Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FF

Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člana ŠS UM iz Filozofske fakultete UM

Sklep o popravku sprememb Sklepa o razpisu volitev v ŠS članic UM 2019

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu nadomestnih volitev enega predstavnika študentov v Senat Filozofske fakultete UM

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana/prodekanke zadolženega za študentska vprašanja Filozofske fakultete UM

Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic univerze


Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


DOGODKI Več dogodkov >>
28. 11. 2019 Mednarodno izobraževanje z učitelji za poučevanje o lokalnih trajnostnih prehranskih sistemih na Portugalskem
27. 11. 2019 Mednarodni znanstveni simpozij, RAZPAD JUGOSLAVIJE IN SOVJETSKE ZVEZE: MEDNARODNI VIDIKI IN VLOGA DISIDENTOV
27. 11. 2019 Prenosljive spretnosti za doktorske študente, 27. in 28. 11. 2019
20. 11. 2019 Vabilo na literarni večer - predstavitev kanadske pisateljice Margaret Atwood in njenega dela
20. 11. 2019 Dan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
20. 11. 2019 Večerova energetska konferenca - Zelena transformacija
20. 11. 2019 Konferenca Slavistični znanstveni premisleki z naslovom Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju
19. 11. 2019 Predstavitev knjige dr. Danila Šustra »Kaj delajo filozofi?«
19. 11. 2019 Otvoritev razstave FRAGMENTI, fotografa DEMETRA BALLE
18. 11. 2019 Gostujoči predavanji izr. prof. dr. Tamare Turza-Bogdan

NE SPREGLEJTE:

Arhiv 


Anglistika in amerikanistika Filozofija Geografija Germanistika Madžarski jezik in književnost Pedagogika Prevodoslovje Psihologija Slovanski jeziki in književnosti Sociologija Umetnostna zgodovina Zgodovina