Alja Lipavic

izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir

E-mail alja.lipavic@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 609
Prostor: K 2.34