Najnovejši dogodki FF UM http://www.ff.uni-mb.si/novice/dogodki Vsi dogodki Filozofske fakultete Zagovor doktorske disertacije Nikoline Miletić s področja germanistike http://ff.um.si/permalink/76453/10596 <p>Več v prilogi.</p> Tue, 12 Feb 2019 10:19:36 CET 76453 INFORMATIVNI DAN NA FILOZOFSKI FAKULTETI UM – 15. in 16. februar 2019 http://ff.um.si/permalink/76265/10596 <p><a href="/dotAsset/76253.pdf">Program, informacije, spletne povezave</a></p> <p><a href="/dotAsset/76255.pdf">Prijavno-sprejemni postopek</a>&nbsp;(<a href="/dotAsset/76261.pdf">EN</a>, <a href="/dotAsset/76263.pdf">tujci</a>)</p> <p><a href="/dotAsset/76257.pdf">&Scaron;tudijski programi na katere se je mogoče vpisati s poklicno maturo in izpitom iz splo&scaron;ne mature<br /></a></p> <p><a href="/dotAsset/76259.pdf">Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka<br /></a></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 06 Feb 2019 11:35:37 CET 76265 Javno vodstvo in pogovor z umetnico DRUŽINSKA VEZ. MAKS IN METKA KAVČIČ http://ff.um.si/permalink/76267/10596 <p>Več si lahko pogledate na tej <a href="https://mailchi.mp/60bb48447bf9/vabilo-na-vodenje-po-razstavi-druinska-vez-maks-in-metka-kavi-1501437?e=5a41a7dd3e">povezavi</a>.</p> Wed, 06 Feb 2019 07:37:39 CET 76267 Slovnična in pravopisna pravila pisanja zaključnih del (za študente študijskih programov 2. stopnje) http://ff.um.si/permalink/75843/10596 <p>Večina &scaron;tudentov na drugostopenjskem (magistrskem) &scaron;tudiju nima predmeta, pri katerem bi nadgradili (ali vsaj utrdili) pravila jezikovne kulture - od slovnice, pravopisa, besedja in stila. V navodilih za pripravo zaključnega dela pa je zapisano, da mora biti to ''jezikovno korektno''. Zato je prav, da izobraženec z magistrsko diplomo UM zna tudi sam - brez lektorja, ki ne bo vedno ob njem - napisati zadostno jezikovno korektno besedilo.<br />Univerza v Mariboru 26. 2. 2019 pripravlja delavnico, kjer boste spoznali najpogostej&scaron;e napake in pri tem izhajali iz konkretnih primerov magistrskih del, objavljenih v DKUM:<br /> <ul> <li>Pravopisna pravila (velika/mala začetnica, ločila, pisanje skupaj/narazen),</li> <li>Oblikoslovne težave (sklanjanje težjih primerov),</li> <li>Skladenjske težave (besedni red, zapletene povedi),Besedje (stilno zaznamovano, prevzeto...),</li> <li>Stilistične težave idr.</li> </ul> </p> <p>Več o vsebinah dogodka in prijavo najdete na spletni povezavi: <a href="https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=186">https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=186</a>.</p> Fri, 01 Feb 2019 08:35:37 CET 75843 Prenosljive spretnosti za doktorske študente http://ff.um.si/permalink/75841/10596 <p>Univerza v Mariboru pripravlja dvodnevno delavnico namenjeno doktorskim &scaron;tudentom UM, ki bodo spoznali ali nadgradili prenosljiva znanja, ki jim bodo koristila v nadaljevanju njihove kariere. Dogodek bo potekal dne 27.2.2019 in 28.2.2019. Več o vsebinah dogodka in prijavo najdete na spletni povezavi: <a href="https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=180">https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=180</a>.</p> Fri, 01 Feb 2019 08:33:51 CET 75841 Mednarodni študentski kolokvij "Migrationspädagogische Incidents" http://ff.um.si/permalink/75476/10596 <p>Oddelek za germanistiko FF UM vljudno vabi na mednarodni &scaron;tudentski kolokvij o migracijski pedagogiki z naslovom "Migrationsp&auml;dagogische Incidents". Kolokvij bosta izvedla red. prof. dr. In&ccedil;i Dirim in dr. Sorin Gadeanu z Oddelka za germanistiko Univerze na Dunaju. Na Univerzi v Mariboru bo kolokvij, ob prijazni organizacijski podpori Avstrijske čitalnice in Univerzitetne knjižnice Maribor, potekal v soboto, 26.1.2019. Program se nahaja v priponki.</p> Mon, 28 Jan 2019 11:23:57 CET 75476 Gostujoče predavanje: 2 Cellos in oboževalci http://ff.um.si/permalink/75471/10596 <p>Več na tej povezavi:&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/events/530590634099199/">https://www.facebook.com/events/530590634099199/</a>.</p> Tue, 22 Jan 2019 08:03:38 CET 75471 Pogovor z avtorjem ob izidu knjige ANTONA STRESA - LEKSIKON FILOZOFIJE http://ff.um.si/permalink/75430/10596 <p>Več v prilogi.</p> Mon, 21 Jan 2019 12:51:05 CET 75430 Predavanje rednega profesorja dr. Nenada Miščevića: Skepticizem, nagnjenje k raziskovanju in blaginja http://ff.um.si/permalink/75428/10596 <p>Več v prilogi.</p> Mon, 21 Jan 2019 12:48:09 CET 75428 Sestanek mednarodne projektne skupine TransLaw http://ff.um.si/permalink/75234/10596 <p>Več v prilogi.</p> Fri, 18 Jan 2019 09:14:14 CET 75234 8. slavnostna podelitev diplom o pridobljeni magistrski izobrazbi 2. stopnje Filozofske fakultete UM http://ff.um.si/permalink/75096/10596 <p>Več v prilogi.</p> Thu, 17 Jan 2019 14:14:03 CET 75096 Turčija – dežela priložnosti tudi za Slovenijo - predavateljica Janja Lužnik http://ff.um.si/permalink/75070/10596 <p><b><span style="text-decoration: underline;">Predavanja bodo 15. 1. 2019 ob 9.40 uri, Geografska risalnica, Oddelek za geografijo (1. nadst.)</span></b></p> <p>V okviru predmeta Geografija Azije bo v torek 15. 1. 2019 ga. Janja Lužnik predstavila Turčijo iz vidika sodelovanja na projektih.</p> <p>Izpostavila bo geografske značilnosti Turčije ter projekte, na katerih aktivno sodeluje s Turčijo in seznanila nas bo s priložnostmi, ki nam jih ta država ponuja.</p> <p>Na predavanje ste vabljeni vsi, ki vas ta država med Evropo in Azijo zanima!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Organizacija predavanj: prof. ddr. Ana Vovk Korže</p> <p>&nbsp;</p> Sat, 12 Jan 2019 09:02:46 CET 75070 Otvoritev razstave: DRUŽINSKA VEZ. MAKS IN METKA KAVČIČ http://ff.um.si/permalink/75068/10596 <p>Več na tej <a href="https://mailchi.mp/ebee6f710990/otvoritev-razstave-druinska-vez-maks-in-metka-kavi-1483469?e=5a41a7dd3e">povezavi</a>.</p> Fri, 11 Jan 2019 13:38:40 CET 75068 Mednarodna razstava: En proces, štirje jeziki. Kdo so bili pionirji simultanega tolmačenja na nürnberških procesih? http://ff.um.si/permalink/75004/10596 <p>Več v prilogi.</p> Fri, 04 Jan 2019 14:40:03 CET 75004 Predavanje doc. dr. Mateja Šeklija z naslovom: Udeleženske vloge v slovenščini: poskus poenostavljenega modela za fleksijski jezik http://ff.um.si/permalink/74915/10596 <p>Več v prilogi.</p> Mon, 17 Dec 2018 08:32:05 CET 74915 Predavanje zaslužnega prof. dr. Zdenka Medveša z naslovom Avtopoetičnost in konsenzualnost kot pedagoški praksi. http://ff.um.si/permalink/74911/10596 <p>Več v prilogi.</p> Fri, 14 Dec 2018 13:00:00 CET 74911 Prireditev ob CANKARJEVEM LETU 2018 http://ff.um.si/permalink/74882/10596 <p>Več v prilogi.</p> Wed, 12 Dec 2018 08:02:41 CET 74882 Praznovanje desete obletnice Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete UM http://ff.um.si/permalink/74851/10596 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>Nekateri ste z nami prehodili to pot, nekateri del poti, z nekateri se srečujemo. Prav vse vas vabimo na prireditev ob deseti obletnici Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki bo v četrtek, 13. decembra 2018, v amfiteatru Filozofske fakultete s pričetkom ob 17.30. Ob svečanih nagovorih, kulturnem programu in prispevku &scaron;tudentov bo osrednja vsebina okrogla miza na temo "Psihologija: Znanost o ljudeh za ljudi?". V opisu slednje je moderatorka prof. dr. Sara Tement zapisala sledeče:</p> <p><i>"Članice in člani Oddelka za psihologijo že deset let aktivno (so)ustvarjamo psiholo&scaron;ka znanstvena spoznanja. Znanost o vedenju ljudi, njihovi osebnosti in du&scaron;evnih procesih prena&scaron;amo na na&scaron;e &scaron;tudente in jih pripravljamo na bodoče delo ter na uporabo na dokazih osnovanih storitev in pristopov. Čeprav psiholo&scaron;ka znanost dobro služi nam, ki se z njo ukvarjamo, splo&scaron;no javnost mnogo bolj pritegnejo pristopi, ki obljubljajo enostavne recepte za srečno življenje, izredne zmogljivosti, harmonične odnose in popolno star&scaron;evstvo. V okviru okrogle mize bomo s sogovorniki razmi&scaron;ljali o tem, kako dobro psiholo&scaron;ka znanost služi vsem, ki se zanjo zanimajo, ki jo prakticirajo in ki jo najbolj potrebujejo. Naslovili bomo tudi nekatere glavne izzive pri komunikaciji znanstvenih spoznanj ter bitko s populističnimi in psevdoznanstvenimi pristopi. Okroglo mizo bomo sklenili z razpravo o tem, kako ljudem približati psiholo&scaron;ka znanstvena spoznanja in kako bolje udejanjiti svoje poslanstvo."</i></p> <p>Vabljeni!</p> <p>Plakat v prilogi.</p> Fri, 07 Dec 2018 11:24:37 CET 74851 Literarno branje avstrijske pisateljice MASCHE DABIĆ http://ff.um.si/permalink/74847/10596 <p>Več v prilogi.</p> Fri, 07 Dec 2018 11:12:35 CET 74847 Filmski večer z ogledom filma The Maribor Uprisings, ki ga organizirajo študentke Sociologije in interdisciplinarnega družboslovja http://ff.um.si/permalink/74829/10596 <p>Več v prilogi.</p> Fri, 07 Dec 2018 07:12:22 CET 74829 Gostujoče predavanje z naslovom “Are Mermaids Real?”: Rhetorical Discourses on the Science of Merfolk http://ff.um.si/permalink/74825/10596 <p>Več v prilogi.</p> Thu, 06 Dec 2018 15:40:30 CET 74825 Mednarodni znanstveni simpozij Prelomni dogodki leta 1918 http://ff.um.si/permalink/74758/10596 <p>Več v prilogi.</p> Tue, 04 Dec 2018 14:13:54 CET 74758 Katja Mihurko Poniž - predstavitev knjig: "Literarna ustvarjalka v očeh druge_ga" in "Zofka Kveder, Zbrano delo, 5. knjiga" http://ff.um.si/permalink/74737/10596 <p>Več v prilogi.</p> Mon, 03 Dec 2018 20:07:00 CET 74737 Predavanje: Ali bi nam morale biti rejne živali pravzaprav hvaležne, ker jih redimo in (kol)jemo? http://ff.um.si/permalink/74735/10596 <p>Več v prilogi.</p> Mon, 03 Dec 2018 20:04:30 CET 74735 Sekundarna raba podatkov z vidika arhiviranja v Arhivu družboslovnih podatkov http://ff.um.si/permalink/74727/10596 <p>Karierni center UM v sodelovanju s Pedago&scaron;ko fakulteto UM in Filozofsko fakulteto UM organizira delavnico na temo Sekundarna raba podatkov z vidika arhiviranja v Arhivu družboslovnih podatkov.</p> <p>Delavnica vključuje smernice, kako dolgotrajno ravnati s podatki.</p> <p>Slu&scaron;ateljem bodo predstavljene naloge Arhiva družboslovnih podatkov. Izvajalka bo predstavila različne vrste in vire raziskovalnih podatkov, tako nacionalne kot mednarodne. <br />Slu&scaron;atelji bodo vodeni čez postopke, kot so identifikacije potrebe, iskanje ustreznega podatkovnega repozitorija, ocena kvalitete in uporabnosti najdenih podatkov. Dodatno bo govora &scaron;e o dostopu in ustreznem citiranju podatkov.</p> <p>Prijave so možne na: <a href="https://kc.um.si/dogodki/sekundarna-raba-podatkov-z-vidika-arhiviranja-v-arhivu-druzboslovnih-podatk">https://kc.um.si/dogodki/sekundarna-raba-podatkov-z-vidika-arhiviranja-v-arhivu-druzboslovnih-podatk</a>.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 03 Dec 2018 09:27:37 CET 74727 Načrtovanje in zbiranje raziskovalnih podatkov z vidika arhiviranja v Arhivu družboslovnih podatkov http://ff.um.si/permalink/74725/10596 <p>Karierni center UM v sodelovanju s Pedago&scaron;ko fakulteto UM in Filozofsko fakulteto UM organizira delavnico na temo Načrtovanje in zbiranje raziskovalnih podatkov z vidika arhiviranja v Arhivu družboslovnih podatkov.</p> <p>Delavnica vključuje smernice, kako ustrezno ravnati z raziskovalnimi podatki že v fazi načrtovanja in ustvarjanja, da bo zagotovljen dostop do kakovostnih podatkov in kako ustrezno ravnati z raziskovalnimi podatki že v fazi načrtovanja in ustvarjanja, da bo zagotovljen dostop do kakovostnih podatkov in kako ustrezno zbirati podatke, ustvarjati metapodatke in pridobivati že obstoječe podatke.</p> <p>Vsebina delavnice se bo osredotočala na predstavitev vsebin učbenika Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki (Data Management Expert Guide), ki je bil v okviru CESSDA arhivov pripravljen v leti 2017. Slu&scaron;ateljem bo postopek načrtovanja predstavljen skozi življenjski krog ravnanja z raziskovalnimi podatki. Pripravili bomo tudi načrt ravnanja s podatki. Obdelali bomo posamezne teme, kot je priprava ustreznih dokumentov za zbiranje podatkov o osebah v luči Splo&scaron;ne uredbe o varstvu osebnih podatkov, ustrezna priprava podatkovne datoteke za potrebe dolgoročne hrambe in predstavili postopke predaje raziskovalnih podatkov za dolgotrajno hrambo v Arhivu družboslovnih podatkov in sekundarno . Pri vsem skupaj ne bomo pozabili na principe odprte znanosti.</p> <p>Prijave so možne na <a href="https://kc.um.si/dogodki/nacrtovanje-in-zbiranje-raziskovalnih-podatkov-z-vidika-arhiviranja-v-arhiv">https://kc.um.si/dogodki/nacrtovanje-in-zbiranje-raziskovalnih-podatkov-z-vidika-arhiviranja-v-arhiv</a>.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 03 Dec 2018 09:24:24 CET 74725 23. in 24. slavnostna podelitev diplom diplomantom študijskih programov 1. stopnje http://ff.um.si/permalink/74694/10596 <p><a href="/dotAsset/74690.pdf">Vabilo na 23. slavnostno podelitev diplom diplomantom &scaron;tudijskih programov 1. stopnje Filozofske fakultete UM.</a></p> <p><a href="/dotAsset/74692.pdf">Vabilo na 24. slavnostno podelitev diplom diplomantom &scaron;tudijskih programov 1. stopnje Filozofske fakultete UM.</a></p> Fri, 30 Nov 2018 13:37:03 CET 74694 Prednovoletni sprejem treh fakultet http://ff.um.si/permalink/74682/10596 <p>Več v prilogi.</p> Thu, 29 Nov 2018 13:37:14 CET 74682 Predavanje prof. dr. Staneta Grande z naslovom SLOVENSKA ŠTAJERSKA IN ZDRUŽENA SLOVENIJA 1848/49 http://ff.um.si/permalink/74678/10596 <p>Več v prilogi.</p> Thu, 29 Nov 2018 12:12:45 CET 74678 Nove perspektive v evropski filozofiji religije http://ff.um.si/permalink/74633/10596 <p style="text-align: center; color=#006385"><b><span style="font-size:18pt;">Vabilo na mednarodno konferenco "Nove perspektive v evropski filozofiji religije"</span></b></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center; color=#006385"><b><span style="font-size: 14pt;">Oddelek za filozofijo FF UM in DAF vabita na</span></b></p> <p style="text-align: center; color=#006385"><b><span style="font-size: 14pt;">Konferenco: Nove perspektive v evropski filozofiji religije</span></b></p> <p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 14pt; color=#006385">Conference: New Perspectives In European Philosophy of Religion </span></b></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: Left"><b>Program konference<br /><br />Conference Programme</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>Maribor, 28-29 November 2018</p> <p>Prostor: Filozofska fakulteta/Faculty of Arts, Koro&scaron;ka cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija</p> <p>&nbsp;</p> <p style="font-size=12pt; padding-right= 10px"><b>Sreda/Wednesday 28 November</b></p> <p>14:00&ndash;15:00 Prihod in registracija/Arrival and Conference Registration</p> <p>15:00&ndash;15:15 Pozdrav/Welcome</p> <p>15:15&ndash;16:45 Predavanja/Lectures</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Yujin Nagasawa: &lsquo;The Problem of Evil for Atheists&rsquo;</b></p> <p><b>Aku Visala: &lsquo;Does the Study of Religion Require a Philosophical Foundation? &ndash; The Case of Cognitive Science of Religion&rsquo;</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>16:45&ndash;17:15 Odmor/Coffee Break</p> <p>17:15&ndash;18:45 Kratka predavanja/Short Talks Session 1</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Asha Lancaster-Thomas: &lsquo;Encountering Evil: The Evil-God Challenge from Religious Experience&rsquo;</b></p> <p><b>Kirk Lougheed: &lsquo;Religious Disagreement, Religious Experience, and the Evil GodHypothesis&rsquo;</b></p> <p><b>Joshua Brown: &lsquo;The Eutaxiological Argument and an Infinite Universe Created out of Nothing&rsquo;</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>18:45&ndash;19:30 Zaključek/Break (sprehod do mesta ali prevoz/walk to town or transport)</p> <p>19:30&ndash;21:00 Skupna večerja/Conference Dinner (izbirno/optional)</p> <p>&nbsp;</p> <p style="font-size=12pt; padding-right= 10px"><b>Četrtek/Thursday 29 November</b></p> <p>Dopoldan/Morning:</p> <p>10:00&ndash;11:30 Predavanja/Lectures</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Nuno Venturinha: &lsquo;Are Faith and Epistemology Compatible?&rsquo;</b></p> <p><b>Hanne Appelqvist: &rsquo;Religious Faith and Beauty&rsquo;</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>11:30&ndash;11:45 Odmor/Coffee Break</p> <p>11:45&ndash;12:45 Kratka predavanja/Short Talks Session 2</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Łukasz Kołodziejczyk: &lsquo;What concept of the first cause of the universe follows the Kalam Cosmological Argument?&rsquo;</b></p> <p><b>Carlo Cogliati: &lsquo;The Metaphysics and the Logic of ex Nihilo and Absolute Nothingness: Aquinas and Nishida on Creation&rsquo;</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>12:45&ndash;14:30 Odmor za kosilo/Lunch Break</p> <p>Afternoon:</p> <p>14:30&ndash;15:30 Kratka predavanja/Short Talks Session 3</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Victor Ilievski: &lsquo;The &ldquo;Why&rdquo; of Evil and How the Demiurge Can Alleviate Our Suffering&rsquo;</b></p> <p><b>Gorazd Andrejč: TBA</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>15:30&ndash;16:00 Odmor/Coffee Break</p> <p>16:00&ndash;17:30 Predavanja/Lectures</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Marko Ur&scaron;ič: &lsquo;New Eschatologies in the Contemporary Virtual Reality&rsquo;</b></p> <p><b>Robin Le Poidevin: &lsquo;The New Agnosticism?&rsquo;</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>17:35&ndash;17:45 Zaključek/Conclusion</p> <p>17:45&ndash;19:00 Večerni sprehod/Evening Walk (izbirno/optional)</p> <p>19:00&ndash;21:00 Večerja/Dinner (izbirno/optional)</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">Konferenco soorganizirata Oddelek za filozofijo, Filozofske fakultete, Univerze v Mariboru in Dru&scaron;tvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti Slovenije.</p> <p style="text-align: center;">This conference is co-organized by Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Maribor, and the Society for Analytic Philosophy and the Philosophy of Science of Slovenia.</p> Tue, 27 Nov 2018 14:26:03 CET 74633