Mobil hozzáférés | E-posta | Honlaptérkép |  |  |  |  |  | 
KERESÉS
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Projekti sodelovanja

Spoštovani študenti,

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil Javni razpis - Študenstki inovativni projekti za družbeno korist 2016 - 2018. Namen javnega razpisa je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju.

Spodaj vas vabimo za sodelovanje na projektu: