Najnovejša obvestila službe za študentske zadeve FF UM http://www.ff.um.si/novice/obvestila-sluzbe-za-studentske-zadeve.dot Vsa obvestila službe za študentske zadeve OBVESTILO ŠTUDENTOM - PREKRIVANJE URNIKA http://ff.um.si/permalink/71456/9270 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>v primeru, da se vam prekriva urnik na dvopredmetnih &scaron;tudijskih programih, svetujemo, da čimprej o tem obvestite oba učitelja, ki sta navedena kot izvajalca učnih enot.<br />Na podlagi tega se bo preverila možnost spremembe urnika.</p> <p>Vsem &scaron;tudentom obenem svetujemo, da sproti sledite obvestilom o spremembah urnika na tej spletni povezavi http://www.ff.um.si/studenti/obvestila/in spremljate dnevne spremembe v samem urniku.</p> <p>Služba za &scaron;tudentske zadeve</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 22 Feb 2018 12:50:24 CET 71456 Urnik za poletni semester 2017/2018 http://ff.um.si/permalink/71454/9270 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>obve&scaron;čamo vas, da je urnik za poletni semester &scaron;tudijskega leta 2017/2018 objavljen na spletni povezavi http://www.ff.um.si/studenti/urniki/.</p> <p>Prosimo vas, da v urniku spremljate tedenske razporeditve.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 22 Feb 2018 12:49:28 CET 71454 PROŠNJA ZA DOLOČITEV ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI V PRIMERU DOKONČANJA ŠTUDIJA NA 2. STOPNJI http://ff.um.si/permalink/71452/9270 <p><br />Pro&scaron;njo za določitev &scaron;tudijskih obveznosti v primeru dokončanja &scaron;tudija skladno z 122. členom Statuta Univerze v Mariboru (uradno preči&scaron;čeno besedilo) UPB 12 OBVEZNO naslovijo na pristojno Komisijo za &scaron;tudijske zadeve vsi &scaron;tudenti eno in dvopredmetnih podiplomskih &scaron;tudijskih programov 2. stopnje, ki so:<br />&raquo;Posamezniki, ki jim je status &scaron;tudenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku &scaron;tudija in se niso izpisali ter želijo &scaron;tudij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih &scaron;tudijskih obveznosti po &scaron;tudijskem programu, po katerem se izobražujejo, &scaron;e dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. &Scaron;tudijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb &scaron;tudijskega programa, do katerih je pri&scaron;lo v času prekinitve, lahko določijo nove &scaron;tudijske obveznosti&laquo;.</p> Thu, 22 Feb 2018 11:36:27 CET 71452 PROŠNJA ZA DOLOČITEV ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI V PRIMERU DOKONČANJA ŠTUDIJA NA 1. STOPNJI http://ff.um.si/permalink/71430/9270 <p>Pro&scaron;njo za določitev &scaron;tudijskih obveznosti v primeru dokončanja &scaron;tudija skladno z 122. členom Statuta Univerze v Mariboru (uradno preči&scaron;čeno besedilo) UPB 12 OBVEZNO naslovijo na pristojno Komisijo za &scaron;tudijske zadeve vsi &scaron;tudenti univerzitetnih eno in dvopredmetnih &scaron;tudijskih programov 1. stopnje, ki so:<br />&raquo;Posamezniki, ki jim je status &scaron;tudenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku &scaron;tudija in se niso izpisali ter želijo &scaron;tudij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih &scaron;tudijskih obveznosti po &scaron;tudijskem programu, po katerem se izobražujejo, &scaron;e dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. &Scaron;tudijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb &scaron;tudijskega programa, do katerih je pri&scaron;lo v času prekinitve, lahko določijo nove &scaron;tudijske obveznosti&laquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 21 Feb 2018 09:12:30 CET 71430 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 21. 2. 2018 http://ff.um.si/permalink/71419/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 21. 2. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na torek, 20. 2. 2018, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> Tue, 20 Feb 2018 09:51:46 CET 71419 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 7. 2. 2018 http://ff.um.si/permalink/71163/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 7. 2. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na torek, 6. 2. 2018, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 05 Feb 2018 14:55:43 CET 71163 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 31. 1. 2018 http://ff.um.si/permalink/71027/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 31. 1. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na torek, 30. 1. 2018, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 29 Jan 2018 14:08:25 CET 71027 URADNE URE v sredo, 24. 1. 2018, ODPADEJO http://ff.um.si/permalink/70464/9270 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>Obve&scaron;čamo vas, da v sredo 24. 1. 2018 ODPADEJO URADNE URE, ker bo tega dne potekala napovedana splo&scaron;na stavka javnega sektorja, ki se ji je uradno pridružil tudi Visoko&scaron;olski sindikat Slovenije s podporo vodstva Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem. Več o tem na spletni povezavi&nbsp;http://www.ff.um.si/novice/ne-spreglejte/stavka2018/stavka2018.dot&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 22 Jan 2018 08:22:32 CET 70464 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 17. 1. 2018 http://ff.um.si/permalink/70042/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 17. 1. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na torek, 16. 1. 2018, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 15 Jan 2018 14:33:36 CET 70042 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 20. 12. 2017 http://ff.um.si/permalink/69631/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 20. 12. 2017, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na torek, 19. 12. 2017, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 18 Dec 2017 14:01:34 CET 69631 Uporaba univerzitetne elektronske pošte http://ff.um.si/permalink/58146/9270 <p>več v prilogi</p> Wed, 06 Dec 2017 10:59:19 CET 58146 PROŠNJA ZA DOLOČITEV ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI V PRIMERU SPREMEMBE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. STOPNJE http://ff.um.si/permalink/69267/9270 <p>Pro&scaron;njo za določitev &scaron;tudijskih obveznosti OBVEZNO naslovijo na pristojno Komisijo za &scaron;tudijske zadeve vsi &scaron;tudenti &scaron;tudijskih programov 2. stopnje (eno in dvopredmetnih), ki so v &scaron;tudijskem letu 2017/2018 (ali so bili že prej) osebe brez statusa (pavzerji) in bi želeli opraviti pogoje za napredovanje, ki bodo veljali za določen &scaron;tudijski program in letnik za vpis v &scaron;tudijskem letu 2018/2019. <br />Rok za oddajo pro&scaron;nje: do 10. 10. 2017.</p> Wed, 06 Dec 2017 10:57:38 CET 69267 PROŠNJA ZA DOLOČITEV ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI V PRIMERU SPREMEMBE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 1. STOPNJE http://ff.um.si/permalink/69189/9270 <p>Pro&scaron;njo za določitev &scaron;tudijskih obveznosti OBVEZNO naslovijo na pristojno Komisijo za &scaron;tudijske zadeve vsi &scaron;tudenti univerzitetnih eno in dvopredmetnih &scaron;tudijskih programov 1. stopnje, ki so v &scaron;tudijskem letu 2017/2018 (ali so bili že prej) osebe brez statusa (pavzerji) in bi želeli opraviti pogoje za napredovanje, ki bodo veljali za določen &scaron;tudijski program in letnik za vpis v &scaron;tudijskem letu 2018/2019. <br />Rok za oddajo pro&scaron;nje: do 10. 10. 2017.</p> Wed, 06 Dec 2017 10:57:19 CET 69189 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 6. 12. 2017 http://ff.um.si/permalink/69537/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 6. 11. 2017, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanskih uradne ure se prestavijo na torek, 5. 12. 2017, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 04 Dec 2017 13:57:21 CET 69537 Zagovor doktorske disertacije kandidata Rajmunda Lamprehta z naslovom Ustavoverni veleposestniki na Kranjskem, ki bo potekal v četrtek, 14. 12. 2007, s pričetkom ob 12.00 v sejni sobi na Filozofski fakulteti UM. http://ff.um.si/permalink/69533/9270 <p>več v prilogi</p> Mon, 04 Dec 2017 13:55:52 CET 69533 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 29. 11. 2017 http://ff.um.si/permalink/69492/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 29. 11. 2017, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanskih uradne ure se prestavijo na torek, 28. 11. 2017, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 27 Nov 2017 15:03:56 CET 69492 Obvestilo študentom s statusom vrhunskega športnika http://ff.um.si/permalink/69456/9270 <p>več v prilogi</p> Thu, 23 Nov 2017 13:49:12 CET 69456 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 22. 11. 2017 http://ff.um.si/permalink/69445/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 22. 11. 2017, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanskih uradne ure se prestavijo na četrtek, 23. 11. 2017, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 21 Nov 2017 11:18:44 CET 69445 AKADEMSKE IZKAZNICE 2. STOPNJA http://ff.um.si/permalink/69425/9270 <p>&Scaron;tudente 1. letnika 2. stopnje obve&scaron;čamo, da lahko v času uradnih ur dvignejo akademsko izkaznico.</p> <p>Predložiti morajo osebni dokument s fotografijo in kartonček &raquo;potrdilo o prejemu obrazca za izdajo akademske izkaznice&laquo;, ki so ga dobili ob vpisu.</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 27 Oct 2017 14:12:24 CEST 69425 Zagovor doktorske disertacije mag. Marjana Kulčarja z naslovom Vzajemna povezanost vida in vezljivosti pri glagolih v slovenščini http://ff.um.si/permalink/69420/9270 <p>več v prilogi</p> Fri, 27 Oct 2017 08:09:38 CEST 69420 PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PRIJAVE ZA NEAKTIVNE ŠTUDENTE http://ff.um.si/permalink/52169/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da vam z dnem 30. 10. 2017 poteče veljavnost prijave na va&scaron; AIPS račun, zato se ne boste mogli prijaviti k izpitom oz. ne boste imeli vpogleda v va&scaron; AIPS račun.</p> <p>Zato vas pozivamo, da va&scaron;e sporočilo pred potekom veljavnosti posredujete na e-naslov marcela.marsel@um.si, da vam bomo lahko podalj&scaron;ali veljavnost prijave do 30. 10. 2018.</p> <p>Obvezno sporočite va&scaron;e podatke ime in priimek, vpisna &scaron;tevilak/ID.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Služba za &scaron;tudentske zadeve</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 26 Oct 2017 13:49:05 CEST 52169 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE ponedeljek, 30. 10. 2017 http://ff.um.si/permalink/69347/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da v ponedeljek, 30. 10. 2017, ne bo uradnih ure Službe za &scaron;tudentske zadeve.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 20 Oct 2017 09:05:27 CEST 69347 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE četrtek, 26. 10. 2017 http://ff.um.si/permalink/69345/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v četrtek, 26. 10. 2017, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, zaradi izobraževanja, izjemoma samo od 9.00 do 10.00 ure.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 20 Oct 2017 09:04:09 CEST 69345 Obvestilo izr. prof. dr. Darje Pavlič http://ff.um.si/permalink/69302/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da v sredo, 18. 10. 2017, odpadejo predavanja in seminarji pri predmetu Evropski literarni kano.</p> <p>Nadome&scaron;čanje bo po dogovoru s &scaron;tudenti.</p> Wed, 18 Oct 2017 10:18:31 CEST 69302 AKADEMSKE IZKAZNICE 1. STOPNJA http://ff.um.si/permalink/69290/9270 <p>&Scaron;tudente 1. letnika 1. stopnje, ki so se vpisali v DRUGEM prijavnem roku obve&scaron;čamo, da lahko v času uradnih ur dvignejo akademsko izkaznico.</p> <p>Predložiti morajo osebni dokument s fotografijo in kartonček &raquo;potrdilo o prejemu obrazca za izdajo akademske izkaznice&laquo;, ki so ga dobili ob vpisu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Objavljeno, 17. 10. 2017</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 17 Oct 2017 07:46:34 CEST 69290 OBVESTILO ŠTUDENTOM - PREKRIVANJE URNIKA http://ff.um.si/permalink/66811/9270 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>v primeru, da se vam prekriva urnik na dvopredmetnih &scaron;tudijskih programih, svetujemo, da čimprej o tem obvestite oba učitelja, ki sta navedena kot izvajalca učnih enot.<br />Na podlagi tega se bo preverila možnost spremembe urnika.</p> <p>Vsem &scaron;tudentom obenem svetujemo, da sproti sledite obvestilom o spremembah urnika na tej spletni povezavi http://www.ff.um.si/studenti/obvestila/in spremljate dnevne spremembe v samem urniku.</p> <p>Služba za &scaron;tudentske zadeve</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 12 Oct 2017 11:44:08 CEST 66811 Urnik za zimski semester 2017/2018 http://ff.um.si/permalink/66809/9270 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>obve&scaron;čamo vas, da je urnik za zimski semester &scaron;tudijskega leta 2017/2018 objavljen na spletni povezavi http://www.ff.um.si/studenti/urniki/.</p> <p>Prosimo vas, da v urniku spremljate tedenske razporeditve.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 12 Oct 2017 11:43:27 CEST 66809 OBVESTILA O VPISU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 – 2. STOPNJA http://ff.um.si/permalink/68830/9270 <p>Obvestila o vpisu za &scaron;tudijsko leto 2017/2018 so objavljena na spletni povezavi:</p> <p>http://www.ff.um.si/studenti/2-stopnja/.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 17 Aug 2017 08:53:00 CEST 68830 OBVESTILA O VPISU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 – 1. STOPNJA http://ff.um.si/permalink/68828/9270 <p>Obvestila o vpisu za &scaron;tudijsko leto 2017/2018 so objavljena na spletni povezavi:</p> <p>http://www.ff.um.si/studenti/1-stopnja/&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Objavljeno, 17. 8. 17</p> Thu, 17 Aug 2017 08:52:04 CEST 68828 Doc. Dr. Mija Oter Gorenčič - prestavljen izpitni rok http://ff.um.si/permalink/68658/9270 <p>Obve&scaron;čamo &scaron;tudente, da sta pri profesorici doc. dr. Miji Oter Gorenčič prestavljena izpitna roka za predmeta:</p> <ul> <li>Izbrana poglavja iz umetnosti srednjega veka</li> <li>Pisni viri za umetnostno zgodovino</li> </ul> <div>Izpita bosta dne 1. 8. 2017 in ne 28. 7. 2017 kot je bilo prvotno predvideno.</div> <div><br /></div> Wed, 26 Jul 2017 10:46:42 CEST 68658