E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

PROGRAMI PROFESIONALNEGA USPOSABLJANJA (PPU) STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 2019-2020

Prijave potekajo v elektronski obliki: https://paka3.mss.edus.si/Katis/KatalogProgramov.aspx

V KATIS katalogu programov v rubriki ‘IZVAJALEC' izberite UNIVERZA V MARIBORU, Filozofska fakulteta in dobite seznam vseh naših programov, ki jih na kratko predstavljamo v nadaljevanju.

ODNOSI V ŠOLI IN PREPREČEVANJE MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA

Seminar v obsegu 8 ur (v dveh delih)
Št. točk: 0,5
Št. udeležencev: 30
Rok prijave: 6. 3. 2020
Predvideni čas izpeljave: 4. 4. 2020-18. 4. 2020
Kraj izvedbe: Maribor
Cena za udeleženca: 23,81 EUR
Ciljna skupina: Strokovni delavci (učitelji, šolski svetovalni delavci) v osnovni šoli.

GREMO VEN IZ UČILNICE!

Seminar v obsegu 24 ur (v treh delih)
Št. točk: 1,5
Št. udeležencev: 30
Predviden čas izpeljave: 5. 4.-19. 4. 2019
Rok za prijavo: 6. 3. 2019
Kraj izvedbe: Maribor in Sveti Duh na Ostrem Vrhu
Cena za udeleženca: 64,31 EUR
Ciljna skupina: Vzgojitelji predšolskih otrok, učitelji razrednega pouka, učitelji tujih jezikov

KNJIŽEVNOST NA MATURI - RAZLIČNI POGLEDI NA CANKARJEVE DRAME

Seminar v obsegu 10 ur
Predviden čas izpeljave: 18.-19.10.2019
Št. točk: 0,5
Št. udeležencev: 30
Kraj izvedbe: Filozofska fakulteta Maribor
Cena za udeleženca: 23,31 EUR
Ciljna skupina: profesorji slovenščine na srednjih šolah

KNJIŽEVNOST NA MATURI IZ NEMŠČINE

Seminar v obsegu 10 ur (strnjeno)
Št. točk: 0,5
Št. udeležencev: 20
Rok prijave: 13.12.2019
Predvideni čas izpeljave: 17.1.2020 - 29.2.2020
Kraj izvedbe: Maribor, Filozofska fakulteta
Cena za udeleženca: 52,71 EUR
Ciljna skupina: Srednješolski učitelji nemščine

MEDKULTURNOST V SLOVENSKEM JEZIKU - JUŽNOSLOVANSKI PROSTOR (ZA OSNOVNO ŠOLO)

Seminar v obsegu 8 ur
Št. točk: 0,5
Št. udeležencev: 30
Rok prijave: 14. 10. 2019
Predvideni čas izpeljave: 23. 11. 2019-14. 12. 2019
Kraj izvedbe: Maribor, Filozofska fakulteta
Cena za udeleženca: 25,76 EUR
Ciljna skupina: Učitelji slovenisti za osnovno šolo.

MEDKULTURNOST V SLOVENSKEM JEZIKU - JUŽNOSLOVANSKI PROSTOR (ZA SREDNJO ŠOLO)

Seminar v obsegu 8 ur
Št. točk: 0,5
Št. udeležencev: 30
Rok prijave: 6. 1. 2020
Predvideni čas izpeljave: 24. 1. 2020-14. 2. 2020
Kraj izvedbe: Maribor
Cena za udeleženca: 25,76 EUR
Ciljna skupina: Učitelji slovenisti za srednjo šolo.

PRAVOPIS IZ PRAKSE ZA PRAKSO

Seminar v obsegu 10 ur (v treh delih)
Št. točk: 0,5
Št. udeležencev: 30
Rok prijave: 7. 2. 2020
Predvideni čas izpeljave: 6. 3. 2020-24. 4. 2020
Kraj izvedbe: Filozofska fakulteta Maribor
Cena za udeleženca: 29,76 EUR
Ciljna skupina: Vzgojitelji, učitelji, posebej neslovenisti (s področja različnih strok - zlasti zaradi rabe prevzete strokovne terminologije), ki po maturi oz. strokovnem izpitu niso več imeli stika s pravopisom.

POVEZOVANJE IN RAZUMEVANJE OTROK S POMOČJO ZGODB

Seminar v obsegu 16 ur (v dveh delih)
Št. točk: 1
Št. udeležencev: 30
Rok za prijavo: 2. 12. 2019
Predviden čas izpeljave: marec 2019
Ciljna skupina: Predšolska vzgoja in učitelji prve triade OŠ

KAJ IMAJO SKUPNEGA ULOMEK, PICA, SAMOSTALNIK IN HREPENENJE? 

Seminar v obsegu 8 (v dveh delih)
Št. točk: 0,5
Število udeležencev: 30
Rok prijave: 6. 4. 2020
Predvideni čas izpeljave: 8. 5. 2020-30. 5. 2020
Kraj izvedbe: Maribor
Cena za udeleženca: 23,81 EUR
Ciljna skupina: Seminar je namenjen učiteljem razrednega pouka in učiteljem različnih predmetov na predmetni stopnji.

IKT SOBA POBEGA

Seminar v obsegu 16 ur (v treh delih)
Št. točk: 1
Št. udeležencev: 30
Rok prijave: 22. 10. 2019
Predvideni čas izpeljave
8. 11. 2019-6. 12. 2019
Kraj izvedbe: Filozofska fakulteta Maribor
Cena za udeleženca: 55,62 EUR
Ciljna skupina: ROIDi in učitelji računalništva, matematike in fizike v osnovnih in srednjih šolah.

TOKRAT GRE ZARES - PLANSKE IGRE

Seminar v obsegu 16 (v dveh delih)
Št. točk: 1
Št. udeležencev: 30
Rok prijave: 8. 11. 2019
Predviden čas izvedbe: 6. 12. 2019-28. 3. 2020
Kraj izvedbe: Filozofska fakulteta Maribor
Cena za udeleženca iz VIZ: 93,36 EUR
Ciljna skupina: Učitelji tujih jezikov in drugih splošnih in strokovnih predmetov OŠ (tretje ocenjevalno obdobje) in SŠ.