Igor Žiberna

izr. prof. dr. Igor Žiberna

E-mail igor.ziberna@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 654
Prostor: K 1.11