Najnovejši dogodki FF UM http://www.ff.uni-mb.si/novice/dogodki Vsi dogodki Filozofske fakultete Prireditev ob CANKARJEVEM LETU 2018 http://ff.um.si/permalink/74882/10596 <p>Več v prilogi.</p> Wed, 12 Dec 2018 08:02:41 CET 74882 Praznovanje desete obletnice Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete UM http://ff.um.si/permalink/74851/10596 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>Nekateri ste z nami prehodili to pot, nekateri del poti, z nekateri se srečujemo. Prav vse vas vabimo na prireditev ob deseti obletnici Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki bo v četrtek, 13. decembra 2018, v amfiteatru Filozofske fakultete s pričetkom ob 17.30. Ob svečanih nagovorih, kulturnem programu in prispevku &scaron;tudentov bo osrednja vsebina okrogla miza na temo "Psihologija: Znanost o ljudeh za ljudi?". V opisu slednje je moderatorka prof. dr. Sara Tement zapisala sledeče:</p> <p><i>"Članice in člani Oddelka za psihologijo že deset let aktivno (so)ustvarjamo psiholo&scaron;ka znanstvena spoznanja. Znanost o vedenju ljudi, njihovi osebnosti in du&scaron;evnih procesih prena&scaron;amo na na&scaron;e &scaron;tudente in jih pripravljamo na bodoče delo ter na uporabo na dokazih osnovanih storitev in pristopov. Čeprav psiholo&scaron;ka znanost dobro služi nam, ki se z njo ukvarjamo, splo&scaron;no javnost mnogo bolj pritegnejo pristopi, ki obljubljajo enostavne recepte za srečno življenje, izredne zmogljivosti, harmonične odnose in popolno star&scaron;evstvo. V okviru okrogle mize bomo s sogovorniki razmi&scaron;ljali o tem, kako dobro psiholo&scaron;ka znanost služi vsem, ki se zanjo zanimajo, ki jo prakticirajo in ki jo najbolj potrebujejo. Naslovili bomo tudi nekatere glavne izzive pri komunikaciji znanstvenih spoznanj ter bitko s populističnimi in psevdoznanstvenimi pristopi. Okroglo mizo bomo sklenili z razpravo o tem, kako ljudem približati psiholo&scaron;ka znanstvena spoznanja in kako bolje udejanjiti svoje poslanstvo."</i></p> <p>Vabljeni!</p> <p>Plakat v prilogi.</p> Fri, 07 Dec 2018 11:24:37 CET 74851 Literarno branje avstrijske pisateljice MASCHE DABIĆ http://ff.um.si/permalink/74847/10596 <p>Več v prilogi.</p> Fri, 07 Dec 2018 11:12:35 CET 74847 Filmski večer z ogledom filma The Maribor Uprisings, ki ga organizirajo študentke Sociologije in interdisciplinarnega družboslovja http://ff.um.si/permalink/74829/10596 <p>Več v prilogi.</p> Fri, 07 Dec 2018 07:12:22 CET 74829 Gostujoče predavanje z naslovom “Are Mermaids Real?”: Rhetorical Discourses on the Science of Merfolk http://ff.um.si/permalink/74825/10596 <p>Več v prilogi.</p> Thu, 06 Dec 2018 15:40:30 CET 74825 Mednarodni znanstveni simpozij Prelomni dogodki leta 1918 http://ff.um.si/permalink/74758/10596 <p>Več v prilogi.</p> Tue, 04 Dec 2018 14:13:54 CET 74758 Katja Mihurko Poniž - predstavitev knjig: "Literarna ustvarjalka v očeh druge_ga" in "Zofka Kveder, Zbrano delo, 5. knjiga" http://ff.um.si/permalink/74737/10596 <p>Več v prilogi.</p> Mon, 03 Dec 2018 20:07:00 CET 74737 Predavanje: Ali bi nam morale biti rejne živali pravzaprav hvaležne, ker jih redimo in (kol)jemo? http://ff.um.si/permalink/74735/10596 <p>Več v prilogi.</p> Mon, 03 Dec 2018 20:04:30 CET 74735 Sekundarna raba podatkov z vidika arhiviranja v Arhivu družboslovnih podatkov http://ff.um.si/permalink/74727/10596 <p>Karierni center UM v sodelovanju s Pedago&scaron;ko fakulteto UM in Filozofsko fakulteto UM organizira delavnico na temo Sekundarna raba podatkov z vidika arhiviranja v Arhivu družboslovnih podatkov.</p> <p>Delavnica vključuje smernice, kako dolgotrajno ravnati s podatki.</p> <p>Slu&scaron;ateljem bodo predstavljene naloge Arhiva družboslovnih podatkov. Izvajalka bo predstavila različne vrste in vire raziskovalnih podatkov, tako nacionalne kot mednarodne. <br />Slu&scaron;atelji bodo vodeni čez postopke, kot so identifikacije potrebe, iskanje ustreznega podatkovnega repozitorija, ocena kvalitete in uporabnosti najdenih podatkov. Dodatno bo govora &scaron;e o dostopu in ustreznem citiranju podatkov.</p> <p>Prijave so možne na: <a href="https://kc.um.si/dogodki/sekundarna-raba-podatkov-z-vidika-arhiviranja-v-arhivu-druzboslovnih-podatk">https://kc.um.si/dogodki/sekundarna-raba-podatkov-z-vidika-arhiviranja-v-arhivu-druzboslovnih-podatk</a>.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 03 Dec 2018 09:27:37 CET 74727 Načrtovanje in zbiranje raziskovalnih podatkov z vidika arhiviranja v Arhivu družboslovnih podatkov http://ff.um.si/permalink/74725/10596 <p>Karierni center UM v sodelovanju s Pedago&scaron;ko fakulteto UM in Filozofsko fakulteto UM organizira delavnico na temo Načrtovanje in zbiranje raziskovalnih podatkov z vidika arhiviranja v Arhivu družboslovnih podatkov.</p> <p>Delavnica vključuje smernice, kako ustrezno ravnati z raziskovalnimi podatki že v fazi načrtovanja in ustvarjanja, da bo zagotovljen dostop do kakovostnih podatkov in kako ustrezno ravnati z raziskovalnimi podatki že v fazi načrtovanja in ustvarjanja, da bo zagotovljen dostop do kakovostnih podatkov in kako ustrezno zbirati podatke, ustvarjati metapodatke in pridobivati že obstoječe podatke.</p> <p>Vsebina delavnice se bo osredotočala na predstavitev vsebin učbenika Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki (Data Management Expert Guide), ki je bil v okviru CESSDA arhivov pripravljen v leti 2017. Slu&scaron;ateljem bo postopek načrtovanja predstavljen skozi življenjski krog ravnanja z raziskovalnimi podatki. Pripravili bomo tudi načrt ravnanja s podatki. Obdelali bomo posamezne teme, kot je priprava ustreznih dokumentov za zbiranje podatkov o osebah v luči Splo&scaron;ne uredbe o varstvu osebnih podatkov, ustrezna priprava podatkovne datoteke za potrebe dolgoročne hrambe in predstavili postopke predaje raziskovalnih podatkov za dolgotrajno hrambo v Arhivu družboslovnih podatkov in sekundarno . Pri vsem skupaj ne bomo pozabili na principe odprte znanosti.</p> <p>Prijave so možne na <a href="https://kc.um.si/dogodki/nacrtovanje-in-zbiranje-raziskovalnih-podatkov-z-vidika-arhiviranja-v-arhiv">https://kc.um.si/dogodki/nacrtovanje-in-zbiranje-raziskovalnih-podatkov-z-vidika-arhiviranja-v-arhiv</a>.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 03 Dec 2018 09:24:24 CET 74725 23. in 24. slavnostna podelitev diplom diplomantom študijskih programov 1. stopnje http://ff.um.si/permalink/74694/10596 <p><a href="/dotAsset/74690.pdf">Vabilo na 23. slavnostno podelitev diplom diplomantom &scaron;tudijskih programov 1. stopnje Filozofske fakultete UM.</a></p> <p><a href="/dotAsset/74692.pdf">Vabilo na 24. slavnostno podelitev diplom diplomantom &scaron;tudijskih programov 1. stopnje Filozofske fakultete UM.</a></p> Fri, 30 Nov 2018 13:37:03 CET 74694 Prednovoletni sprejem treh fakultet http://ff.um.si/permalink/74682/10596 <p>Več v prilogi.</p> Thu, 29 Nov 2018 13:37:14 CET 74682 Predavanje prof. dr. Staneta Grande z naslovom SLOVENSKA ŠTAJERSKA IN ZDRUŽENA SLOVENIJA 1848/49 http://ff.um.si/permalink/74678/10596 <p>Več v prilogi.</p> Thu, 29 Nov 2018 12:12:45 CET 74678 Nove perspektive v evropski filozofiji religije http://ff.um.si/permalink/74633/10596 <p style="text-align: center; color=#006385"><b><span style="font-size:18pt;">Vabilo na mednarodno konferenco "Nove perspektive v evropski filozofiji religije"</span></b></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center; color=#006385"><b><span style="font-size: 14pt;">Oddelek za filozofijo FF UM in DAF vabita na</span></b></p> <p style="text-align: center; color=#006385"><b><span style="font-size: 14pt;">Konferenco: Nove perspektive v evropski filozofiji religije</span></b></p> <p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 14pt; color=#006385">Conference: New Perspectives In European Philosophy of Religion </span></b></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: Left"><b>Program konference<br /><br />Conference Programme</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>Maribor, 28-29 November 2018</p> <p>Prostor: Filozofska fakulteta/Faculty of Arts, Koro&scaron;ka cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija</p> <p>&nbsp;</p> <p style="font-size=12pt; padding-right= 10px"><b>Sreda/Wednesday 28 November</b></p> <p>14:00&ndash;15:00 Prihod in registracija/Arrival and Conference Registration</p> <p>15:00&ndash;15:15 Pozdrav/Welcome</p> <p>15:15&ndash;16:45 Predavanja/Lectures</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Yujin Nagasawa: &lsquo;The Problem of Evil for Atheists&rsquo;</b></p> <p><b>Aku Visala: &lsquo;Does the Study of Religion Require a Philosophical Foundation? &ndash; The Case of Cognitive Science of Religion&rsquo;</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>16:45&ndash;17:15 Odmor/Coffee Break</p> <p>17:15&ndash;18:45 Kratka predavanja/Short Talks Session 1</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Asha Lancaster-Thomas: &lsquo;Encountering Evil: The Evil-God Challenge from Religious Experience&rsquo;</b></p> <p><b>Kirk Lougheed: &lsquo;Religious Disagreement, Religious Experience, and the Evil GodHypothesis&rsquo;</b></p> <p><b>Joshua Brown: &lsquo;The Eutaxiological Argument and an Infinite Universe Created out of Nothing&rsquo;</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>18:45&ndash;19:30 Zaključek/Break (sprehod do mesta ali prevoz/walk to town or transport)</p> <p>19:30&ndash;21:00 Skupna večerja/Conference Dinner (izbirno/optional)</p> <p>&nbsp;</p> <p style="font-size=12pt; padding-right= 10px"><b>Četrtek/Thursday 29 November</b></p> <p>Dopoldan/Morning:</p> <p>10:00&ndash;11:30 Predavanja/Lectures</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Nuno Venturinha: &lsquo;Are Faith and Epistemology Compatible?&rsquo;</b></p> <p><b>Hanne Appelqvist: &rsquo;Religious Faith and Beauty&rsquo;</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>11:30&ndash;11:45 Odmor/Coffee Break</p> <p>11:45&ndash;12:45 Kratka predavanja/Short Talks Session 2</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Łukasz Kołodziejczyk: &lsquo;What concept of the first cause of the universe follows the Kalam Cosmological Argument?&rsquo;</b></p> <p><b>Carlo Cogliati: &lsquo;The Metaphysics and the Logic of ex Nihilo and Absolute Nothingness: Aquinas and Nishida on Creation&rsquo;</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>12:45&ndash;14:30 Odmor za kosilo/Lunch Break</p> <p>Afternoon:</p> <p>14:30&ndash;15:30 Kratka predavanja/Short Talks Session 3</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Victor Ilievski: &lsquo;The &ldquo;Why&rdquo; of Evil and How the Demiurge Can Alleviate Our Suffering&rsquo;</b></p> <p><b>Gorazd Andrejč: TBA</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>15:30&ndash;16:00 Odmor/Coffee Break</p> <p>16:00&ndash;17:30 Predavanja/Lectures</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Marko Ur&scaron;ič: &lsquo;New Eschatologies in the Contemporary Virtual Reality&rsquo;</b></p> <p><b>Robin Le Poidevin: &lsquo;The New Agnosticism?&rsquo;</b></p> <p>&nbsp;</p> <p>17:35&ndash;17:45 Zaključek/Conclusion</p> <p>17:45&ndash;19:00 Večerni sprehod/Evening Walk (izbirno/optional)</p> <p>19:00&ndash;21:00 Večerja/Dinner (izbirno/optional)</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">Konferenco soorganizirata Oddelek za filozofijo, Filozofske fakultete, Univerze v Mariboru in Dru&scaron;tvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti Slovenije.</p> <p style="text-align: center;">This conference is co-organized by Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Maribor, and the Society for Analytic Philosophy and the Philosophy of Science of Slovenia.</p> Tue, 27 Nov 2018 14:26:03 CET 74633 Predavanje literarne zgodovinarke red. prof. dr. Jožice Čeh Steger: Skrivnost pesnice Fanny Haussmann http://ff.um.si/permalink/74569/10596 <p>Več v prilogi.</p> Fri, 23 Nov 2018 07:24:24 CET 74569 Odprtje "Švicarskega knjižnega kotička" http://ff.um.si/permalink/74561/10596 <p><a href="/dotAsset/74557.pdf">Vabilo v prilogi.</a></p> <p><a href="/dotAsset/74559.pdf">Einladung im Anhang.</a></p> Wed, 21 Nov 2018 15:08:27 CET 74561 Izobraževanje: Zmanjševanje rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov ter alkohola med prebivalci RS http://ff.um.si/permalink/74553/10596 <p>Več v prilogi.</p> Wed, 21 Nov 2018 08:52:50 CET 74553 Literarni večer Ko listje spreminja barve http://ff.um.si/permalink/74544/10596 <p>&Scaron;tudentska sekcija Slavističnega dru&scaron;tva Maribor je v četrtek, 15. novembra 2018, organizirala literarni večer Ko listje spreminja barve. Literarni večer je bil namenjen literarnim branjem mladih ustvarjalk in ustvarjalcev. Svoje pesmi in prozna dela so brale_i: Polona Stergar, Agnes Kojc, Neža Gaj&scaron;ek, Eva Kurnik, Žiga Krajnc in Sintija Kolar.<br />Dogodek je potekal v Salonu uporabnih umetnosti v Mariboru, povezovala pa ga je predsednica &Scaron;tudentske sekcije Slavističnega dru&scaron;tva Maribor Eva Božič.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/dotAsset/74532.jpg" width="750" height="489" /></p> <p style="text-align: center;"><img src="/dotAsset/74534.jpg" width="750" height="489" /></p> <p style="text-align: center;"><img src="/dotAsset/74536.jpg" width="750" height="489" /></p> <p style="text-align: center;"><img src="/dotAsset/74538.jpg" width="750" height="489" /></p> <p style="text-align: center;"><img src="/dotAsset/74540.jpg" width="750" height="489" /></p> <p style="text-align: center;"><img src="/dotAsset/74542.jpg" /></p> Mon, 19 Nov 2018 16:49:29 CET 74544 O eksperimentalni filozofiji - predavanje rednega profesorja dr. Nenada Miščevića http://ff.um.si/permalink/74528/10596 <p>Več v prilogi.</p> Mon, 19 Nov 2018 11:32:00 CET 74528 ZELENA DELOVNA MESTA ZA MLADE http://ff.um.si/permalink/74218/10596 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>Dne 27. 11. ob 9.40 organiziramo predavanje za &scaron;tudente na oddelku za geografijo. Namesto napovedanega predavanja o sodelovanju s Kitajsko (dr. Tomaž Amon je namreč službeno v Pekingu dalj&scaron;e obdobje), bomo predstavili &scaron;tudentom tematiko o zelenih delovnih mestih, ki je globalni pristop re&scaron;evanja brezposelnosti mladih. <br />Predaval bo <b>g. Mirko &Scaron;prinzer iz podjetja Projekti krožnega gospodarjenja in sicer 27. 11. 2018 ob 9.40 uri v predavalnici 1.4 na oddelku za geografijo. <br />Predstavil bo globalne izzive na področju trajnosti s poudarkom na zelenih delovnih mestih za mlade. </b></p> <p><b>Vabljeni &scaron;tudentje in vsi, ki vas tematika zanima.</b></p> <p><b>Kontaktna oseba:</b> <a href="mailto:ana.vovk@um.si">ana.vovk@um.si </a></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 15 Nov 2018 09:19:01 CET 74218 Dan Filozofske fakultete UM http://ff.um.si/permalink/74310/10596 <p>Spo&scaron;tovani, spo&scaron;tovana,</p> <p>obve&scaron;čamo Vas, da bo v torek, 20. novembra 2018, ob 12. uri v Amfiteatru Filozofske fakultete svečana prireditev ob Dnevu Filozofske fakultete.</p> <p>Med 12. in 15. uro na Filozofski fakulteti ne bo pedago&scaron;kega in delovnega procesa, tako da se lahko Vi in Va&scaron;i &scaron;tudenti ter vsi strokovni sodelavci udeležite svečane prireditve.</p> <p>Vljudno vabljeni.</p> <p>Vabilo v prilogi.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 15 Nov 2018 08:19:44 CET 74310 Začel se je mednarodni projekt Erasmus + Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlade učeče se v neugodnem položaju http://ff.um.si/permalink/74306/10596 <p>Več v prilogi</p> Wed, 14 Nov 2018 11:47:35 CET 74306 Predavanje rednega profesorja dr. Matjaža Potrča - Barvna osvetlitev in njen spoznavni pomen http://ff.um.si/permalink/74281/10596 <p>Vabimo vas na predavanje rednega profesorja dr. Matjaža Potrča, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo, ki bo potekalo ob praznovanju Unescovega svetovnega dneva filozofije:</p> <p><b>Chromatic Illumination and its epistemic role <br />Barvna osvetlitev in njen spoznavni pomen</b></p> <p><b>Predavanje bo v torek 13. novembra 2018 2018 ob 18.00 v predavalnici 2.9.</b></p> <p>Prisrčno vabljeni!</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 12 Nov 2018 14:51:18 CET 74281 SVETOVNI DAN FILOZOFIJE: NELAGODJE SMISLA http://ff.um.si/permalink/74278/10596 <p>Osrednja prireditev ob leto&scaron;njem svetovnem dnevu filozofije, bo potekala v Mariboru v <b>četrtek, 15. novembra 2018 ob 12.00</b> uri in dalje v SNG Maribor (Kazinska dvorana) in bo namenjena filozofskim in drugim tematizacijam vpra&scaron;anja smisla. Ob tem se bo zvrstila &scaron;e vrsta drugih dogodkov po Sloveniji.<br /> <br />Nastopili bodo: <b>dr. Helena Motoh, dr. Friderik Klampfer, Sandi Cvek</b> in moderator <b>dr. Boris Vezjak.</b><br /> <br />Dogodek organizirata Nacionalna komisija za UNESCO in Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru; že tretjič zapored se bo odvijal v Mariboru. Več o njem na spletni strani: <a href="http://www.danfilozofije.net/">http://www.danfilozofije.net/</a>.</p> <p>Več v prilogi.</p> Mon, 12 Nov 2018 14:00:36 CET 74278 21. redna seja Akademskega zbora Filozofske fakultete UM http://ff.um.si/permalink/74228/10596 <p>Vabilo v prilogi.</p> Thu, 08 Nov 2018 08:17:08 CET 74228 ERC projekt Eirene workshop - "Women and Post-War Transitions: Politics" http://ff.um.si/permalink/74188/10596 <p>Več v prilogi.</p> Fri, 26 Oct 2018 18:13:36 CEST 74188 Jezikovna izobraževanja v zimskem semestru 2018/2019 http://ff.um.si/permalink/74164/10596 <p>Več v prilogi.</p> Wed, 24 Oct 2018 07:58:21 CEST 74164 Simpozij "Zgodbe o možganih" http://ff.um.si/permalink/74145/10596 <br /><br /><br /> <p><img height="707" width="900" src="/dotAsset/74143.jpg" /></p> Tue, 23 Oct 2018 11:52:11 CEST 74145 Predavanje "Kako poučevati slovenščino kot drugi in tuji jezik" http://ff.um.si/permalink/74072/10596 <p>Več v prilogi.</p> Tue, 16 Oct 2018 15:23:08 CEST 74072 Brezplačni tečaj turškega jezika http://ff.um.si/permalink/74067/10596 <p>Več najdete na spletnem naslovu&nbsp;<a href="http://www.ff.um.si/centri/cvi/jezikovno-izobrazevanje/jeziki/turscina/index.dot">http://www.ff.um.si/centri/cvi/jezikovno-izobrazevanje/jeziki/turscina/index.dot</a>.</p> <p>Več v angle&scaron;kem jeziku za &scaron;tudente ERASMUS+ je dosegljivo&nbsp;<a href="http://www.ff.um.si/centri/cvi/jezikovno-izobrazevanje/jeziki/turscina/index.dot?language_id=1">tukaj</a>.</p> Tue, 16 Oct 2018 14:57:57 CEST 74067