E-mail - employees | | Site Map |  |  |  |  |  | 
Search
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Phone: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Members of the Commission for Quality Assurance

Chairperson
red. prof. ddr. Ana Vovk Korže

red. prof. dr. Marjan Krašna, member
izr. prof. dr. Igor Žiberna, member
doc. dr. Brigita Kacjan, member
Violeta Zemljič Pšajd, member
Anja Juhart, member
Melanie Osebek, member

POVEZAVA DO POSLOVNIKA KAKOVOSTI UM

STRATEGIJA ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI FF UM

SAMOEVALVACIJSKA POROČILA FF UM

 

DRUGA POROČILA

AKCIJSKI NAČRTI FF UM

NAČRTI DELA KOK FF UM

AKTIVNOSTI KOMISIJE

DOKUMENTI Z UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI

ANKETNI VPRAŠALNIKI

REZULTATI ANKET