Najnovejši dogodki FF UM http://www.ff.uni-mb.si/novice/dogodki Vsi dogodki Filozofske fakultete Predavanje "Kako poučevati slovenščino kot drugi in tuji jezik" http://ff.um.si/permalink/74072/10596 <p>Več v prilogi.</p> Tue, 16 Oct 2018 15:23:08 CEST 74072 Brezplačni tečaj turškega jezika http://ff.um.si/permalink/74067/10596 <p>Več najdete na spletnem naslovu&nbsp;<a href="http://www.ff.um.si/centri/cvi/jezikovno-izobrazevanje/jeziki/turscina/index.dot">http://www.ff.um.si/centri/cvi/jezikovno-izobrazevanje/jeziki/turscina/index.dot</a>.</p> <p>Več v angle&scaron;kem jeziku za &scaron;tudente ERASMUS+ je dosegljivo&nbsp;<a href="http://www.ff.um.si/centri/cvi/jezikovno-izobrazevanje/jeziki/turscina/index.dot?language_id=1">tukaj</a>.</p> Tue, 16 Oct 2018 14:57:57 CEST 74067 Literarno srečanje z naslovom DOBITI ŽENSKO - LÁSZLÓ DARVASI http://ff.um.si/permalink/74038/10596 <p><a href="/dotAsset/74034.pdf">Za več informacij v sloven&scaron;čini kliknite tukaj.</a></p> <p><a href="/dotAsset/74036.pdf">R&eacute;szletesebb magyar nyelvű inform&aacute;ci&oacute;&eacute;rt kattintson IDE.</a></p> Fri, 12 Oct 2018 09:47:56 CEST 74038 Mobilnost je kul http://ff.um.si/permalink/74032/10596 <p>Karierni center UM v sodelovanju s Pedago&scaron;ko fakulteto UM, Filozofsko fakulteto UM in Fakulteto za naravoslovje in matematiko UM organizira delavnico z naslovom Mobilnost je kul.</p> <p>Delavnica je namenjena &scaron;tudentom, ki &scaron;e niso bili na &scaron;tudentski mobilnosti, in tistim, ki so že bili na izmenjavi z namenom &scaron;tudija v tujini ali na praktičnem usposabljanju v tujini. Udeleženci se bodo naučili pisne predstavitve v angle&scaron;kem jeziku ter kako predstaviti delodajalcem dodano vrednost v tujini pridobljenih izku&scaron;enj.</p> <p>Okvirne teme delavnice:<br /> <ul> <li>&Scaron;tudentska mobilnost - osnovni pojmi</li> <li>Pozitivni učinki &scaron;tudentske mobilnosti - izsledki raziskav</li> <li>Pisna predstavitev - kako napisati CV in spremno pismo v angle&scaron;kem jeziku</li> <li>Predstavitev delodajalcem - dodana vrednost izku&scaron;enj, pridobljenih v tujini.</li> </ul> </p> <p>Vljudno vabljeni!</p> <p>Prijave na: <a href="https://kc.um.si/dogodki/mobilnost-je-kul-1">https://kc.um.si/dogodki/mobilnost-je-kul-1</a>.</p> Thu, 11 Oct 2018 12:16:50 CEST 74032 Kompetence mladih diplomantov http://ff.um.si/permalink/74030/10596 <p>Karierni center UM v sodelovanju s Filozofsko fakulteto UM, Pedago&scaron;ko fakulteto UM in Fakulteto za naravoslovje in matematiko UM organizira delavnico z naslovom Kompetence mladih diplomantov.</p> <p>Na delavnici se bodo udeleženci seznanili s pojmom &raquo;kompetenca&laquo;. Spoznali bodo, katere so ključne kompetence, kaj razumemo pod pojmi splo&scaron;ne in specifične kompetence. Pregledali bomo, katere kompetence pričakujejo od mladih diplomantov delodajalci. Na delavnici bomo izvedli tudi dve vaji ter povedali, kako svoje kompetence predstaviti delodajalcu.</p> <p>Vljudno vabljeni!</p> <p>Prijave na: <a href="https://kc.um.si/dogodki/kompetence-mladih-diplomantov-1">https://kc.um.si/dogodki/kompetence-mladih-diplomantov-1</a>.</p> Thu, 11 Oct 2018 12:15:17 CEST 74030 Delavnica Pridobivanje praktičnih izkušenj v času študija - za študente pedagoških smeri http://ff.um.si/permalink/73970/10596 <p>Karierni center UM v sodelovanju s Pedago&scaron;ko fakulteto UM in Filozofsko fakulteto UM organizira delavnico na temo pridobivanja praktičnih izku&scaron;enj v času &scaron;tudija.</p> <p>Okvirne vsebine delavnice:</p> <p>kaj vse spada med praktične izku&scaron;nje;<br />kje in kako jih pridobiti;<br />katere so tiste, ki so za delodajalca najpomembnej&scaron;e;<br />kako jih vključiti v življenjepis.<br />Vljudno vabljeni!</p> <p>Prijava na: <a href="https://kc.um.si/dogodki/delavnica-pridobivanje-prakticnih-izkusenj-v-casu-studija-za-studente-pedag">https://kc.um.si/dogodki/delavnica-pridobivanje-prakticnih-izkusenj-v-casu-studija-za-studente-pedag</a></p> Tue, 09 Oct 2018 12:03:58 CEST 73970 Iščete priložnost v tujini? CV & Cover Letter in Lebenslauf und Bewerbungschreiben http://ff.um.si/permalink/73968/10596 <p>Karierni center Univerze v Mariboru v sodelovanju s Pedago&scaron;ko fakulteto UM in Filozofsko fakulteto UM organizira delavnico na temo priložnosti v tujini.</p> <p>Udeleženci bodo spoznali osnovne značilnosti dobrega življenjepisa ter se seznanili s posebnostmi, ki veljajo za angle&scaron;ko in nem&scaron;ko govoreči prostor. Prav tako se bomo dotaknili spremnega pisma, ki je obvezen spremljevalec življenjepisa. Vsak udeleženec prejme tudi gradivo, s katerim si bo lahko pomagal pri izdelavi CV-ja in spremnega pisma.</p> <p>Več o delavnici in prijava na <a href="https://kc.um.si/dogodki/iscete-priloznost-v-tujini-ffpef">https://kc.um.si/dogodki/iscete-priloznost-v-tujini-ffpef</a>.</p> Tue, 09 Oct 2018 12:00:36 CEST 73968 Strokovna delavnica na temo odpadki kot surovina http://ff.um.si/permalink/73966/10596 <p>Mednarodni center za ekoremediacije organizira strokovno delavnico na temo odpadki kot surovina.<br />Delavnico bodo izvajali predstavniki podjetij s ciljem, da se predvsem mladi seznanijo z možnostjo uporabe<br />odpadkov kot surovine v prihodnje.</p> <p>Več v prilogi.</p> Tue, 09 Oct 2018 08:19:09 CEST 73966 Philosophical Imagination, Thought Experiments and Arguments in Antiquity - Filozofska imaginacija, miselni eksperimenti in argumenti v antiki, 9-10 oktober 2018 http://ff.um.si/permalink/73868/10596 <p>Za več informacij kliknite na spodnjo povezavo.</p> <p><a href="https://daf.splet.arnes.si/2018/10/01/conference-programme-and-abstracts-philosophical-imagination-thought-experiments-and-arguments-in-antiquity/">https://daf.splet.arnes.si/2018/10/01/conference-programme-and-abstracts-philosophical-imagination-thought-experiments-and-arguments-in-antiquity/</a></p> Thu, 04 Oct 2018 09:20:17 CEST 73868 Pravice in dolžnosti doktorskih študentov in njihovih mentorjev http://ff.um.si/permalink/73873/10596 <p>Za več informacij kliknite na spodnjo povezavo.</p> <p><a href="https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=155">https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=155</a></p> Tue, 02 Oct 2018 07:34:49 CEST 73873 Dnevi odprtih vrat mariborske enote Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU http://ff.um.si/permalink/73865/10596 <p>Oddelek za umetnostno zgodovino vas vljudno vabi na dneve odprtih vrat mariborske enote Umetnostnozgodovinskega in&scaron;tituta Franceta Steleta ZRC SAZU (Ulica Mo&scaron;a Pijade 22, Maribor).</p> <p>Več v prilogi.</p> Mon, 01 Oct 2018 14:10:26 CEST 73865 SPREJEM BRUCEV ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 1. STOPNJE NA ODDELKIH FILOZOFSKE FAKULTETE UM http://ff.um.si/permalink/73381/10596 <p>Skupni sprejem brucev bo v petek, 28. 9. 2018, ob 9.30. uri v amfiteatru Filozofske fakultete, nato pa bo za bruce &scaron;e sprejem na oddelkih, kjer bodo predstojniki oddelkov in oddelčni učitelji tutorji predstavili izvedbo &scaron;tudijskega procesa ter druge pomembne informacije za pričetek &scaron;tudija! Razpored predavalnic za sprejem brucev na oddelkih je priložen.</p> Tue, 25 Sep 2018 08:54:09 CEST 73381 Prispevek o zaključnem dogodku Erasmus+ projekta Floury Food Safety ‘’Virtualni mlinar’’ http://ff.um.si/permalink/73776/10596 <p>Več na spletnem naslovu:&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=tp3cCTZZm9s&amp;feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=tp3cCTZZm9s&amp;feature=youtu.be</a>.</p> Tue, 25 Sep 2018 07:48:10 CEST 73776 Mednarodni center za ekoremediacije (ERM CENTER; FF UM) bo v okviru Erasmus + projekta FFS – Floury Food Safety izvedel izobraževalni seminar – delavnico: INOVATIVNI PRISTOPI USPOSABLJANJA MLADIH V MLEVSKEM SEKTORJU »VIRTUALNI MLINAR« http://ff.um.si/permalink/73612/10596 <p>Več v prilogi.</p> Sun, 23 Sep 2018 02:19:26 CEST 73612 Izvedba zaključnega dogodka Erasmus+ projekta Floury Food Safety INOVATIVNI PRISTOPI USPOSABLJANJA MLADIH V MLEVSKEM SEKTORJU »VIRTUALNI MLINAR« http://ff.um.si/permalink/73762/10596 <p>Več v prilogi.</p> Sun, 23 Sep 2018 02:18:30 CEST 73762 Zagovor doktorske disertacije Laure Rožman Krivec s področja pedagogike http://ff.um.si/permalink/73742/10596 <p>Več v prilogi.</p> Sun, 23 Sep 2018 02:13:44 CEST 73742 Razvojne možnosti pragerskih ribnikov http://ff.um.si/permalink/73676/10596 <p>Več v prilogi.</p> Mon, 17 Sep 2018 22:01:54 CEST 73676 Skrivnost Fanny Haussmann http://ff.um.si/permalink/73702/10596 <p>Več v prilogi</p> Wed, 12 Sep 2018 08:29:09 CEST 73702 4. mednarodna konferenca INTEGRALNO ZELENO GOSPODARSTVO ZA BOLJŠI SVET – IGE 2018 http://ff.um.si/permalink/73698/10596 <p>Več v prilogi.</p> Wed, 12 Sep 2018 08:23:22 CEST 73698 Pleteršnikov dan http://ff.um.si/permalink/73617/10596 <p>Več v prilogi.</p> Fri, 31 Aug 2018 07:47:39 CEST 73617 Poročilo o mednarodnem znanstvenem simpoziju "Nemške jezikovne manjšine v vzhodnih regijah Evrope" http://ff.um.si/permalink/73319/10596 <p>"H-Germanistik", 9.7.2018, Egor Lykov (Univerza na Dunaju),&nbsp;<a href="https://networks.h-net.org/node/79435/discussions/2024487/tagb-deutsche-sprachminderheiten-im-%C3%B6stlichen-europa">https://networks.h-net.org/node/79435/discussions/2024487/tagb-deutsche-sprachminderheiten-im-%C3%B6stlichen-europa</a>.</p> <p>"H/SOZ/KULT", 31.7.2018, Egor Lykov (Univerza na Dunaju),&nbsp;<a href="https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-7807">https://www.hsozkult.de/conferencereport<br />/id/tagungsberichte-7807</a></p> Mon, 13 Aug 2018 08:54:22 CEST 73319 Delavnice kariernega centra http://ff.um.si/permalink/73424/10596 <p>Karierni center UM za &scaron;tudente, diplomante in bodoče &scaron;tudente v drugi polovici avgusta organizira več delavnic.</p> <p>Več v prilogi.</p> <p>Vabljeni.</p> Sat, 28 Jul 2018 08:39:03 CEST 73424 UVAJALNI DAN ZA BRUCE NA FILOZOFSKI FAKULTETI UM http://ff.um.si/permalink/73412/10596 <p>Večv prilogi.</p> Tue, 24 Jul 2018 07:14:27 CEST 73412 UVAJALNI TEDEN ZA BRUCE UNIVERZE V MARIBORU http://ff.um.si/permalink/73356/10596 <p>Več v prilogi.</p> Wed, 18 Jul 2018 10:24:02 CEST 73356 Podaljšan vpis v študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oz. nemščine (ZGUČAN) http://ff.um.si/permalink/72938/10596 <p>Za več informacij kliknite <a href="http://ff.um.si/centri/cvi/studijski-programi-za-izpopolnjevanje-izobrazbe/zgodnje-ucenje-anglescine-oziroma-nemscine.dot">tukaj</a>.</p> Mon, 09 Jul 2018 10:47:46 CEST 72938 Predstavitev rezultatov »OD KOPÁNJA DO KÓPANJA« http://ff.um.si/permalink/73227/10596 <p>Več v prilogi.</p> Mon, 09 Jul 2018 06:59:51 CEST 73227 6. mednarodna prevodoslovna poletna akademija TRANS 2018 http://ff.um.si/permalink/73222/10596 <p>Več v prilogi.</p> Fri, 06 Jul 2018 10:28:02 CEST 73222 Javna predstavitev spletne platforme E-vrt: mreža izobraževalnih in bivalnih vrtov http://ff.um.si/permalink/73211/10596 <p>Več v prilogi.</p> Thu, 05 Jul 2018 12:23:38 CEST 73211 Javno predavanje dr. Vesne Godina Vuk z naslovom Izbrano poglavje iz zgodovine slovenske antropologije: socialna, kulturna in politična antropologija profesor Staneta Južniča - njene značilnosti, vloga, domet in usoda http://ff.um.si/permalink/72429/10596 <p>Več v prilogi.</p> Tue, 03 Jul 2018 07:03:56 CEST 72429 Predavanje dr. Floriana Bieberja z naslovom AUTHORITARIAN TENDENCIES IN BALKANS AND EU INTEGRATION http://ff.um.si/permalink/71734/10596 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>Oddelek za sociologijo vljudno vabi na predavanje dr. Floriana Bieberja z naslovom <br /><b>AUTHORITARIAN TENDENCIES IN BALKANS AND EU INTEGRATION</b> (AVTORITARNE TEŽNJE NA BALKANU IN POVEZOVANJE Z EU).<br /><b>Predavanje bo v petek, 9.3.2018, od 10.00 do 11.00, v predavalnici 0.2/FF.</b></p> <p>Dr. Florian Bieber je mednarodno uveljavljen politolog iz Univerze v Gradcu, ki se ukvarja predvsem z medetničnimi odnosi in vpra&scaron;anji demokracije v Jugovzhodni Evropi.<br />Velja za izjemnega poznavalca političnih in &scaron;ir&scaron;ih družbenih razmer na Zahodnem Balkanu in je med drugim direktor Centra za &scaron;tudije jugovzhodne Evrope (<a href="http://www.suedosteuropa.uni-graz.at/">CSEES</a>)<br />in koordinator svetovalne skupine <a href="http://www.biepag.eu/">BiEPAG </a>(The Balkans in Europe Policy Advisory Group).</p> <p>V predavanju bo dr. Bieber razpravljal o tem, kako in zakaj so se na Zahodnem Balkanu, kljub procesom približevanja EU, v zadnjih letih okrepile avtoritarne težnje. <br />Pri tem bo obravnaval tako strukturne slabosti &scaron;iritve Evropske unije, kot specifične probleme v demokratični transformaciji Zahodnega Balkana.</p> <p>Vabilo s podrobnej&scaron;im povzetkom najdete v prilogi. Predavanje bo izvedeno v angle&scaron;kem jeziku.</p> <p>Vljudno vabljeni!</p> Tue, 03 Jul 2018 07:03:17 CEST 71734