Mobilni dostop | E-pošta zaposleni | Zemljevid strani |  |  | 
Išči:
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
Kje smo?

   

Sodelovanje študentov Pedagogike v projektu ŠIPK

Sodelovanje študentov Pedagogike v projektu ŠIPK

V sklopu razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) 2018/2019, ki ga sofinancirata Javni štipendijski sklad RS in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, vabijo študente 1. In 2. stopnje programov Pedagogike k sodelovanju. Tematika projekta je "Kreativni coaching in svetovanje za mlajše iskalce zaposlitve v podravski regiji". Projekt bo namenjen negospodarski družbi Društvu za razvoj kreativnosti in potencialov Portret s sedežem v Mariboru. Projekt traja 4 mesece, od februarja do začetka junija 2019. Skupina 9 študentov je interdisciplinarna - razen študentov pedagogike (FF) so v projekt vključeni študenti psihologije (FF), računalništva (FERI) ter ekonomije in poslovnih ved (EPF) od VS do MAG programa. Vso projektno delo bo potekalo v Mariboru. Omejitev je ta, da vključeni študenti/-ke še niso sodelovali v ŠIPK. Za vsakega sodelujočega študenta je na projektu predvidenih skupno do 160 ur dela in 1440 EUR bruto plačila.

Projektno delo dveh študentov pedagogike bo obsegalo naslednje aktivnosti:

 • Sodelovanje pri razvoju spletnih modulov kreativnega coachinga in programa svetovanja;
 • Sodelovanje pri pripravi e-gradiv s področij nevroznanosti in vedenjske psihologije za e-učenje;
 • Sodelovanje pri pripravi učne delavnice za strokovne sodelavce Društva Portret;
 • Priprava načrta in vsebine gradiv ter sodelovanje pri izvedbi testne učne delavnice kreativnega coachinga in svetovanja za mlade iskalce zaposlitve.

Kompetence, ki jih bodo sodelujoči študenti pedagogike pridobili s sodelovanjem v projektu so:

 • Razumevanje procesa načrtovanja neformalnega izobraževanja odraslih;
 • Razumevanje psiholoških in socialnopsiholoških dejavnikov učinkovitega učenja ter njihovega interaktivnega delovanja;
 • Razumevanje načrtovanja in organiziranja andragoško svetovalnih dejavnosti izobraževanja in učenja odraslih v izobraževalnih organizacijah ali izven njih;
 • Sposobnost za razvijanje postopkov ocenjevanja osebnostnih lastnosti in kompetenc, pripravo testov, nalog ipd.
 • Sposobnost animacije in mentorskega/svetovalnega dela z različnimi ciljnimi skupinami v društvih, centrih, zavodih ipd.
 • Sposobnost predstavitve in praktične demonstracije sodobnih učnih metod, tehnik in didakt. orodij v izobraževanju odraslih;
 • Sposobnost ustvarjalnega razmišljanja;
 • Spretnost sodelovanja in sposobnost učinkovitega komuniciranja v skupini;
 • Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja konstruktivnih odnosov z drugimi strokov. in relevant. organizacijami;
 • Samostojnost in samoiniciativnost pri strokovnem delu;
 • Sposobnost govornega in pisnega posredovanja znanja oz. ugotovitev;
 • Spretnost nastopanja v javnosti.

Študenti s vključitvijo v projekt pridobijo tudi referenco sodelovanja v raziskovalnih projektih. Kratko motivacijsko pismo (do 100 besed) s podatkom o povprečni oceni pri študiju sporočite najkasneje do četrtka, 14. 2. 2019, na e-naslov: romana.korez@um.si. Izbrana bosta 1 študent/-ka UNI programa in 1 študent/-ka MAG programa.