anglisztika és amerikanisztika Filozófia Földrajz Germanisztika Magyar nyelv és irodalom Pedagógia Fordítástudomány Pszichológia Szláv nyelvek és irodalmak Szociológia Művészettörténet Történelem