Mobilni dostop | E-pošta zaposleni | Zemljevid strani |  |  | 
Išči:
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
Kje smo?

   

•    Zasebna klinično psihološka ambulanta
•    Zavod Naprej
•    OŠ Glazija
•    Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
•    Ambulanta za klinično psihologijo Marjeta Orešnik Žalig
•    Pedagoški inštitut
•    Varstveno delovni center Murska Sobota
•    Zdravstveni dom Murska Sobota
•    Gimnazija Novo mesto
•    Županijska bolnica Čakovec
•    Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča
•    Društvo zaupni telefon Samarijan
•    Dom Danice Vugrinec Maribor
•    Gimnazija Brežice
•    OŠ Dekani
•    OŠ Cvetka Golarja
•    Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
•    Osnovno zdravstvo Gorenjske OE ZD Radovljica
•    Pristop d.o.o.
•    Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana
•    Zdravstveni dom Ptuj
•    Zdravstveni dom Celje
•    Zdravstveni dom Krško
•    Ministrstvo za notranje zadeve RS
•    Inštitut za marketing, EPF Maribor
•    Center za socialno delo Ljutomer
•    Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
•    Vrtec Ruše
•    OŠ Janka Glazerja Ruše
•    II. gimnazija
•    Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik
•    Društvo za pomoč in samopomoč ŽELVA-EUREKA
•    Slovenski center za raziskovanje samomora, Inštitut Andrej Marušič, UP
•    Prva gimnazija Maribor
•    Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem
•    OZARA
•    ZRC SAZU
•    Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Maribor
•    Vrtec Ribnica
•    Javni zavod RTV Slovenija - izobraževalno središče
•    Zdravstveni dom Velenje
•    OŠ Gornja Radgona
•    Psihiatrična bolnišnica Idrija
•    Krka d.d. Novo mesto
•    Zveza Sonček
•    Mentalni trener, Matej Lunežnik s.p.
•    TALUM, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo
•    Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
•    Aliansa 54
•    Center za socialno delo Ravne na Koroškem
•    Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
•    Gimnazija Jesenice
•    OŠ Franja Goloba Prevalje
•    ZRSZZ
•    Proficio d.o.o.
•    Zavod Hrastovec - Trate
•    OŠ Gustava Šiliha Maribor
•    Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru
•    Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
•    OŠ Vižmarje Brod
•    Inštitut za varovanje zdravja RS
•    Gorenje d.d.
•    Zdravstveni dom Slovenske Konjice
•    Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje
•    Center za socialno delo Krško
•    Zavod RS za zaposlovanje
•    OŠ Franceta Prešerna Maribor
•    Dom Danice Vogrinec Maribor
•    Vrtec Anice Černejeve CELJE
•    Vrtec Rogaška Slatina
•    OŠ Pod goro
•    Interstat d.o.o.
•    Vrtec Škofja Loka
•    Center za socialno delo Krško
•    OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
•    Zveza prijateljev mladine Maribor
•    OŠ Cerkvenjak - Vitomarci
•    Center za psihoterapijo Maribor
•    OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
•    OŠ Cirkovce
•    OŠ Sveti Jurij
•    KD Center plesa
•    Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec
•    Srednja šola Slovenska Bistrica
•    Center za socialno delo Ljubljana - Šiška
•    Center za socialno delo Celje
•    Društvo za psihološko svetovanje Kameleon
•    OŠ Leskovec pri Krškem
•    Dvojezična osnovna šola I Lendava
•    Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik
•    OŠ III Murska Sobota
•    Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Prevzgojni dom Radeče
•    ZD Lendava
•    Gimnazija Slovenj Gradec
•    GKN DRIVELINE SLOVENIJA
•    Srednja šola za oblikovanje Maribor
•    Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
•    RS, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
•    Gimnazija Celje-Center
•    Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana
•    Srednja šola za gostinstvo in turizem MB
•    Zavod Nora, center sodobnih zasvojenosti
•    Psihiatrična ordinacija Rudnik d.o.o.
•    Zavod za psihologijo vzgoje, psihoterapijo in svetovanje Maribor
•    Osnovna šola Mladika
•    Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna (CUDV)
•    Skupina Primera
•    Psihiatrična klinika Ljubljana
•    Dvojezična osnovna šola Dobrovnik
•    OŠ Radlje ob Dravi
•    OŠ Lenart
•    Gimnazija Murska Sobota
•    OŠ Franja Malgaja Šentjur
•    OŠ Jurovski Dol
•    OŠ Vitanje
•    OŠ Mislinja
•    OŠ Videm pri Ptuju
•    OŠ Sveti Jurij
•    OŠ Franceta Prešerna Maribor
•    OŠ Dobrna
•    OŠ Adama Bohoriča Brestanica
•    Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
•    OŠ Stročja vas
•    OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
•    OŠ Duplek
•    OŠ Šmarje pri Jelšah
•    OŠ Kobilje
•    OŠ Draga Kobala
•    OŠ Neznanih talcev Dravograd
•    OŠ Miška Kranjca Velika Polana
•    Dvojezična OŠ I Lendava
•    OŠ Štore
•    OŠ Kozje
•    IV. OŠ Celje
•    OŠ Slave Klavore Maribor
•    OŠ Blaža Kocena Ponikva
•    Srednja šola tehničnih strok Šiška
•    OŠ Muta
•    OŠ Zgornja Kungota
•    II. gimnazija Maribor
•    OŠ Zreče
•    OŠ Miklavž pri Ormožu
•    OŠ Dušana Flisa Hoče
•    OŠ Borisa Kidriča Kidričevo
•    OŠ Sladki Vrh
•    Srednja ekonomska šola Celje
•    OŠ Lava
•    OŠ Lesično
•    OŠ XIV. Divizije Senovo
•    gimnazija Celje
•    OŠ Majšperk
•    OŠ Bizeljsko
•    OŠ Janka Glazerja Ruše
•    OŠ Črna na Koroškem
•    OŠ Sveta trojica v Slovenskih goricah
•    OŠ Prežihovega Voranca Maribor
•    OŠ Kamnica
•    OŠ Ormož
•    OŠ Voličina
•    OŠ Lovrenc na Pohorju
•    OŠ Loče
•    OŠ Leskovec pri Krškem
•    OŠ Starše
•    OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor
•    OŠ Benedikt
•    OŠ Cirkovce
•    OŠ Železniki
•    DOŠ Genterovci
•    OŠ Bojana Ilicha Maribor
•    OŠ. I. Murska Sobota
•    OŠ Maksa Durjave Maribor
•    OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
•    osnovna šola Slovenska Bistrica
•    OŠ Ludvika Pliberška Maribor
•    OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava
•    OŠ Destrnik - Trnovska vas
•    OŠ Križevci pri Ljutomeru
•    OŠ Borcev za severno mejo Maribor
•    OŠ Janka Padežnika Maribor
•    OŠ Antona Ukmarja Koper
•    Prva gimnazija Maribor
•    OŠ Kapela
•    osnovna šola Celje
•    OŠ Turnišče
•    OŠ Razkrižje
•    Šolski center Rogaška Slatina
•    Gimnazija Velenje
•    OŠ Vojke Šmuc Izola
•    Gimnazija Slovenske Konjice, Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
•    OŠ Petrovče
•    Gimnazija Slovenj Gradec
•    Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
•    OŠ Veržej
•    OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
•    OŠ Rada Robiča Limbuš
•    OŠ Vransko - Tabor
•    OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje
•    OŠ Franceta Prešerna Črenšovci
•    OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje
•    OŠ Ivanjkovci
•    OŠ Ljudski vrt Ptuj
•    OŠ Stopiče
•    OŠ Rače
•    OŠ Šempeter v Savinjski dolini
•    OŠ dr. Franja Žgeča Dornava
•    Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci
•    OŠ Sveti Tomaž
•    OŠ Velika Nedelja
•    OŠ Gorišnica
•    Osnovna šola Žalec
•    OŠ Fram
•    OŠ Korena
•    OŠ Kuzma
•    Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola
•    OŠ Gorica Velenje
•    Srednja šola Slovenska Bistrica
•    OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica
•    Srednja šola Boštanj
•    OŠ Miklavž na Dravskem polju
•    Škofijska gimnazija Vipava
•    OŠ Apače
•    DvojeziČna srednja šola Lendava
•    Gimnazija Ptuj
•    SERŠ Maribor
•    OŠ Franca Lešnika Vuka
•    Šolski center Ptuj, Ekonomska šola
•    Gimnazija Novo mesto
•    OŠ Franca Lešnika Vuka
•    Šolski center Velenje
•    Šolski center Velenje
•    OŠ Tabor 1
•    OŠ Cirkulane - Zavrč
•    OŠ Sveta Ana
•    Ekonomska šola Murska Sobota
•    OŠ Selnica ob Dravi
•    Tretja gimnazija Maribor
•    Gimnazija Ormož
•    Šolski center Celje
•    OŠ Hudinja
•    Gimnazija Bežigrad
•    Gimnazija Brežice
•    Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
•    OŠ II Murska Sobota
•    OŠ Fokovci
•    OŠ Ivana Roba
•    OŠ Šalovci
•    OŠŠ Rudolfa Maistra Šentilj
•    OŠ Ljubečna
•    OŠ Griže
•    OŠ Vuzenica
•    OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
•    OŠ Mladika Ptuj
•    OŠ Cankova
•    OŠ Sava Kladnika Sevnica
•    Srednja prometna šola Maribor
•    OŠ Središče ob Dravi
•    OŠ Žirovnica
•    OŠ Bogojina
•    OŠ Pod goro Slovenske Konjice
•    Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
•    Gimnazija Celje - Center
•    Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
•    OŠ Ob Dravinji
•    OŠ bratov Polančičev
•    OŠ Pesnica
•    OŠ Bistrica ob Sotli
•    OŠ Gustava Šiliha Laporje
•    Srednja trgovska šola Maribor
•    OŠ Beltinci
•    Srednja ekonomska šola Maribor
•    Biotehniška šola Maribor
•    Gimnazija Škofja Loka
•    OŠ Gustava Šiliha Velenje
•    OŠ Jakobski Dol
•    Konzervatorij za glasbo in balet Maribor
•    oš Leona Štuklja Maribor
•    Gimnazija in sednja kemijska šola Ruše
•    OŠ Glazija
•    OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem
•    OŠ Angela Besednjaka Maribor
•    OŠ Karla Destovnika Kajuha
•    OŠ Radenci