E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Erasmus+ ActiveAge

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko je vključen v Erasmus+ projekt ActivAge - Supporting ageing adults to stay active. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in traja od 1. 9. 2020-31. 8. 2022.

Osnovne informacije o projektu
Financer: Evropska komisija
Program: ERASMUS+, Strateška partnerstva
Št. projekta: 2020-1-IT02-KA204-080018
Vrednost projekta: 285.670,00 EUR
Sredstva UM: 34.370,00 EUR
Trajanje projekta: 1. 9. 2020-31. 8. 2022
Koordinator projekta: Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, Italija
Partnerji projekta: FINPLUS, Italija; LUNGA VITA ATTIVA, Italija; ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDISCE KOPER, Slovenija; INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE, Francija; Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko.
Vodja projekta na FF UM: izr. prof. dr. Tomaž Onič

Namen projekta:
Projekt ActiveAge je namenjen generaciji nad 65 let, ki je še vedno aktivna in zdrava ter predlaga proaktivni pristop za preprečevanje psihofizičnega propadanja in socialne izključenosti ter spodbuja dobro počutje. Strateško partnerstvo bo v raziskovalni fazi projekta na podlagi pregleda literature, raziskav in intervjujev ciljnih skupin izvedlo analizo stanja in potreb aktivnega staranja na mednarodni ravni. Rezultati analize stanja in potreb bodo izhodišče za razvoj spletnega orodja za samoocenjevanje in analitično profiliranje končnih uporabnikov, izobraževanje in podajanje priporočil za aktivno staranje. Tekom trajanja projekta bodo v projektnih aktivnosti sodelovale različne ciljne skupine in deležniki s področja aktivnega staranja.

Glavni cilji projekta:

  1. Dostop do digitalnih orodij in baze podatkov za spodbujanje in uresničevanje potenciala aktivnega in zdravega staranja za starejše od 65 let;
  2. Poglobljeno poznavanje najboljših praks za zdravo in aktivno staranje med ponudniki storitev za starejše od 65 let;
  3. Večja ponudba storitev / dejavnosti za starejše od 65 let;
  4. Večja socialna vključenost starejših za spodbujanje enakosti in raznolikosti v družbi.

Rezultati projekta:
O1 - Primerjalna analiza najboljših praks aktivnega staranja na mednarodni ravni;
O2 - ActiveAge spletno orodje za samooceno, analitično profiliranje uporabnikov, izobraževanje in priporočila;
O3 - ActiveAge digitalni center znanja z geolokalizirano bazo podatkov o dejavnostih in storitvah za starejše od 65 let.

 

Zadnja sprememba: 1. 3. 2021