Mobile Access | E-mail - employees | | Site Map |  |  |  |  |  | 
Search
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Phone: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Members of the Commission for Quality Assurance

Chairperson
red. prof. dr. Marjan Krašna

Jasna Žolnir, member
izr. prof. dr. Igor Žiberna, member
doc. dr. Jernej Kovač, member
doc. dr. Brigita Kacjan, member
Žiga Krajnc, member
Jaka Zapečnik, member

POVEZAVA DO POSLOVNIKA KAKOVOSTI UM

STRATEGIJA ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI FF UM

SAMOEVALVACIJSKA POROČILA FF UM

 

DRUGA POROČILA

AKCIJSKI NAČRTI FF UM

NAČRTI DELA KOK FF UM

AKTIVNOSTI KOMISIJE

DOKUMENTI Z UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI

ANKETNI VPRAŠALNIKI

REZULTATI ANKET