Najnovejši dogodki FF UM http://www.ff.uni-mb.si/novice/dogodki Vsi dogodki Filozofske fakultete Erm center se bo v okviru Erasmus+ projekta ‘’Euro-EducATES’’ udeležil 4. Mednarodnega srečanja http://ff.um.si/permalink/69024/10596 <p>Erm center se bo v okviru Erasmus+ projekta &lsquo;'<b>Euro-EducATES</b>'' udeležil 4. Mednarodnega srečanja</p> <p>Kje? Vilnius, Litva</p> <p>Kdaj? 27. - 29. 9 2017</p> <p>Več informacij o projektu (<a href="http://www.euroeducates.eu/sl/">http://www.euroeducates.eu/sl/</a> in <a href="/dotAsset/69020.pdf">pdf priponka</a>.</p> Wed, 20 Sep 2017 12:30:49 CEST 69024 Mednarodno srečanje Erasmus+ projekta ‘‘Floury Food Safety” http://ff.um.si/permalink/69022/10596 <p>Mednarodno srečanje Erasmus+ projekta<b> &lsquo;&lsquo;Floury Food Safety"</b></p> <p>ERM center Filozofske fakultete Maribor UM organizira 3. projektno srečanje</p> <p>Kdaj? 18. in 19. Oktobra 2017</p> <p>Več informacij o projektu (<a href="http://www.ffsproject.net/sk/">http://www.ffsproject.net/sk/</a> in <a href="/dotAsset/69018.pdf">pdf priponka</a></p> Wed, 20 Sep 2017 12:28:38 CEST 69022 22. zborovanje slovenskih geografov http://ff.um.si/permalink/69016/10596 <p style="text-align: justify;">Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, v sodelovanju z Zvezo geografov Slovenije in Dru&scaron;tvom učiteljev geografije Slovenije, pripravlja <b>22. zborovanje slovenskih geografov</b>, ki bo <b>22. in 23. septembra 2017</b>, v Mariboru. Zborovanja slovenskih geografov potekajo praviloma vsaka tri leta. Letos bomo v Mariboru gostili zborovanje prvič po letu 1978. Tokratno zborovanje bo v regionalnem pogledu posvečeno območju <b>med Pohorjem in Slovenskimi goricami</b>, ki obsega regije Kozjak, Pohorje, Dravsko dolino, Slovenske gorice, Dravsko polje, Ptujsko polje, Dravinjske gorice in Haloze, oziroma območje Podravske statistične regije.</p> <p style="text-align: justify;">Stanovska zborovanja so priložnost za pregled stanja in dosežkov v stroki, pa tudi za vzpostavljanje in obnavljanje socialnih vezi med člani. Od tod podnaslov leto&scaron;njega zborovanja festival geografije, saj želimo predstaviti novosti in zanimivosti iz čim več področij geografije ter jih vključiti v dvodnevno dogajanje. Na ogled bodo razstave rezultatov raziskovalnih in &scaron;tudijskih nalog raziskovalcev, učiteljev, &scaron;tudentov, dijakov in učencev, filmi z geografsko vsebino, referati na temo &scaron;olske, znanstvene in aplikativne geografije, klepetalnice, ekskurzije, občni zbor ZGS in družabno srečanje.</p> <p style="text-align: justify;">V vsebinskem pogledu bodo v ospredju &scaron;tirje tematski sklopi:<br /><b>1. Med naravnim, ruralnim in urbanim.</b> Ta je namenjen prikazom ekonomskih, socialnih, kulturnih in regionalnih razmer na obravnavanem območju. <br /><b>2. Živeti Maribor</b>, je namenjen urbano geografskim temam.<br /><b>3. Sonce vzhaja na vzhodu.</b> V tem sklopu bodo predstavljeni prispevki z okoljsko in fizično geografsko vsebino.<br /><b>4. Geografija &raquo;na enem hektarju&laquo;.</b> Sklop je namenjen didaktičnim temam, &scaron;e posebej učnim pristopom in vsebinam poučevanja geografije na omejenem prostoru.</p> <p style="text-align: justify;">Predavanja bodo potekala v amfiteatru Filozofske fakultete v petek in soboto dopoldne, v popoldanskem delu pa je predvideno terensko delo po Mariboru, Slovenskih goricah in v Dravinjskih goricah.</p> <p style="text-align: justify;">Na zborovanju bo govora &scaron;e o aktualnih razmerah na področju geografije, tako v &scaron;olski kot raziskovalni sferi. Celoten program zborovanja s potrebnimi informacijami je na voljo na spletni strani <a href="http://zborovanje2017.ff.um.si/">http://zborovanje2017.ff.um.si/</a> .</p> <p style="text-align: justify;">Pred zborovanjem bo iz&scaron;la znanstvena monografija o obravnavanem območju z naslovom &raquo;Geografije Podravja&laquo;, v kateri bodo predstavljeni raziskovalni rezultati sodelujočih. Prispevki v knjigi so razdeljeni na več sklopov: Geografije naravne pokrajine, Geografije kulturne pokrajine, Geografije urbane pokrajine in Geografija na mikro ravni. Uredniki monografije so Vladimir Drozg, Uro&scaron; Horvat in Eva Konečnik Kotnik.</p> <p style="text-align: justify;">Zborovanje je namenjeno vsem geografom, tako iz pedago&scaron;kega kot raziskovalnega področja, ter vsem, ki se tako ali drugače ukvarjajo s prostorskimi problemi in procesi na &scaron;ir&scaron;em območju Maribora in Podravja.</p> <p style="text-align: justify;">Prijazno vabljeni, da se udeležite aktivnosti ob 22. zborovanju slovenskih geografov v Mariboru.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Tue, 19 Sep 2017 13:56:36 CEST 69016 Erasmus+ projekt ‘‘Euro-educATES”: Inventarizacija raznolikih agroekoloških pristopov petih partnerskih držav - Francija, Litva, Slovenija, Italija in Avstrija http://ff.um.si/permalink/69014/10596 <p style="text-align: justify;">Objava prvega intelektualnega rezultata:</p> <p style="text-align: justify;">Erasmus+ projekt <b>&lsquo;&lsquo;Euro-educATES": Inventarizacija raznolikih agroekolo&scaron;kih pristopov petih partnerskih držav - Francija, Litva, Slovenija, Italija in Avstrija</b></p> <p style="text-align: justify;">Projektni partner: Mednarodni center za ekoremediacije, FF UM</p> <p style="text-align: justify;">Več informacij o projektu (<a href="http://www.euroeducates.eu">http://www.euroeducates.eu</a>, <a href="/dotAsset/69010.pdf">priloga1</a> in <a href="/dotAsset/69012.pdf">priloga2</a>)</p> Tue, 19 Sep 2017 09:57:44 CEST 69014 Vabilo na UVAJALNI TEDEN UNIVERZE V MARIBORU http://ff.um.si/permalink/68986/10596 <p style="text-align: justify;">Draga brucka, dragi bruc!</p> <p style="text-align: justify;">Pred vami je eno najbolj vznemirljivih obdobij va&scaron;ega življenja - &scaron;tudijska leta. Veseli smo, da ste se odločili ta &scaron;tudijska leta preživeti na Univerzi v Mariboru.<br />Če si že zastavljate vpra&scaron;anja, v katerih prostorih bo potekal va&scaron; &scaron;tudij, kje boste lahko iskali &scaron;tudijsko gradivo, kje bo najlaže poiskati bodoče profesorje, tutorja &scaron;tudenta, strokovnega delavca v referatu in &scaron;e koga, ki vam bo lahko priskočil na pomoč, saj vam ni vseeno, kako boste vstopili v akademski svet, če vas zanima, kaj vse boste lahko organizirano počeli po urah v predavalnici, potem je uvajalni teden za bruce in brucke kot nala&scaron;č za vas.</p> <p style="text-align: justify;">Ustvarite si prihodnost in - dobrodo&scaron;li!</p> <p>Več v prilogi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 14 Sep 2017 14:21:50 CEST 68986 Vabilo oddelka za hungarologijo http://ff.um.si/permalink/68980/10596 <p>Več v prilogi.</p> Thu, 14 Sep 2017 09:54:47 CEST 68980 Mednarodna Konferenca Prevajanje in poučevanje jezika http://ff.um.si/permalink/68897/10596 <p style="text-align: justify;">Na Filozofski fakulteti UM bo 7. in 8. septembra potekala mednarodna konferenca v angle&scaron;kem jeziku, ki je posvečena odnosu med prevajanjem in poučevanjem jezika. Vloga prevajanja in prevoda je bila sicer v preteklosti precej polarizirana: medtem ko so jima nekateri didaktični pristopi in metodologije pripisovali osrednjo vlogo, so jima drugi nasprotovali in ju izključili iz pouka. <br /> <br />Konferenca Prevajanje in poučevanje jezika želi na stiči&scaron;ču obeh disciplin, na katere so opozorile raziskave, nadaljevati dialog med prevodoslovjem in didaktiko tujih jezikov ter mednarodnim raziskovalcem in predstavnikom stroke omogočiti izmenjavo pogledov, izku&scaron;enj in znanj. <br /> <br />Z željo spodbuditi vključevanje &scaron;tudentov v raziskovalno delo bo imela konferenca tudi &scaron;tudentsko sekcijo s predstavitvijo posterjev. <br /> <br />Vljudno vabljeni!<br /> <br />Povezava do spletne strani konference: <a href="http://tlt2017.weebly.com/ ">http://tlt2017.weebly.com/ </a></p> Mon, 04 Sep 2017 07:45:25 CEST 68897 Rok za prijavo na Študijski program za izpopolnjevanje Pedagoško – andragoško izobraževanje 2017/2018 http://ff.um.si/permalink/68450/10596 <p><a href="http://ff.um.si/centri/cvi/studijski-programi-za-izpopolnjevanje-izobrazbe/pai.dot">30. 9. 2017 rok za prijavo na &Scaron;tudijski program za izpopolnjevanje Pedago&scaron;ko - andrago&scaron;ko izobraževanje 2017/2018</a></p> Wed, 30 Aug 2017 10:58:39 CEST 68450 Dnevi poezije in vina 2017 http://ff.um.si/permalink/68874/10596 <p><span style="font-size: 26.0pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Calibri&quot;,sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; color: #006385; mso-ansi-language: SL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-size: xx-large;">Dnevi poezije in vina 2017 </span></span></p> <hr /> <p style="text-align: justify;"><b>23.-26. avgust 2017: Dnevi poezije in vina, Ptuj</b></p> <p style="text-align: justify;">2017: Dnevi poezije in vina, največji mednarodni pesni&scaron;ki festival v Sloveniji.</p> <p style="text-align: justify;"><b>Madžarski fokus</b></p> <p style="text-align: justify;">Ob podpori Balassijevega in&scaron;tituta v Ljubljani ter Dru&scaron;tva madžarskih pisateljev so letos izpostavili sodobno madžarsko poezijo. V gosteh so bili madžarski pesniki <b>Ott&oacute; Tolnai, J&aacute;nos T&eacute;rey, Krisztina T&oacute;th in Istv&aacute;n V&ouml;r&ouml;s</b>, ki so v dneh pred festivalom sodelovali na madžarsko-slovenski prevajalski delavnici v družbi slovenskih kolegov <b>Kristine Kočan, Iva Svetine, Milana Vincetiča in Andreja Brvarja</b> ter prevajalke Gabrielle Ga&aacute;l. Vzajemno so prevajali svojo poezijo, rezultate pa so predstavili na glavnem festivalskem odru med večernimi branji.</p> <p style="text-align: justify;">Literarna pogovora o sodobni madžarski poeziji je moderirala Jutka Ruda&scaron;, literarna zgodovinarka.</p> <p style="text-align: justify;">25. 8. 2017, Ptuj</p> <p style="text-align: justify;">14:00 - Zasebno branje/Private Reading</p> <p style="text-align: justify;">Fokus 2017: Madžarska/Focus 2017: Hungary</p> <p style="text-align: justify;">Albert Hal&aacute;sz (SVN), Lajos Bence (SVN) Gostitelj/Host: Mestni Hill (Pre&scaron;ernova ulica 23) Vodi/Moderator: Jutka Ruda&scaron;</p> <p style="text-align: justify;">15.30 domKULTure muziKafe/Home of CULTure muziKafe</p> <p style="text-align: justify;">Ne vračaj se, če &scaron;e nisi od&scaron;el/Don't come back if you haven't gone away yet</p> <p style="text-align: justify;">Fokus 2017: Madžarska/Focus 2017: Hungary</p> <p style="text-align: justify;">Sodelujejo/Participants: Ott&oacute; Tolnai, J&aacute;nos T&eacute;rey, Krisztina T&oacute;th in/and Istv&aacute;n V&ouml;r&ouml;s Vodi/Moderator: Jutka Ruda&scaron; Pogovor o sodobni madžarski poeziji/A talk about contemporary Hungarian poetry</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.stihoteka.com/sl/2017/">http://www.stihoteka.com/sl/2017/</a><br /><a href="http://www.readcentral.org/uploads/files/programska2017web.pdf">http://www.readcentral.org/uploads/files/programska2017web.pdf</a><br /><a href="http://4d.rtvslo.si/arhiv/poletna-scena/174487903">http://4d.rtvslo.si/arhiv/poletna-scena/174487903</a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="/dotAsset/68860.jpg">Slika1</a>, <a href="/dotAsset/68862.jpg">slika2</a>, <a href="/dotAsset/68864.jpg">slika3</a>, <a href="/dotAsset/68866.jpg">slika4</a>, <a href="/dotAsset/68868.jpg">slika5</a>, <a href="/dotAsset/68870.jpg">slika6</a> in <a href="/dotAsset/68872.jpg">slika7</a>.</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 30 Aug 2017 10:45:43 CEST 68874 Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017 http://ff.um.si/permalink/68852/10596 <h1><a href="https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/Sofinanciranje-DR-studij-2017.aspx">Več na tej povezavi.<br /></a></h1> Mon, 28 Aug 2017 12:10:15 CEST 68852 Skrito odkrivanje na zabaven način http://ff.um.si/permalink/68772/10596 <p style="text-align: justify;"><b>Počitnice s prijatelji pri mariborski ZPM letos tudi v sodelovanju s Filozofsko in Pedago&scaron;ko fakulteto Univerze v Mariboru.</b></p> <p style="text-align: justify;"><b>Najprej teorija, nato praksa</b></p> <p style="text-align: justify;">"Delavnice so del projekta Skrito - Iz skrinje preteklosti za doto prihodnosti, s katerim smo uspeli na razpisu za &scaron;tudentske inovativne projekte za družbeno korist," pravi pedago&scaron;ka mentorica projekta <b>prof. dr. Irena Stramljič Breznik s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru</b>.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.vecer.com/skrito-odkrivajo-na-zabaven-nacin-6289673">Več na tej povezavi.</a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://4d.rtvslo.si/arhiv/do-popoldneva-radia-maribor/174484960">Prispevek na RADIU MARIBOR. (od 10:20 minute naprej)</a></p> <p>&nbsp;</p> Mon, 14 Aug 2017 09:09:11 CEST 68772 Projekti ŠIPK 2016–2018 na FF UM http://ff.um.si/permalink/68769/10596 <p>Članek o projektu SKRITO, ki je bil objavljen na spletnem portalu Dostop.si:</p> <p><a href="http://www.dostop.si/Novica.aspx?ID=8289&amp;title=%c5%a0tudenti+inovativni+za+dru%c5%bebeno+korist">http://www.dostop.si/Novica.aspx?ID=8289&amp;title=%c5%a0tudenti+inovativni+za+dru%c5%bebeno+korist</a></p> Thu, 10 Aug 2017 08:18:38 CEST 68769 Inventarizacija raznolikih agroekoloških pristopov petih partnerskih držav - Francija, Litva, Slovenija, Italija in Avstrija http://ff.um.si/permalink/68692/10596 <p>Objava prvega intelektualnega rezultata</p> <p>Erasmus+ projekt &lsquo;&lsquo;<b>Euro-educATES</b>":<br /><b>Inventarizacija raznolikih agroekolo&scaron;kih pristopov petih partnerskih držav - Francija, Litva, Slovenija, Italija in Avstrija</b></p> <p>Projektni partner: Mednarodni center za ekoremediacije, FF UM</p> <p>Več informacij o projektu (<a href="http://www.euroeducates.eu">http://www.euroeducates.eu</a> in pdf priponke)</p> <p><a href="/dotAsset/68694.pdf">Objava avgust 2018</a></p> <p><a href="/dotAsset/68696.pdf">Objava O1 rezultata</a></p> Fri, 04 Aug 2017 08:41:58 CEST 68692 Mednarodno srečanje Erasmus+ projekta ‘‘Floury Food Safety” http://ff.um.si/permalink/68690/10596 <p>Mednarodno srečanje Erasmus+ projekta &lsquo;&lsquo;<b>Floury Food Safety</b>"<br />ERM center Filozofske fakultete Maribor UM<br />Raggio Emilia, Italija, 26. in 27. 7. 2017</p> <p>Več informacij o projektu (<a href="http://www.ffsproject.net/sk/">http://www.ffsproject.net/sk/</a> in pdf priponka)</p> Fri, 04 Aug 2017 08:33:23 CEST 68690 Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017 http://ff.um.si/permalink/68655/10596 <p>Spo&scaron;tovani &scaron;tudenti</p> <p>V prilogi si lahko ogledate "Napoved&nbsp;objave javnega razpisa &raquo;Javni razpis za sofinanciranje doktorskega &scaron;tudija &scaron;tudentov Univerze v Mariboru - generacija 2017&laquo;</p> Mon, 17 Jul 2017 14:37:01 CEST 68655 Rok za prijavo na Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine 2017/2018 http://ff.um.si/permalink/68445/10596 <p><a href="/dotAsset/68648.pdf">31. 7. 2017 rok za prijavo na &Scaron;tudijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angle&scaron;čine oziroma nem&scaron;čine 2017/2018</a></p> Thu, 13 Jul 2017 11:12:42 CEST 68445 Univerza v Mariboru objavlja interni oblikovalski natečaj http://ff.um.si/permalink/68643/10596 <p><a target="_blank" href="https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2115">Informacija o internem oblikovalskem natečaju.</a></p> Wed, 12 Jul 2017 11:00:10 CEST 68643 TRANS 2017 – 5. mednarodna prevodoslovna poletna akademija: PREVAJANJE IN MIGRACIJE http://ff.um.si/permalink/68605/10596 <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Oddelek za prevodoslovje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru organizira v sodelovanju z Oddelkom za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani in Generalnim direktoratom za prevajanje pri Evropskem parlamentu ter programom CEEPUS mednarodno prevodoslovno poletno akademijo TRANS 2017 z naslovom PREVAJANJE IN MIGRACIJE, saj želi opozoriti na pomen večjezičnega sporazumevanja v evropskem prostoru v luči aktualne migracijske politike in povezavi z vpra&scaron;anjem medkulturnih in civilizacijskih vrednot.</p> <p style="text-align: justify;">Letos bo na Univerzi v Mariboru potekala od 1. 7. do 13. 7. 2017 že 5. tradicionalna mednarodna prevodoslovna poletna akademija TRANS, ki vsako leto obravnava aktualna vpra&scaron;anja medkulturne komunikacije, prevajanja in tolmačenja kot konstruktivnega načina sporazumevanja v večkulturni globalni družbi. Osrednja tema 5. mednarodne poletne znanstvene prevodoslovne akademije TRANS 2017 - Prevajanje in migracije - se osredinja na aktualna migracijska dogajanja v zadnjem obdobju, ki v ospredje postavljajo vpra&scaron;anje in pomen evropskih civilizacijskih vrednot ter prevajanja in tolmačenja kot sporazumevalnega komunikacijskega mostu med domačim in tujim, med priseljenci, azilanti in begunci. <br />Poletne akademije se bo udeležilo 35 &scaron;tudentov iz 12 držav in 17 univerz ter &scaron;tevilni ugledni predavatelji s področja prevodoslovja. Večjezičnost, večkulturnost, mobilnost, inkluzivnost, solidarnost in tolerantnost so samo nekatere družbene vrednote, o katerih želimo spregovoriti na prevodoslovni poletni akademiji TRANS 2017 v Mariboru. Posku&scaron;ali se bomo dotakniti nekaj aktualnih vpra&scaron;anj, ki so povezana z dojemanjem migracijskih dogajanj v azilnem postopku, prevodni literaturi, strokovni komunikaciji, množičnih medijih in družbenih omrežjih, ter osvetliti migracijsko problematiko v luči prevajanja in tolmačenja kot konstruktivnega medkulturnega dialoga. <br />Strokovni program bodo spremljali tečaj sloven&scaron;čine, zanimive ekskurzije in delavnice ‒ vse to bo dodatno popestrilo in obogatilo mednarodni prevodoslovni diskurz.</p> <p style="text-align: justify;">Otvoritev poletne akademije TRANS 2017 bo v ponedeljek, 3. 7. 2017, ob 10.00, v veliki dvorani na Rektoratu Univerze v Mariboru.</p> <p style="text-align: justify;">Vljudno vabljeni!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Fri, 30 Jun 2017 07:17:06 CEST 68605 Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/18 http://ff.um.si/permalink/68568/10596 <p><a href="http://ff.um.si/drugo/razpisi/index.dot">Več na tej povezavi.</a></p> Wed, 28 Jun 2017 09:44:08 CEST 68568 Strokovno srečanje geografov iz Srbije, BiH, Romunije, Turčije in Slovenije http://ff.um.si/permalink/68549/10596 <p style="text-align: justify;">Mednarodni center za ekoremediacije, FF dne, 26 . 6. 2017 izvaja za udeležence BIGEO 3 mednarodnega strokovnega srečanja geografov iz Srbije, BiH, Romunije, Turčije in Slovenije <b>strokovno voden program ''Kako postati samooskrben''. </b></p> <p style="text-align: justify;">Strokovno srečanje poteka v Sloveniji v terminu od <b>25. 6. -1. 7. 2017</b></p> <p style="text-align: justify;">Organizator srečanja je Zavod RS za &scaron;olstvo, izvajalec strokovnih vsebin Mednarodni center za ekoremediacije, FF</p> Tue, 27 Jun 2017 10:19:42 CEST 68549 5. podelitev diplomskih listin magisterijev študijskih programov 2. stopnje in 19. podelitev diplom študijskih programov 1. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru http://ff.um.si/permalink/68520/10596 <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:TargetScreenSize>800x600</o:TargetScreenSize> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>SL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} </style> <![endif]--> <p align="center" style="margin-right: 36.85pt; text-align: center; text-indent: 25.5pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Monotype Corsiva&quot;; color: #262626; mso-fareast-language: SL;">Spo&scaron;tovani,</span></p> <p align="center" style="margin-right: 36.85pt; text-align: center; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Monotype Corsiva&quot;; color: #262626; mso-fareast-language: SL;">vljudno vas vabimo na 5. slavnostno podelitev diplomskih listin magisterijev &scaron;tudijskih programov 2. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in 19. slavnostno podelitev diplom diplomantom &scaron;tudijskih programov 1. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki bosta v</span></p> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%;" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Monotype Corsiva&quot;; color: #262626; mso-fareast-language: SL;">petek, 16. junija 2017, ob 10. uri v </span></b></p> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Monotype Corsiva&quot;; color: #262626; mso-fareast-language: SL;">Amfiteatru Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, </span></b></p> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Monotype Corsiva&quot;; color: #262626; mso-fareast-language: SL;">Koro&scaron;ka cesta 160, Maribor.</span></b></p> </p> Wed, 14 Jun 2017 14:06:58 CEST 68520 Mednarodni simpozij v Gradcu - Karl-Franzens Univerza http://ff.um.si/permalink/68468/10596 <p style="text-align: justify;"><b>Prof. dr Vesna Kondrič-Horvat</b> and <b>Dr. Michelle Gadpaille</b> attended the International Symposium, Literature and the Environment at the Institute of Botanical Science, Karl-Franzens University, Graz, June 8-10, 2017.</p> <p style="text-align: justify;">Paper presented: &raquo;Down to Earth&laquo;: Margaret Atwood, Hedi Wyss and the Narrative Articulation of climate Change.</p> Mon, 12 Jun 2017 13:30:47 CEST 68468 Rok za prijavo na Certifikatne izpite Goethejevega inštituta: B1, B2, C1 in C2 http://ff.um.si/permalink/68448/10596 <p><a href="http://www.ff.um.si/centri/cvi/jezikovno-izobrazevanje/izpitni-center-goethejevega-instituta/">18. 8. 2017 rok za prijavo na Certifikatne izpite Goethejevega in&scaron;tituta: B1, B2, C1 in C2 </a></p> Sat, 10 Jun 2017 12:04:41 CEST 68448 Razstava Hercules Stiriae http://ff.um.si/permalink/68439/10596 <p>Več v prilogi.</p> Sat, 10 Jun 2017 11:44:36 CEST 68439 Vabilo na zagovor zaključnega dela druge stopnje MAG kandidata Petra Koše http://ff.um.si/permalink/68407/10596 <p>Več v prilogi.</p> Wed, 07 Jun 2017 12:02:40 CEST 68407 Vabilo na na predavanje gostujočega profesorja Dr. Andrása Lénárda http://ff.um.si/permalink/68405/10596 <p>Več v prilogi.</p> Wed, 07 Jun 2017 11:59:42 CEST 68405 Vabilo na gostujoče predavanje dr. Agnieszke Będkowske - Kopczyk http://ff.um.si/permalink/68365/10596 <h3 style="text-align: center;">Oddelek za slovanske jezike in književnosti</h3> <p style="text-align: center;"><br />Oddelek za slovanske jezike in književnosti vljudno vabi na gostujoče predavanje</p> <p style="text-align: center;"><b>dr. Agnieszke Będkowske - Kopczyk<br />z Univerze Karla Franza v Gradcu</b></p> <p style="text-align: center;">z naslovom</p> <p style="text-align: center;"><b>Uvod v kognitivno jezikoslovje: semantika in skladnja</b></p> <p style="text-align: center;"><br />Predavanje bo <b>v sredo, 7. 6. 2017, ob 13.00</b> v prostoru 2.18/FF.</p> <p style="text-align: center;">Vabljene, vabljeni!</p> Tue, 06 Jun 2017 09:35:37 CEST 68365 Vabilo na usposabljanje pedagoških delavcev za učenje in delo za trajnostni razvoj http://ff.um.si/permalink/68363/10596 <p style="text-align: justify;">ERM center Filozofske fakultete UM v okviru Erasmus+ projekta Mewewhole izvaja usposabljanje pedago&scaron;kih delavcev za učenje in delo za trajnostni razvoj.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Tue, 06 Jun 2017 09:30:56 CEST 68363 Vabilo na nogometno tekmo reprezentanc Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani http://ff.um.si/permalink/68343/10596 <p style="text-align: justify;">Univerza v Mariboru in Univerza v Ljubljani vabita na <b>nogometno tekmo reprezentanc Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani</b>.<br />Stadion Ljudski vrt, Mladinska ulica 29, Maribor, 6. junija 2017, ob 17.00.</p> <p>Vljudno vabljeni!</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 01 Jun 2017 08:52:40 CEST 68343 Karierni dan za študente 1. in 2. letnikov magistrskih programov http://ff.um.si/permalink/68333/10596 <p>Več v prilogi.</p> Tue, 30 May 2017 11:51:46 CEST 68333