E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si


CEEPUS

(Central European Exchange Program for University Studies)

Razpis CEEPUS štipendij za študijsko leto 2019/2020

Razpis CEEPUS štipendij za študijsko leto 2018/2019

Razpis CEEPUS štipendij za študijsko leto 2017/2018

Razpis CEEPUS štipendij v študijskem letu 2016/2017

Razpis CEEPUS štipendij v študijskem letu 2015/2016

Razpis CEEPUS štipendij za študijsko leto 2012/2013

Razpis CEEPUS štipendij za študijsko leto 2011/2012

Razpis CEEPUS štipendij za študijsko leto 2010/2011

 

CEEPUS = Central European Exchange Program for University Studies

CEEPUS je srednjeevropski program mobilnosti študentov in učnega osebja, v katerega so vključene naslednje države: Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška, Slovenija in Kosovo. Izmenjave potekajo v okviru meduniverzitetnih mrež, možne pa so tudi izmenjave zunaj mrež (proste ali »freemover« izmenjave).

Filozofska fakulteta UM sodeluje v štirih CEEPUS mrežah.

1) Oddelek za geografijo koordinira mrežo GEOREGNET, v katero je včlanjenih 19 partnerskih univerz, poleg UM še naslednje univerze: Univerza v Gradcu, Jagiellonska univerza v Krakovu, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mostarju, Univerza v Novem Sadu, Univerza v Olomoucu, Univerza v Oradei, Univerza v Pecsi, Karlova univerza v Pragi, Univerza v Prešovu, Univerza na Primorskem, Univerza v Sarajevu, Univerza v Skopju, Univerza v Zadarju in Univerza v Zagrebu, Univerza v Brnu, Univerza v Nitri in Univerza v Prištini.

2) Oddelek za prevodoslovje koordinira mrežo TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation, v katero je včlanjenih 20 univerz, poleg FF UM še naslednje univerze: Univerza v Beogradu, Univerza v Čeških Budejovicah, Univerza na Dunaju, Univerza v Innsbrucku, Univerza v Ljubljani, Univerza v Nitri (SK), Univerza v Osjeku, Univerza v Poznanu (Pl), Univerza na Primorskem, Univerza v Reki, Univerza v Sofiji, Univerza v Skopju, Ameriški kolidž v Skopju, Univerza v Timišvari (RO), Univerza v Zadru, Univerza v Zagrebu, Univerza v Bratislavi, Univerza v Novem Sadu, Univerza v Črni gori, Univerza v Tuzli in Univerza v Prištini.

3) Oddelek za anglistiko in amerikanistiko je včlanjen v mrežo Inter-American Studies, ki jo koordinira Univerza v Gradcu. Ostale članice mreže so Univerza v Beogradu, Univerza v Bratislavi, Univerza Karoli Gaspar v Budimpešti, Univerza v Iasu (RO), Jagiellonska univerza v Krakovu, Univerza v Ljubljani, Univerza v Novem Sadu, Univerza Palacky v Olomoucu (CZ), Univerza v Pecsu (HU), Univerza v Plovdivu (BG), Univerza v Velikem Tarnovem (BG), Univerza v Zadru in Univerza v Zagrebu.

4) Oddelek za pedagogiko je včlanjen v mrežo PACE - Pedagogy and Andragogy in South-East Europe, ki jo koordinira Univerza v Ljubljani. Ostale članice mreže so Univerza v Beogradu, Univerza v Črni gori, Univerza v Sarajevu, Univerza v Skopju, Univerza v Wroclawu (PL), Univerza v Zagrebu, Univerza v Reki, Univerza v Zadru, Univerza v Novem Sadu, Univerza v Trnavi (SK).

V okviru zgoraj omenjenih CEEPUS mrež se za vsako študijsko leto razpišejo štipendije (glej aktualni razpis). Študenti vseh smeri pa se lahko kot prosti študenti (freemover) prijavijo za izmenjavo na katero koli univerzo v državah, ki so članice CEEPUS programa.

Prijave potekajo preko spletnega portala www.ceepus.info
Rok prijav za izmenjavi v zimskem semestru naslednjega študijskega leta je 15. junij, za izmenjavo v poletnem semestru pa 30. oktober tekočega študijskega leta.

Prijave za proste (freemover) izmenjave potekajo do 30. novembra za tekoče študijsko leto.

Informacije in prijave:
Tadeja Tement
Tel.: 02/ 22 93 702
e-naslov: tadeja.tement1@um.si