ESEMÉNYEK Več dogodkov >>
26. 10. 2017 Vabilo na na mednarodni posvet in okroglo mizo Študij pedagogike – sledi preteklosti in izzivi prihodnosti
25. 10. 2017 Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK 2016-2018)
24. 10. 2017 Sociodan 2017
19. 10. 2017 Pomen praktičnega usposabljanja za razvoj kariere - za študente PeF UM in FF UM
19. 10. 2017 Vabilo na gostujoče predavanje dr. Milana Poláka in doc. Mgr. Igorja Fica
18. 10. 2017 Kolesarske poti ob vpadnici v Celje - študentski projekt
 

Anglisztika és amerikanisztika Filozófia Földrajz Germanisztika Magyar nyelv és irodalom Pedagógia Fordítástudomány Pszichológia Szláv nyelvek és irodalmak Szociológia Művészettörténet Történelem