E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Študijski programi za izpopolnjevanje izobrazbe
To so programi, ki razširjajo znanja iz programov za pridobitev izobrazbe ter so z zakoni ali podzakonskimi akti določeni kot eden od izobrazbenih pogojev za poučevanje določenega predmeta ali predmetnega področja.

 

RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKA PROGRAMA ZA IZPOPOLNJEVANJE IZOBRAZBE 2021/2022

Informacije: cvi.ff@um.si; 02 22 93 805; 031 682 579      

PAI

Pedagoško-andragoško izobraževanje

ZGUCAN

Zgodnje učenje angleščine/nemščine