E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
DOGODKI ODDELKA (Oddelek za pedagogiko)
8. 4. 2021 Zagovor magistrskega dela Nives Lužar z naslovom Povezanost formalne izobrazbe s pridobljenimi kompetencami ter usposobljenostjo za delo
1. 4. 2021 Zagovor magistrskega dela Katje Eržen Bratina z naslovom Učni uspeh in spol
29. 3. 2021 Zagovor magistrskega dela Nine Hojak z naslovom Stili učenja pri izobraževanju odraslih
24. 3. 2021 Predavanje z naslovom Karierne možnosti za pedagoge
24. 3. 2021 Predavanje VRSTNIŠKO NASILJE - POGLED IZ PRAKSE
24. 3. 2021 Vrstniško nasilje - pogled iz prakse (Katja Zabukovec Kerin)
19. 3. 2021 Zagovor magistrskega dela Andree Lovrenčić z naslovom OCENA EKONOMSKE AKTIVNOSTI OBMEJNIH OBČIN SLOVENIJE IN HRVAŠKE Z UPORABO PODATKOV SATELITA DMSP_OLS
2. 3. 2021 Zagovor magistrskega dela Tanje Klobasa z naslovom Elektronska redovalnica z vidika učiteljev, učencev in staršev
1. 3. 2021 Zagovor magistrskega dela Anje Švigelj z naslovom Serious vs. Satire – Today’s Future as Depicted in the World-Building Elements of Blade Runner and Futurama
17. 2. 2021 Zagovor magistrskega dela Maše Pleh z naslovom Pogled slovenskih in hrvaških učiteljev ter vzgojiteljev na devetletno osnovno šolo
9. 2. 2021 Zagovor magistrskega dela Anje Švigelj z naslovom Svetovalni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih: dejavnosti, sodelovanje in stres na delovnem mestu
2. 2. 2021 Zagovor magistrskega dela Urške Gačnik z naslovom Josip Costaperaria: Mariborski dvor
25. 1. 2021 Zagovor magistrskega dela Urške Mesarič z naslovom Preventivno delo z agresivnimi učenci v osnovni šoli
18. 1. 2021 Vabljeno predavanje - Marina Garić - Delo na daljavo v času epidemije COVID-19 skozi oči učiteljev in pedagogov
15. 1. 2021 Vabljeno predavanje - prof. dr. Dragutin Kermek - Priprava in izvedba učenja na daljavo na Univerzi v Zagrebu in Fakulteti za organizacijo in informatiko v Varaždinu
8. 1. 2021 Vabljeno predavanje - Rene Novak - Izobraževanje predšolskih otrok na Novi Zelandiji
23. 12. 2020 Zagovor magistrskega dela Sare Kaučič z naslovom Ustvarjalnost v očeh slovenskih osnovnošolskih učiteljev
21. 12. 2020 Zagovor magistrskega dela Nives Lužar z naslovom Formativno spremljanje v izobraževanju odraslih
3. 12. 2020 Varovalna vloga šole za duševno zdravje otrok.
3. 12. 2020 Vabljeno predavanja - dr. Anica Mikuš Kos - Varovalna vloga šole za duševno zdravje otrok
3. 12. 2020 Zagovor magistrskega dela Maruše Duh z naslovom Didaktične igre pri učenju in poučevanju angleškega jezika v 6. razredu osnovne šole
27. 11. 2020 Zagovor magistrskega dela Lee Špende z naslovom Vloga digitalne kompetence za učitelje in pedagoge
27. 11. 2020 Zagovor magistrskega dela Maruše Duh z naslovom IKT v šoli in doma
26. 11. 2020 Predstavitev knjige Razvoj i aktualne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije
11. 11. 2020 Zagovor magistrskega dela Andija Kšele z naslovom Alternativni pedagoški model Hermanna Lietza nekoč in danes
22. 10. 2020 Zagovor magistrskega dela Jake Zapečnika z naslovom Vrednotenje znanja na slovenskih šolah po letu 2004
12. 10. 2020 Zagovor magistrskega dela Barbare Plazar z naslovom Izkušnja slovenskih študentov z izobraževanjem na daljavo
8. 10. 2020 Zagovor magistrskega dela Barbare Sečkar z naslovom Vpliv dela od doma na družinsko življenje
25. 9. 2020 Zagovor magistrskega dela Anje Mohorko z naslovom Srednjeveška figuralna stavbna plastika s profanimi motivi na slovenskem
23. 9. 2020 Zagovor magistrskega dela Mojce Lapi z naslovom Vpliv izobraževanja na daljavo na slovenske srednješolce
15. 4. 2020 Vabljeno predavanja - dr. Irena Janžekovič Žmauc - Karierne možnosti za pedagoge
13. 4. 2020 ODPADE - Gostujoče predavanje z naslovom Karierne možnosti za pedagoge
9. 4. 2020 Vabljeno predavanje - Saša Korez - Vloga pedagoga v oddelku s prilagojenim izvajanjem za predšolske otroke
6. 11. 2019 Predavanje dr. Mojce Štravs z naslovom .Pogled na slovensko izobraževanje iz mednarodnih raziskav PISA, TIMSS in drugih - Zakaj?, Kako? in Kaj?
5. 6. 2019 Gostujoče predavanje z naslovom Vloga pedagoga v sistemu celostne zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami v vrtcu
3. 6. 2019 Gostujoče predavanje z naslovom Erwachsenenbildung mit älteren Menschen
19. 4. 2019 Vabilo na gostujoče predavanje z naslovom "Karierne možnosti za pedagoge"
7. 3. 2019 Predavanje doc. dr. Mirele Müller (Univerza v Osijeku) z naslovom Medijska pedagogika – raziskovalne in teoretske perspektive
6. 3. 2019 predavanje doc. dr. Mirele Müller (Univerza v Osijeku) z naslovom Mediji v vzgoji in izobraževanju
20. 12. 2018 Predavanje zaslužnega prof. dr. Zdenka Medveša z naslovom Avtopoetičnost in konsenzualnost kot pedagoški praksi.
14. 6. 2018 Vabilo študentkam in študentom pedagogike na pogovor o študijski izmenjavi v okviru programa ERASMUS in CEEPUS
25. 4. 2018 Predavanje dr. Pavla Veselsky z naslovom "Verticality in education"
20. 4. 2018 Predavanje strokovne delavke iz prakse ga. Tamare Zemlič Radović s Slovenskega društva hospic
11. 1. 2018 Vabilo na predavanje doc. dr. Višnje Raić z naslovom Alternativni pedagoški koncepti na Hrvaškem
9. 1. 2018 Vabilo na predavanje doc. dr. Višnje Raić z naslovom Kurikularna reforma na Hrvaškem
8. 12. 2017 Tehnologija veriženja blokov in njen vpliv na družbo
26. 10. 2017 Študij pedagogike – sledi preteklosti in izzivi prihodnosti
26. 10. 2017 Vabilo na na mednarodni posvet in okroglo mizo Študij pedagogike – sledi preteklosti in izzivi prihodnosti
25. 10. 2017 Vabilo na na predavanje gostujočega profesorja izr. prof. dr. Vučine Zorića
24. 5. 2017 Vabilo na predavanje prof. dr. Pie-Marie Rabensteinerj
24. 5. 2017 Vabilo na predavanje prof. dr. Gerharda Rabensteinerja
25. 4. 2017 Vabilo na gostujoče predavanje zasl. prof. dr. Ane Krajnc ob izidu monografije z naslovom Starejši se učimo: Izobraževanje starejših v teoriji in praksi
6. 4. 2017 Vabilo na predstavitev projekta: PROJEKT ZVITOREPEC - MOŽNOSTI ZAPOSLOVANJA INVALIDOV TER DRUGIH RANLJIVIH DRUŽBENIH SKUPIN V KULTURI
22. 3. 2017 Vabilo na predavanje z naslovom Delo z gluhimi in naglušnimi in pomen pedagoških delavcev
4. 1. 2017 Vabilo na predavanje mag. dr. Gabriele Fenkart
4. 1. 2017 Vabilo na predavanje mag. dr. Gabriele Fenkart
4. 1. 2017 Vabilo na predavanje prof. dr. Vladimirja Wakouniga
4. 1. 2017 Vabilo na predavanje prof. dr. Vladimirja Wakouniga
21. 12. 2016 Vabilo na predavanje doc. dr. Siniše Kušića
21. 12. 2016 Vabilo na predavanje doc. dr. Siniše Kušića
21. 12. 2016 Vabilo na predavanje prof. dr. Sofije Vrcelj
21. 12. 2016 Vabilo na predavanje prof. dr. Sofije Vrcelj
8. 11. 2016 Vabilo na predstavitev monografije prof. dr. Marka Jesenška
16. 5. 2016 Šolski svetovalni delavec med šolo, starši in zunanjimi institucijami.
23. 3. 2016 Tehnike in načini sporazumevanja z gluho ali naglušno osebo
4. 11. 2015 Otvoritev razstave ob 70-letnici izred. prof. dr. Martina Kramarja
3. 11. 2015 Delo s slepim in slabovidnim učencem
22. 10. 2015 Študij pedagogike med tradicijo in izzivi prihodnosti v centralni in jugovzhodni Evropi
21. 10. 2015 Pedagogika kot učni predmet in študijski program v Črni Gori
23. 4. 2015 Predavanje ob knjigi OBLEKA V ŠOLI
1. 4. 2015 Analiza primerov nalog bralne pismenosti in dosežkov slovenskih učencev in učenk na teh nalogah v raziskavi PISA
17. 12. 2014 Značenje i važnost teorije u pedagogiji: na primjeru nastave kao forme odgoja
17. 12. 2014 Globalizacija v izobraževanju.
11. 12. 2014 Zakaj zgolj diploma ne zadostuje več?
25. 11. 2014 Predavanje Petar Biljanović in Marina Čičin Šain
4. 6. 2014 Erziehungs- und Schulreform in der Industriestadt Zlin bei der Firma Bata
4. 6. 2014 Erziehung und Bildung im Ghetto Theresienstadt
16. 4. 2014 Qualification premises and competences for the activity of pedagogical worker
2. 4. 2014 Analiza primerov nalog bralne pismenosti in dosežkov slovenskih učencev in učenk na teh nalogah v raziskavi PISA 2009
23. 5. 2013 Predavanje: Storitve ARNES-a in digitalna varnost
22. 5. 2013 Predavanje doc. dr. Tomáša Kasperja
13. 3. 2013 Predavanje dr. Mojce Štravs
11. 10. 2012 Mednarodni posvet z naslovom "The Development of Teacher Education in the Countries of Central and South-Eastern Europe"
24. 4. 2012 Predavanje doc. dr. Vučine Zorića
11. 4. 2012 Predavanje prof. dr. Wolfganga Brezinke
10. 4. 2012 Predavanje doc. dr. Vučine Zorića
4. 4. 2012 Predavanje doc. dr. Vučine Zorića
14. 3. 2012 Predavanje dr. Mojce Štravs
7. 3. 2012 Predavanje Jane Polachove Vastatkove ‎in Eve Kaněčkove
21. 12. 2011 Predavanje zaslužnega profesorja dr. Zdenka Medveša
15. 12. 2011 Predavanje prof. dr. Andrása Németha
8. 6. 2011 Predavanje mag. Agnes Trattner
1. 4. 2011 Predavanje dr. Mojce Štravs "Slovenija v mednarodnih raziskavah"
30. 9. 2010 Mednarodni kolokvij z naslovom "Pedagoški tokovi v nekaterih državah iz območja bivše Jugoslavije"
1. 6. 2010 Predavanji prof. dr. Dragutina Kermeka in prof. dr. Gorana Bubaša
8. 4. 2010 Predavanje prof. dr. Rotraud Coriand