DOGODKI

Stran 1 od 175

30. 9. 2019
Vabilo Oddelka za madžarski jezik in književnost
11. 9. 2019
4. redna seja Akademskega zbora Filozofske fakultete UM
9. 9. 2019
34. Mednarodni literarni festival VILENICA v organizaciji Društva slovenskih pisateljev
27. 8. 2019
SKLEP o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekanov iz vrst visokošolskih učiteljev Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
21. 8. 2019
Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Senata Filozofske fakultete UM iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev za področje oz. zn. disciplino »Nemški jezik in književnost«