ESEMÉNYEK Več dogodkov >>
1. 9. 2017 Rok za prijavo na Študijski program za izpopolnjevanje Pedagoško – andragoško izobraževanje 2017/2018
18. 8. 2017 Rok za prijavo na Certifikatne izpite Goethejevega inštituta: B1, B2, C1 in C2
7. 7. 2017 Rok za prijavo na Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine 2017/2018
16. 6. 2017 5. podelitev diplomskih listin magisterijev študijskih programov 2. stopnje in 19. podelitev diplom študijskih programov 1. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
15. 6. 2017 Razstava Hercules Stiriae
8. 6. 2017 Vabilo na zagovor zaključnega dela druge stopnje MAG kandidata Petra Koše
 

Anglisztika és amerikanisztika Filozófia Földrajz Germanisztika Magyar nyelv és irodalom Pedagógia Fordítástudomány Pszichológia Szláv nyelvek és irodalmak Szociológia Művészettörténet Történelem