E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Projekt KAŠTELIR - Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška


 

 

Projekt »Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja - od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja«, z akronimom KAŠTELIR, je del Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Aktivna izvedba projekta se je začela 1. 10. 2018. Rdečo nit projekta predstavljajo ostanki gradišč (kaštelirjev), te danes prezrte kulturne dediščine, ki izhaja iz prazgodovinskega obdobja (iz bronaste in železne dobe - t.j. 2. in 1. tisočletja pr. n. št.). Njihova presenetljiva gostota na širšem območju Primorske, Istre ter Kvarnerja priča o skupnih naravnih danostih in skupni zgodovini ter enovitosti tega območja v prazgodovini. Z zaraščanjem gradišč, izseljevanjem lokalnega prebivalstva ter izgubo tradicije in povezav s starodavno preteklostjo, pa se izgublja tudi znanje o takrat rastočih rastlinah tega območja in njihovi uporabi. Zato je glavni namen projekta aktivno ohranjanje dediščine gradišč, in sicer z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitvijo ter promocijo. S projektom želimo obuditi tudi starodavno povezanost ljudi z rastlinami in jo tako predstaviti za sodobni čas, da bo služila trajnostnem čezmejnem turizmu, razvoju podeželja in sonaravnemu ravnanju z okoljem.

Podatki o projektu:

  • prednostna os programa: ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov,
  • programski specifični cilj: aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma,
  • začetek in trajanje projekta: od 1. 10. 2018, trajanje 30 mesecev,
  • število partnerjev: 9 (5 slovenskih in 4 hrvaški) - Občina Komen, Občina Izola, Univerza v Mariboru, Inštitut IRRIS, Javni zavod Komenski Kras, Istarska županija, Općina Lanišće, Občina Mošćeniška draga, Javna ustanova »Park prirode Učka«.


Facebook: Projekt Kaštelir

Instagram: Projekt Kaštelir

info@kastelir.eu


Zlozenka SI

Zlozenka HR

Pressclipping


ARHIV

 

2. dan kaštelirjev, 5. 10. 2019

Vabilo

Povzetek dogodka

 

Festival Gledanica, od 22. 8. do 25. 8. 2019

Festival Gledanica

FB: Festival Gledanica

 

1. dan kašlerijev, 7. 11. 2018

Program in povzetki

Vabilo SLO

Vabilo HR