Sklep o popravku sprememb Sklepa o razpisu volitev v ŠS članic UM 2019

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu nadomestnih volitev enega predstavnika študentov v Senat Filozofske fakultete UM

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana/prodekanke zadolženega za študentska vprašanja Filozofske fakultete UM

Sklep o razpisu volitev 14 predstavnikov študentov v Akademski zbor Filozofske fakultete UM

Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic univerze


Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


DOGODKI Več dogodkov >>
27. 11. 2019 Prenosljive spretnosti za doktorske študente, 27. in 28. 11. 2019
11. 10. 2019 Srečanje v nizu mesečnih pogovorov SOŽITJE
11. 10. 2019 Simpozij »Kulturna pokrajina Haloz« ob 100. obletnici rojstva geografa in prvega rektorja Univerze v Mariboru zaslužnega profesorja dr. Vladimirja Bračiča
10. 10. 2019 Predstavitev zbornika Literarische Mehrsprachigkeit im österreichischen und slowenischen Kontext (Literarna večjezičnost v avstrijskem in slovenskem kontekstu)
9. 10. 2019 Znanstveni posvet z naslovom Okolje in digitalizirani svet umetne inteligence
8. 10. 2019 Literarna matineja z Mašo Ogrizek
7. 10. 2019 Novi monografiji Filozofske fakultete UM
30. 9. 2019 UVAJALNI DAN ZA BRUCE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 1. STOPNJE
30. 9. 2019 SPREJEM BRUCEV ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 1. STOPNJE NA ODDELKIH
30. 9. 2019 Vabilo Oddelka za madžarski jezik in književnost

NE SPREGLEJTE:

Arhiv

 


Anglistika in amerikanistika Filozofija Geografija Germanistika Madžarski jezik in književnost Pedagogika Prevodoslovje Psihologija Slovanski jeziki in književnosti Sociologija Umetnostna zgodovina Zgodovina