Najnovejši dogodki FF UM http://www.ff.uni-mb.si/novice/dogodki Vsi dogodki Filozofske fakultete Predstavitev knjige z naslovom O zgodovini slovenske krščanske demokracije. Spominski zapisi dr. Jakoba Mohoriča (1888– 1976) http://ff.um.si/permalink/80395/10596 <p style="text-align: center;"><img height="104" width="400" src="/dotAsset/80389.jpg" /></p> <div><br /></div> <div style="text-align: center;"><img height="1143" width="800" src="/dotAsset/80391.jpg" /></div> <div><br /></div> <div style="text-align: center;">Vabimo vas na predstavitev knjige z naslovom<br /><b>O zgodovini slovenske kr&scaron;čanske demokracije. Spominski zapisi dr. Jakoba Mohoriča (1888- 1976)</b><br /> <br />Dr. Jakob Mohorič je bil slovenski pravnik in politik. Na prehodu med habsbur&scaron;ko monarhijo in Kraljevino SHS je bil eden ključnih politikov pri krepitvi Slovenske ljudske stranke, precej&scaron;en je bil njegov vpliv na narodnogospodarskem področju. Pravo je &scaron;tudiral na Dunaju in nato deloval kot odvetnik, bil je tudi predsednik upravnega sveta Zadružne gospodarske banke, kot publicist pa je pisal o zadružni&scaron;tvu ter socialnih in pravnih problemih. Na predvečer druge svetovne vojne se je raz&scaron;el z vodstvom Jugoslovanske radikalne zajednice in obnovil "Staro SLS". Po drugi svetovni vojni mu je bilo javno delovanje onemogočeno, saj je veljal za opozicijo novi oblasti, ki mu je kljub temu dovolila opravljati odvetni&scaron;ki poklic.</div> <p style="text-align: center;">V knjigi so natisnjeni Mohoričevi spomini ter dva zanimiva pogleda na zgodovino kr&scaron;čanske demokracije pri nas. Vsi trije zapisi so odličen vir za zgodovino najmočnej&scaron;e slovenske stranke, pri čemer so zlasti dragoceni Mohoričevi opisi njenih prvakov: dr. Ivana &Scaron;uster&scaron;iča, dr. Janeza Evangelista Kreka in dr. Antona Koro&scaron;ca. Knjigi je dodana ob&scaron;irna znanstvenokritična &scaron;tudija o Mohoriču kot akterju in kronistu Slovenske ljudske stranke, ki jo je napisal dr. Andrej Rahten.<br /> <br /><span style="text-decoration: underline;">Pridružite se nam</span> <br /><b><span style="text-decoration: underline;">v sredo, 22. januarja 2020, ob 18. uri,<br />v razstavi&scaron;ču Archivum<br />Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.</span></b><br /> <br /><b>Knjigo bodo predstavili urednika dr. Andrej Rahten in dr. Gregor Antoličič ter recenzentka dr. Tamara Griesser Pečar.</b><br /> <br />Prisrčno vabljeni!</p> <div style="text-align: center;"><br /></div> Wed, 22 Jan 2020 08:17:18 CET 80395 Usposabljanje učiteljev v Franciji http://ff.um.si/permalink/80382/10596 <p>V sklopu Erasmus+ projekta EducLocalFOOD bodo projektni partnerji skupaj z učitelji iz pridruženih &scaron;ol preizkusili in dopolnili učne module za poučevanje o lokalnih in trajnostnih prehranskih sistemih. Zasnovani so trije učni moduli, ki jih bodo učitelji biotehni&scaron;kih &scaron;ol lahko uporabili za dopolnitev učnih vsebin: <br /> <ul> <li>Zdrava, sonaravna in lokalna hrana skozi značilnosti mediteranske diete</li> <li>Analiza vnosov in iznosov predelovalnega podjetja</li> <li>Priprava lastne najljub&scaron;e jedi s spoznavanje izvora sestavin</li> </ul> </p> <p><a href="/dotAsset/80378.pdf">Priloga</a></p> <p>&nbsp;</p> Tue, 21 Jan 2020 07:10:20 CET 80382 Uvodni sestanek v Turčiji za Erasmus+ projekt Safe2Food http://ff.um.si/permalink/80380/10596 <p>Predstavniki Mednarodnega centra za ekoremediacije so se udeležili uvodnega sestanka za načrtovanje izvajanja novega Erasmus+ projekta Safe2Food. Poleg ERM centra v projektu sodelujejo Sindikat za prehransko industrijo iz Turčije, Kmetijska fakulteta s Slova&scaron;ke in Center za usposabljanje in svetovanje Gospodarske zbornice iz Italije. Glavni namen projekta je snovanje učnih modulov in spletne platforme za izobraževanje o varnosti v prehranskem sektorju.</p> <p>Več v <a href="/dotAsset/80376.pdf">prilogi</a>.</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 21 Jan 2020 07:09:02 CET 80380 Gostujoče predavanje doc. dr. Reneja Markoviča z naslovom Časovno potovanje? http://ff.um.si/permalink/80373/10596 <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img height="600" width="959" src="/dotAsset/80371.jpg" /></p> Mon, 20 Jan 2020 11:33:17 CET 80373 Potopisno predstavitev Jane Jaušovec z naslovom FLORIDA – država sonca, košarke in čarovnije http://ff.um.si/permalink/80369/10596 <p>Geografsko dru&scaron;tvo Maribor vas v sodelovanju z Dru&scaron;tvom &scaron;tudentov geografije v Mariboru vabi na potopisno predstavitev <b>Jane Jau&scaron;ovec</b> (&scaron;tudentke na Oddelku za geografijo FF UM) z naslovom</p> <p><b>FLORIDA - država sonca, ko&scaron;arke in čarovnije</b>,<br />ki bo v <b>torek, 21. januarja 2020, ob 17.30 uri</b> na Filozofski fakulteti v Mariboru v predavalnici 0,2/FF (pritličje).</p> <p>Predavateljica je v vabilu na predstavitev zapisal: <br />&raquo;Vabim vas na predstavitev mojega popotovanja po Floridi od Orlanda do Keywesta, Evergladesa, Miamija in zahodne obale, kjer sem obiskala neskončne plaže, svet Harry Potterja ter spopad Luke Dončića in Gorana Dragića na ameri&scaron;kih tleh.&laquo;</p> <p><b>Vabljeni. Vstopnine ni.</b></p> <p>&nbsp;</p> Mon, 20 Jan 2020 08:08:21 CET 80369 Gostujoče predavanje z naslovom Spreminjanje družbene organiziranosti spolnosti v Sloveniji: medgeneracijske razlike in podobnosti http://ff.um.si/permalink/80364/10596 <p><a href="/dotAsset/80362.pdf">Več v prilogi.</a></p> Fri, 17 Jan 2020 12:44:39 CET 80364 Predstavitev študija v tujini: ERASMUS+ in CEEPUS http://ff.um.si/permalink/80352/10596 <p>Več v <a href="/dotAsset/80349.jpg">prilogi</a>.</p> Wed, 15 Jan 2020 13:53:33 CET 80352 Srečanje v nizu mesečnih pogovorov SOŽITJE - KITAJSKA MED TRADICIJO IN SODOBNOSTJO http://ff.um.si/permalink/80341/10596 <p>Vljudno vabljeni na novo srečanje v nizu mesečnih pogovorov<br />SOŽITJE</p> <p>KITAJSKA MED TRADICIJO IN SODOBNOSTJO</p> <p>v sredo, 22. januarja 2020, ob 19.00<br />v Večnamensko dvorano Vetrinjski dvor v Mariboru <br />(1. nadstropje).</p> <p>Dr. Anja Zalta in dr. Dragan Potočnik sta tokrat povabila v goste dr. Heleno Motoh.</p> <p>Pogovor bo posvečen aktualni tematiki vzpenjajoče se svetovne velesile Kitajske in vlogi, ki jo pri tem vzponu igra tradicionalna kitajska kultura. <br />&Scaron;e posebej nas bo zanimalo, kak&scaron;en pomen imata pri tem <br />konfucijanska filozofija in tradicija.</p> <p>Dobrodo&scaron;li v imenu organizatorjev</p> <p>Filozofske fakultete v Ljubljani, <br />In&scaron;tituta za filozofske &scaron;tudije Znanstveno-raziskovalnega sredi&scaron;ča v Kopru, <br />Centra za medkulturno sodelovanje z državami Azije, Afrike in <br />Latinske Amerike Filozofske fakultete Maribor, <br />Radia Maribor in Založbe Pivec.</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 15 Jan 2020 07:59:37 CET 80341 Predstavitev knjige z naslovom Analiza razpada Jugoslavije v luči nacionalizma http://ff.um.si/permalink/80328/10596 <p>Več v <a href="/dotAsset/80326.pdf">prilogi</a>.</p> Mon, 13 Jan 2020 07:56:12 CET 80328 Otvoritev razstave "Razgledi Maribora. Odmik od ustaljene vedute." http://ff.um.si/permalink/80312/10596 <p style="text-align: center;"><img height="280" width="500" src="/dotAsset/80310.jpg" /></p> <p style="text-align: center;">Spoznajte nekonvencionalne podobe mesta priznanih umetnikov Bojana Golije, Janka Andreja Jelnikarja, Petra Le&scaron;nika, Dragi&scaron;e Modrinjaka, Nata&scaron;e Prosenc Stearns in Ota Rimeleta ter se nam pridružite na otvoritvi razstave "Razgledi Maribora. Odmik od ustaljene vedute.", ki bo v sredo, 15. januarja 2020, ob 18. uri, v galeriji Media Nox na Židovskem trgu.</p> <p style="text-align: center;">Z dogodkom bomo zaznamovali 10. obletnico ustanovitve Oddelka za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.</p> <p style="text-align: center;">Slavnostna govorka bo izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki, razstavo bo slovesno odprl dekan Filozofske fakultete, red. prof. dr. Darko Fri&scaron;.</p> <p style="text-align: center;">Razstavo so v sklopu predmetov Praktično usposabljanje ter Muzeologija in konservatorstvo in v okviru projekta Mladi kustos Mladinskega kulturnega centra Maribor pripravili &scaron;tudentje 3. letnika prve stopnje in 2. letnika druge stopnje Oddelka za um. zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.</p> <p style="text-align: center;">Mentorji: <br />asist. dr. Gorazd Bence, Petra Čeh,<br />prof. umet. zgod., doc. dr. Mateja Kos Zabel,<br />izr. prof. dr. Polona Vidmar.</p> <p style="text-align: center;">Mlada kustosa: <br />Jure Don&scaron;a in Ma&scaron;a Novak.</p> <p style="text-align: center;">&Scaron;tudentke in &scaron;tudentje druge stopnje:<br />Nike Duh, Alja Gra&scaron;ič, Ana Kristofič,<br />Nejc Lazar, Barbara Le&scaron;nik in Peter &Scaron;krobar.</p> <p style="text-align: center;">Razstava bo na ogled do 9. februarja 2020.</p> <p style="text-align: center;">Vljudno vabljeni!</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 13 Jan 2020 07:52:26 CET 80312 ERM center prejemnik nacionalne nagrade za družbeno odgovornost http://ff.um.si/permalink/80145/10596 <p>Mednarodni center za ekoremediacije je že drugič prejel nacionalno nagrado za družbeno odgovornost, tokrat za projekt Učni vrtovi kot medgeneracijski centri prihodnosti. Vrtovi že dolgo niso več samo pridelovalne povr&scaron;ine za hrano, ampak so centri stika z naravo in ljudmi. Tako ERM center že 10 let pripravlja načrte za &scaron;olske vrtove, snuje in izvaja izobraževalne programe ter usposablja učitelje in vzgojitelje za učenje v naravi. Na ta način otroci in odrasli aktivno preživljajo prosti časa, krepijo družbene ve&scaron;čine, razvijajo odgovornost in ljubezen do narave in ljudi ter se prilagajajo podnebni krizi.</p> <p><a href="/dotAsset/80143.pdf">Priloga</a></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 19 Dec 2019 11:44:18 CET 80145 Predavanje dr. Nenada Smokrovića (Fakulteta za humanistične in družbene vede, Univerza na Reki) z naslovom »Neformalno sklepanje in formalna logika: normativnost sklepanja v naravnem jeziku« http://ff.um.si/permalink/79988/10596 <p><a href="/dotAsset/79986.pdf">Več v prilogi.</a></p> Mon, 16 Dec 2019 09:23:36 CET 79988 Brezplačna delavnica s predstavitvijo PIU programa Izobraževanje za nič odpadkov in krožno gospodarstvo http://ff.um.si/permalink/79980/10596 <p>Spo&scaron;tovani!</p> <p>Vabimo Vas na brezplačno delavnico na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova 17, v sredo 18. 12. 2019 med 14.00 in 15.00 uro, kjer bo predstavljen PIU program na spletni platformi "Izobraževanje za nič odpadkov in krožno gospodarstvo".</p> <p>Več informacij v pripetem <a href="/dotAsset/79978.pdf">vabilu</a> in na povezavi: <a href="https://www.eduzwace.eu/">https://www.eduzwace.eu/</a></p> <p>Vljudno vabljeni,</p> <p>EduZWaCE Team</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 16 Dec 2019 08:10:36 CET 79980 Predavanje Ivane Latković: Poučevanje in preučevanje slovenske književnosti na Hrvaškem v luči sodobne slavistike http://ff.um.si/permalink/79949/10596 <p>V predavanju je bila predstavljena zagreb&scaron;ka slovenistika nekoč in danes, in sicer kot &scaron;tudij, ki je imel zmeraj pomemben status znotraj (južno)slavističnih &scaron;tudijev. Kljub bogati in dolgi tradiciji poučevanja in preučevanja slovenske književnosti na zagreb&scaron;ki Filozofski fakulteti se slovenistika oz. slavistika na Hrva&scaron;kem danes spopadata s &scaron;tevilnimi izzivi, ki jih prina&scaron;ajo sodobne spremembe razumevanja znanja, statusa univerze, znanosti itn. Prav v tem kontekstu in s poudarkom na dana&scaron;nji krizi humanističnih strok, obenem pa tudi glede na specifično situacijo v slavistiki po padcu berlinskega zidu, so bili v predavanju poudarjeni načelo merljivosti in profitabilnosti, komercializacija izobraževanja, težave z bolonjo in ostali izzivi, s katerimi se danes sooča slavistika. Na koncu predavanja so bile povzete možnosti in perspektive slovenistike oz. slavistike v prihodnosti.</p> <p><img height="300" width="400" src="/dotAsset/79943.jpg" /></p> <p><img height="512" width="384" src="/dotAsset/79945.jpg" /></p> <p><img height="366" width="431" src="/dotAsset/79947.jpg" /></p> Thu, 12 Dec 2019 10:31:18 CET 79949 Predavanje dr. Katre Meke z naslovom Med krilatim levom in dvoglavim orlom. Plemiški naročniki in zbiralci beneških del v notranjeavstrijskih deželah http://ff.um.si/permalink/79941/10596 <p><a href="/dotAsset/79936.pdf">Več v prilogi.</a></p> Wed, 11 Dec 2019 12:56:20 CET 79941 Gostujoče predavanje prof. dr. Petra Goggina z Univerze v Arizoni z naslovom Marsovci v književnosti in kulturi http://ff.um.si/permalink/79938/10596 <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/dotAsset/79932.jpg" width="800" height="450" /></p> <p><img src="/dotAsset/79934.jpg" width="800" height="450" /></p> Wed, 11 Dec 2019 12:40:49 CET 79938 Potopisna predstavitev Jakoba Slaviča (študenta geografije) z naslovom Tanzanija - Hakuna matata http://ff.um.si/permalink/79921/10596 <p>Geografsko dru&scaron;tvo Maribor vas v sodelovanju z Dru&scaron;tvom &scaron;tudentov geografije Maribor <br /><b>v sredo, 11. decembra 2019 ob 18:00</b> vabi na <b>potopisno predstavitev <span style="text-decoration: underline;">Jakoba Slaviča</span></b> (&scaron;tudenta geografije na Filozofski fakulteti v Mariboru) z naslovom <br /><b>Tanzanija - Hakuna matata </b>(izraz poznate iz Disneyjeve risanke Levji kralj in v jeziku svahili pomeni &raquo;brez težav, brez problemov&laquo;), <br />ki bo na Filozofski fakulteti v Mariboru, Koro&scaron;ka cesta 160, predavalnica 1.5/FF (1. nadstropje).</p> <p>Predavatelj je v vabilu zapisal: V potopisnem predavanju vam bom predstavil svoje vtise <b>o potepanju po Tanzaniji, vzponu na Kilimanjaro, safariju po Serengetiju</b> in drugih afri&scaron;kih avanturah. Občutek ob vzponu na najvi&scaron;ji vrh Afrike, 5895 m visok Kilimanjaro, je občutek, ki ga prav gotovo ne bom pozabil. Neskončna modrina ti daje občutek neskončnega, vsemogočnega in tako sem se tudi počutil.&laquo;<br />Več o njegovi poti najdete tudi v 2. &scaron;tevilki revije GEOum (str. 44-51): <a href="/dotAsset/76439.pdf">http://www.ff.um.si/dotAsset/76439.pdf</a></p> <p>Vabljeni.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 09 Dec 2019 09:08:45 CET 79921 Predavanje Mojce Marič: "Lektorsko delo v gledališču" http://ff.um.si/permalink/79878/10596 <p><a href="/dotAsset/79876.pdf">Več v prilogi.</a></p> Mon, 09 Dec 2019 07:13:17 CET 79878 Novinarska konferenca o projektu EducLocalFOOD http://ff.um.si/permalink/79882/10596 <p>Na novinarski konferenci so učenci in učitelji z Biotehni&scaron;ke &scaron;ole Maribor skupaj z novinarji spoznali tekoči mednarodni Erasmus+ projekt Poučevanje o lokalnih in trajnostnih prehranskih sistemih (www.educlocalfood.com) ter uporabnost končnih rezultatov pri spodbujanju prehranske samozadostnosti in razvoja zelenih delovnih mest. Več o projektu, pri katerem sodeluje tudi Mednarodni center za ekoremediacije na spletnih straneh:<br /> <ul> <li>Slovenska tiskovna agencija: <a href="https://www.sta.si/2704595/za-vecjo-samooskrbo-nujno-poucevanje-mladih-o-pomenu-lokalne-in-trajnostne-oskrbe">https://www.sta.si/2704595/za-vecjo-samooskrbo-nujno-poucevanje-mladih-o-pomenu-lokalne-in-trajnostne-oskrbe</a></li> <li>Univerza v Mariboru: <a href="https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2952">https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2952</a></li> </ul> </p> Thu, 05 Dec 2019 13:12:30 CET 79882 6. redna seja Akademskega zbora Filozofske fakultete UM http://ff.um.si/permalink/79869/10596 <p>Vabilo v <a href="/dotAsset/79867.pdf">priponki</a>.</p> Tue, 03 Dec 2019 12:25:02 CET 79869 Tretje mednarodno srečanje partnerjev EducLocalFOOD http://ff.um.si/permalink/79705/10596 <p>Med 3. in 5. 12. poteka mednarodno srečanje partnerjev Erasmus+ projekta EducLocalFOOD, tokrat v Mariboru. Tridnevni sestanek bo priložnost za nadgradnjo učnih modulov za poučevanje o lokalnih in trajnostnih prehranskih sistemih ter ogled primerov dobrih praks. V sklopu srečanja bo v sredo, 4. 12., organiziran ogled dejavnosti Biotehni&scaron;ke &scaron;ole Maribor in novinarska konferenca o izobraževanju o prehranskih sistemih.</p> <p><a href="/dotAsset/79703.png">Vabilo v prilogi.</a></p> <p>&nbsp;</p> Mon, 02 Dec 2019 10:02:38 CET 79705 Zagovor doktorske disertacije Nine Ditmajer s področja slovenskega jezikoslovja http://ff.um.si/permalink/79637/10596 <p><a href="/dotAsset/79635.pdf">Več v prilogi.</a></p> Fri, 29 Nov 2019 07:25:58 CET 79637 PRELOMNI DOGODKI LETA 1919 http://ff.um.si/permalink/79633/10596 <p>Vabimo vas na mednarodni znanstveni simpozij<br /><b>PRELOMNI DOGODKI LETA 1919</b>,<br />ki bo potekal od 3. do 6. decembra 2019 na Filozofski fakulteti Maribor.</p> <p>Program simpozija si lahko pogledate <a href="/dotAsset/79631.pdf">tukaj</a>.</p> <p>Vljudno vabljeni!</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 27 Nov 2019 19:03:31 CET 79633 Konferenca Slavistični znanstveni premisleki z naslovom Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju http://ff.um.si/permalink/79373/10596 <p style="text-align: justify;">20. 11. 2019 je v organizaciji Oddelka za slovanske jezike in književnosti in Slavističnega dru&scaron;tva Maribor pod okriljem FF UM na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru potekala 3. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki z naslovom<b> Sloven&scaron;čina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju.</b></p> <p style="text-align: justify;">Konference se je udeležilo 47 uveljavljenih domačih in tujih referentov in referentk s 40 prispevki. Na konferenci sta bila zaradi aktualnosti in posledično vse večjih potreb po usvajanju sloven&scaron;čine kot nematernega jezika z vidika najsodobnej&scaron;ih didaktičnih, jezikoslovnih, kulturolo&scaron;kih in literarnovednih pristopov osvetljena pomen in vloga sloven&scaron;čine kot drugega in tujega jezika v izobraževanju.</p> <p style="text-align: justify;">Več o konferenci na konferenčni spletni strani <a href="https://szpffumsi.wixsite.com/slo-tuji-jezik">https://szpffumsi.wixsite.com/slo-tuji-jezik</a>.</p> <p>Fotogalerija:</p> <p><img height="350" width="700" src="/dotAsset/79596.jpg" /></p> <p><img height="350" width="700" src="/dotAsset/79598.jpg" /></p> <p><img height="350" width="700" src="/dotAsset/79600.jpg" /></p> <p><img height="350" width="700" src="/dotAsset/79602.jpg" /></p> <p><img height="350" width="700" src="/dotAsset/79604.jpg" /></p> <p><img height="350" width="700" src="/dotAsset/79606.jpg" /></p> <p><img height="350" width="700" src="/dotAsset/79608.jpg" /></p> <p><img height="350" width="700" src="/dotAsset/79610.jpg" /></p> <p><img height="525" width="700" src="/dotAsset/79612.jpg" /></p> Mon, 25 Nov 2019 14:54:04 CET 79373 Predavanje dr. Friderika Klampferja z naslovom »Bedna, nesmiselna življenja in nedobrodošle smrti« http://ff.um.si/permalink/79594/10596 <p><a href="/dotAsset/79592.pdf">Več v prilogi.</a></p> Mon, 25 Nov 2019 06:58:49 CET 79594 Pogovor s predstavnicami slovenskih društev in združenj jezikovnih poklicev »Kako (p)ostati uspešen/na v samostojnem jezikovnem poklicu?«. http://ff.um.si/permalink/79554/10596 <p><a href="/dotAsset/79552.pdf">Več v prilogi.</a></p> Thu, 21 Nov 2019 11:43:34 CET 79554 27. slavnostna podelitev diplom diplomantom študijskih programov 1. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru http://ff.um.si/permalink/79528/10596 <p><a href="/dotAsset/79522.pdf">Vabilo.</a></p> Wed, 20 Nov 2019 08:49:08 CET 79528 26. slavnostna podelitev diplom diplomantom študijskih programov 1. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru http://ff.um.si/permalink/79526/10596 <p><a href="/dotAsset/79520.pdf">Vabilo.</a></p> Wed, 20 Nov 2019 08:45:55 CET 79526 10. slavnostna podelitev diplomskih listin magisterijev študijskih programov 2. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru http://ff.um.si/permalink/79524/10596 <p><a href="/dotAsset/79518.pdf">Vabilo.</a></p> Wed, 20 Nov 2019 08:44:59 CET 79524 Konferenca Oddelka za madžarski jezik in književnost http://ff.um.si/permalink/79515/10596 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>vljudno vabljeni na konferenco Oddelka za madžarski jezik in književnost, v četrtek, 21. novembra 2019, ob 10 uri na FF UM, ki ga Oddelek organizira skupaj z Jezikovnim In&scaron;titutom Samu Imre iz Avstrije in vključuje poleg profesorjev tudi raziskave &scaron;tudentov Oddelka za madžarski jezik in književnost.<br />Naslov konference je: Svet jezikov - madžarski jezik in kultura.</p> <p>Jezik konference: madžar&scaron;čina</p> <p><a href="/dotAsset/79513.pdf">Program v prilogi!<br /></a></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 20 Nov 2019 08:06:20 CET 79515