DOGODKI

Stran 1 od 130

25. 4. 2018
Predstavitev knjig in pogovor z avtoricama dr. Jožico Čeh Steger in dr. Katarino Podbevšek
20. 4. 2018
Predavanje strokovne delavke iz prakse ga. Tamare Zemlič Radović s Slovenskega društva hospic
20. 4. 2018
Strokovni posvet in simpozij z naslovom "KDO JE DOBRA UČITELJICA IN DOBER UČITELJ FILOZOFIJE?"
25. 4. 2018
Predavanje dr. Pavla Veselsky z naslovom "Verticality in education"
$date.format('d. M. yyyy',$content.kdaj)
$content.naziv