E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Center za ekoremediacije

Vodja centra za ekoremediacije
red. prof. ddr. Ana Vovk Korže

Redno zaposleni člani oddelka
mag. Danijel Davidović
Janja Lužnik

Zunanji sodelavci
Cona Tezno
Dravske elektrarne Maribor
Ministrstvo za šolstvo in Šport
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Agencija za jederske odpadke
Razvojni center narave
Razvojni center Novo mesto
Romiks s.p.
Argos s.p.
Plantis s.p.
Koprivnik d.o.o.
Lingivis s.p.
Okoljsko raziskovalni zavod
Ekoprojekti
Občina Poljčane
Občina Kidričevo
Društvo Ajda

Facebook spletna stranFacebook spletna stran

Spletna stran projekta Safe2Food

           Facebook spletna stran Safe2Food

           Opis projekta

           Safe2Food zloženka

           Safe2Food novičnik

PROBSOFCLIL-LOTE

           Predstavitev projekta LOTE

Učenje učenjaSpletna stran projekta EducLocalFood

Workshop LocalFood - Short report

Mednarodno izobraževanje z učitelji za poučevanje o lokalnih trajnostnih prehranskih sistemih - Poročilo

EducLocal FOOD - poučevanje o lokalnih in trajnostnih prehranskih sistemih

Študentski projekt »Po kreativni poti do znanja« marec – julij 2017 CeljeŠtudentski projekt »Po kreativni poti do znanja« marec – julij 2017 Celje

Spletna stran projekta Floury Food SafetySpletna stran projekta Floury Food Safety

           Poročilo: Zaključni dogodek - Multiplier event report

           Prispevek o zaključnem dogodku FFS ‘'Virtualni mlinar''

           COMMON REPORT NEED ANALYSIS OF FLOURY FOOD SECTOR

           Glasilo projekta

           Poročilo mednarodnega projektnega M3 srečanja v Mariboru

           Poročilo lokalnih delavnic

Spletna stran projekta MeWeWholeSpletna stran projekta MeWeWhole

           Intelektualni rezultat O1: Resnične zgodbe  kot navdih za trajnostni način življenja

           Poročilo multiplikacijskega dogodka

           Poročilo programa usposabljanja

Spletna stran projekta Euro-EducATESSpletna stran projekta Euro-EducATES

           Agroekologija na Filozofski fakulteti UM

           E4: MULTIPLIER EVENT REPORT UM

           Intelektualni rezultat O1: Različni pristopi agroekologije v različnih državah

           Intelektualni rezultat O2: Inovacije in spremembe na področju argoekologije

Spletna stran centra za ekoremediacijeSpletna stran centra za ekoremediacije

Učenje učenjaSpletna stran projekta "Učenje učenja"

Mednarodni center za ekoremediacije UM FF vzpostavlja inovativne trajnostne regije na temelju naravnih virov in človeških potencialov. Trajnostne regije so zasnova novega razvoja, saj upoštevajo razpoložljive potenciale lokalnih skupnosti, lokalno prebivalstvo pa s spremembo načina življenja prispeva k premikom v gospodarstvu. Z učnimi regijami (učni poligoni), učnimi potmi in ekološkimi kmetijami, ki so podpora izobraževalnim aktivnostmim na lokalni in regionalni ravni, se udejanja trajnost v praksi. Mednarodni center za ERM povezuje gospodarske partnerje z okoljem, razvija inovativne pristope trajnostnega razvoja in prenaša nova znanja v uporabo, tako v izobraževalne organizaciije kot v občine. Rezultat dela centra so zelena delovna mesta v lokalnih okoljih, ki temeljijo na principih trajnostnih skupnosti, ekovasi in socialnega podjetništva.

Za delo z gospodarstvom je vodja prof. ddr. Ana Vovk Korže v letu 2013 prejela priznanje za Naj raziskovalko po mnenju gospodarstva.

 


Programi