Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FF

Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člana ŠS UM iz Filozofske fakultete UM

Sklep o popravku sprememb Sklepa o razpisu volitev v ŠS članic UM 2019

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu nadomestnih volitev enega predstavnika študentov v Senat Filozofske fakultete UM

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana/prodekanke zadolženega za študentska vprašanja Filozofske fakultete UM

Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic univerze


Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


ESEMÉNYEK Več dogodkov >>
28. 11. 2019 Mednarodno izobraževanje z učitelji za poučevanje o lokalnih trajnostnih prehranskih sistemih na Portugalskem
27. 11. 2019 Mednarodni znanstveni simpozij, RAZPAD JUGOSLAVIJE IN SOVJETSKE ZVEZE: MEDNARODNI VIDIKI IN VLOGA DISIDENTOV
27. 11. 2019 Prenosljive spretnosti za doktorske študente, 27. in 28. 11. 2019
20. 11. 2019 Vabilo na literarni večer - predstavitev kanadske pisateljice Margaret Atwood in njenega dela
20. 11. 2019 Dan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
20. 11. 2019 Večerova energetska konferenca - Zelena transformacija


 

Anglisztika és amerikanisztika Filozófia Földrajz Germanisztika Magyar nyelv és irodalom Pedagógia Fordítástudomány Pszichológia Szláv nyelvek és irodalmak Szociológia Művészettörténet Történelem