Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

2018/2019

Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE

 

Diplomant-ke/-i nepedagoških študijskih programov bodo pridobil-e/-i temeljna psihološka, pedagoška, andragoška, didaktična znanja ter spretnosti in veščine za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v osnovnem in srednjem izobraževanju oziroma drugih vzgojno-izobraževalnih organizacijah, ki izvajajo izobraževalni proces.

 

Sofinanciranje izobraževanja je možno za strokovne delav-ke/-ce, ki so zaposlen-e/-i v vzgoji in izobraževanju in se bodo prijavil-e/-i na Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah 2018/2019.

 

Šolnina se zmanjša za delež priznanih obveznosti iz predhodnega visokošolskega oziroma univerzitetnega izobraževanja. S postopkom priznavanj boste obveščen-e/-i ob vpisu.

 

Trajanje programa: 1 leto, (60 ECTS)

Število udeležencev: 30

Ciljna skupina:

  • diplomant-ke/-i nepedagoških študijskih programov druge stopnje
  • diplomant-ke/-i študijskih programov, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje 
  • diplomant-ke/-i prve stopnje 
  • diplomant-ke/-i študijskih programov, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi prve stopnje. 

Predvideni čas izpeljave: OKTOBER 2018 – JUNIJ 2019

Izvedba: dvakrat tedensko (praviloma ob četrtkih in petkih) v popoldanskem času od 16.00-20.30 in ob sobotah od 8.00-12.30.

Rok prijave: 21. 9. 2018 OZIROMA DO ZAPOLNITVE MEST

Cena programa: 1.800,00 EUR

Kraj izvedbe programa: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, Maribor

PRIJAVA

URNIKI

PREDMETNIK

PREDSTAVITVENI ZBORNIK

UČNI NAČRTI


Na študijski program izpopolnjevanja se lahko prijavite s prijavnico, ki jo najdete v povezavi PRIJAVA, na naši spletni strani. Obvezni prilogi sta overovljena fotokopija diplome in izpisek iz rojstne matične knjige. Prijavite se lahko tudi osebno v Centru za vseživljenjsko izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Zaradi poletnega časa dopustov vas naprošamo, da svoj prihod predhodno najavite preko e-pošte: tanja.grosman@um.si oz. telefonsko 02/22 93 805 ali 031 682 579.

 

Izpolnjeno prijavnico z dokazili (overovljena diploma in izpisek iz rojstne matične knjige) pošljite na naslov:

Filozofska fakulteta
CVI FF UM
S pripisom PRIJAVA Pedagoško-andragoško izobraževanje
Koroška cesta 160
2000 Maribor

OPOZORILO:

Preden se vpišete v program za izpopolnjevanje izobrazbe »Pedagoško-andragoško izobraževanje«, se o ustreznosti svoje izobrazbe posvetujte na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_in_kakovost_izobrazevanja/sektor_za_razvoj
_kadrov_v_solstvu/ustreznost_izobrazbe/
).