E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
DOGODKI ODDELKA (Oddelek za sociologijo)
15. 4. 2021 Zagovor magistrskega dela Nine Simonič z naslovom Stanje in perspektive terenskega dela pri pouku geografije
8. 4. 2021 Zagovor magistrskega dela Nine Simonič z naslovom Dejavniki prostovoljskega udejstvovanja med mladimi v severovzhodni Sloveniji: vloga ekonomskega, socialnega in kulturnega kapitala
25. 2. 2021 Zagovor magistrskega dela Petre Premrl z naslovom Sociološka analiza menstruacije kot specifike vsakdanjega življenja žensk
11. 2. 2021 Zagovor magistrskega dela Jasne Strmšek z naslovom Nezaposljivost diplomantov v vzgoji in izobraževanju
9. 12. 2020 Zagovor magistrskega dela Nine Gracej z naslovom Shakespeare’s Lady Macbeth and Leskov’s Sergei from Lady Macbeth of Mtsensk: A Stylistic Comparison of Two Accomplices
22. 9. 2020 Zagovor magistrskega dela Žana Zorka z naslovom Strukturni in vrednotni politični razcepi: analiza slovenskega volilnega telesa v letu 2017
18. 8. 2020 Zagovor magistrskega dela Anje Veit z naslovom Vpliv poklicnega rejništva na partnerske odnose v rejniških družinah
22. 1. 2020 Gostujoče predavanje z naslovom Spreminjanje družbene organiziranosti spolnosti v Sloveniji: medgeneracijske razlike in podobnosti
4. 6. 2019 Sociodan 2019: Mladi in spolnost
30. 5. 2019 11th Slovenian Social Science Conference "Observing social transformations: National and Transnational perspectives"
18. 4. 2019 Slovenska mladina v primežu individualizma, prekarnosti in stresa
24. 1. 2019 Gostujoče predavanje: 2 Cellos in oboževalci
10. 12. 2018 Filmski večer z ogledom filma The Maribor Uprisings, ki ga organizirajo študentke Sociologije in interdisciplinarnega družboslovja
25. 4. 2018 Javno predavanje dr. Vesne Godina Vuk z naslovom Izbrano poglavje iz zgodovine slovenske antropologije: socialna, kulturna in politična antropologija profesor Staneta Južniča - njene značilnosti, vloga, domet in usoda
9. 3. 2018 Predavanje dr. Floriana Bieberja z naslovom AUTHORITARIAN TENDENCIES IN BALKANS AND EU INTEGRATION
12. 1. 2018 Gostujoče predavanje evropskega poslanca dr. Igorja Šoltesa na temo DAVČNIH OAZ IN LOBIRANJA
12. 1. 2018 Gostujoče predavanje evropskega poslanca dr. Igorja Šoltesa na temo DAVČNIH OAZ IN LOBIRANJA
9. 1. 2018 Gostujoče predavanje evropskega poslanca dr. Igorja Šoltesa na temo DAVČNIH OAZ IN LOBIRANJA
24. 10. 2017 Sociodan 2017
22. 5. 2017 Vabilo na na gostujoče predavanje z naslovom Avtonomija ali podjetnost? Kulturni delavci v Sloveniji
25. 4. 2017 Vabilo na predavanje zasl. prof. dr. Mace Jogan z naslovom Katoliška cerkev in družbeno zlo.
9. 1. 2017 Vabilo na gostujoče predavanje dr. Petra Verovška in ddr. Sare Kališnik Verovšek
20. 12. 2016 Vabilo na predavanje prof. ddr. Rudija Rizmana
20. 12. 2016 Vabilo na predavanje prof. ddr. Rudija Rizmana
26. 11. 2015 Strokovni posvet »Strategije preživetja gospodinjstev v Sloveniji in implikacijah za vodenje socialne politike«
16. 12. 2014 Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza
21. 11. 2014 MODERNA ZAHODNA PARADIGMA IN GLOBALIZACIJA
24. 4. 2014 THE HOLISTIC MILIEU BETWEEN NEW AGE COUNTERCULTURE, POSTMODERN SELF-SPIRITUALITY AND WELLNESS-BOOM
10. 4. 2014 ZAUPANJE V INSTITUCIJE V SLOVENIJI: KOMENTAR LONGITUDINALNIH UGOTOVITEV IZ RAZISKOVANJA SLOVENSKEGA JAVNEGA MNENJA
4. 3. 2013 Predavanja gostujočega profesorja dr. Alexandra T. Vazsonyija z Univerze v Kentuckyju, ZDA
4. 3. 2013 Predavanja gostujočega profesorja dr. Lewisa Aptekarja z univerze San Jose State University, ZDA
19. 4. 2012 »Globalizacija – moč in meje nove (sociološke) paradigme«
16. 4. 2012 Predstavitev zbornika "Ženske na robovih politike"
3. 4. 2012 Nastopno predavanje asist. dr. Andreja Kirbiša
5. 12. 2011 Predstavitev knjige dr. Sonje Bezjak
2. 12. 2011 Predavanje dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
1. 12. 2011 Mednarodna konferenca o postjugoslovanskih družbah
17. 11. 2011 Tri desetletja spreminjanja slovenske družbe
10. 1. 2011 Gostujoče predavanje prof. dr. Ivana Bernika
22. 11. 2010 Gostujoče predavanje dr. Alexandra T. Vazsonyija