E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani centra za medkulturno sodelovanje z državami Azije, Afrike in Latinske Amerike

Predstojnik centra za medkulturno sodelovanje z državami Azije, Afrike in Latinske Amerike
izr. prof. dr. Dragan Potočnik

Redno zaposleni člani oddelka

CENTER ZA MEDKULTURNO SODELOVANJE Z DRŽAVAMI AZIJE, AFRIKE IN LATINSKE AMERIKE

Poslanstvo Centra za medkulturno sodelovanje  z državami Azije, Afrike in Latinske Amerike: V času globalizacije in vse bolj potrebnega medcivilizacijskega sodelovanja se postavlja potreba po medkulturnem sodelovanju tudi z državami Azije, Afrike in
Latinske Amerike. Tovrstno sodelovanje vzpodbujajo številne organizacije in institucije. Tudi med zastavljenimi evropskimi cilji so poudarjeni sodelovanje z državami neevropskega prostora, kultura dialoga, spoštovanje različnosti, globalna pravičnost, strpnost, varnost. Poslanstvo in vizija Centra je iskanje stičišč med oddaljenimi kulturami, povezovanje globalnega in lokalnega, promocija sožitja in sodelovanja in s tem bogatenje slovenske znanosti.  

Izobraževalna dejavnost : Center za potrebe po medkulturnem sodelovanju z državami Azije, Afrike in Latinske Amerike organizira simpozije, festivale tujih kultur (glasba, ples, literatura, likovna umetnost, fotografija, film) s spremljevalnimi prireditvami: delavnice (kultura,
zgodovina, umetnost), okrogle mize, razstave.

Osnovni namen: premagovanje nestrpnosti, ki velikokrat izvira iz neznanja in strahu pred neznanim, vzpostavljanje strpnosti ter tudi zaupanja. Vzpostavitev kontaktov z univerzami v Aziji, Afriki in Latinski Ameriki.
Vključevanje v program Erasmus Mundus oz. v bilateralne meddržavne projekte, vzpostavitev institucionalno podprtih partnerstev med Filozofsko fakulteto UM in
podobnimi univerzami v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki, organizacija mobilnosti za študente in profesorje Filozofske fakultete UM in podobnimi univerzami v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki. 

Raziskovalna in razvojna dejavnost: Na vzpostavitvi institucionalno podprtih partnerstev, z vključevanjem v bilateralne meddržavne projekte, projekte EU temelji raziskovalna in razvojna dejavnost Centra. Na osnovi mobilnosti študentov in profesorjev bo omogočena raziskovalna dejavnost tudi na tujih univerzah.
Center si prizadeva prispevati k intenzivnejšemu prenosu znanstveno-raziskovalnih spoznanj tudi v gospodarstvo. 

Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih:
Center si tako kot Univerza v Mariboru prizadeva za čim širšo internacionalizacijo znotraj svoje strukture ter večjo prepoznavnost v evropskem in svetovnem visoko šolskem prostoru, za kar je razvito in uspešno mednarodno sodelovanje močna podlaga. Center si tako prizadeva, na podlagi že podpisanih bilateralnih sporazumov Univerze v Mariboru, nadaljevati  uspešno sodelovanje UM z ustanovami v Aziji, Afriki in Latinski Ameriki.

  • Domov
  • Centri
  • Center za medkulturno sodelovanje z državami Azije, Afrike in Latinske Amerike