Mobilni dostop | E-pošta zaposleni | Zemljevid strani |  |  | 
Išči:
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
Kje smo?

   

Projekt »Prehod mladih«

Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI - Soča) izvajajo projekt »Prehod mladih«, s katerim želijo mladim že pred zaključkom šolanja/študija približati trg dela in izkušnje z realnim delovnim okoljem in jim tako odpreti možnosti za zaposlitev po zaključku šolanja/študija.

KDO SE LAHKO VKLJUČI V PROJEKT

Mladi s posebnimi potrebami (ki imajo odločbo o usmerjanju) do 29 let, pri katerih so prisotne ali:

  • motnje v duševnem razvoju,
  • slepota, slabovidnost oz. okvara vidne funkcije,
  • gluhota, naglušnost,
  • gibalna oviranost,
  • dolgotrajna bolezen,
  • avtistične motnje,
  • čustvene in vedenjske motnje. 

Vključitev je možna zadnji dve leti pred zaključkom študija, ne glede na stopnjo študija in je brezplačna. Vključiti se je možno do konca novembra 2018.

TRAJANJE

Od 6 do 24 mesecev. Po zaključku je možno še vsaj 6 mesečno sodelovanje s strokovnim delavcem.

KJE IZVAJAJO PROJEKT

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut (URI Soča), Služba Maribor, Čufarjeva 5, Maribor

KAJ NUDIJO

  • možnost dela v realnem delovnem okolju in vso potrebno podporo
  • svetovanje, informiranje, raziskovanje poklicnih ciljev in zaposlitvenih možnosti ipd.

Več informacij o samem projektu najdete na povezavi http://prehodmladih.si/o-projektu/

KONTAKT

Za dodatne informacije in vključitev kontaktirajte gospo Natašo Karneža na natasa.karneza@ir-rs.si ali 02 480 58 82.