Najnovejša obvestila službe za študentske zadeve FF UM http://www.ff.um.si/novice/obvestila-sluzbe-za-studentske-zadeve.dot Vsa obvestila službe za študentske zadeve OBVESTILA O VPISU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 – 2. STOPNJA http://ff.um.si/permalink/68830/9270 <p>Obvestila o vpisu za &scaron;tudijsko leto 2017/2018 so objavljena na spletni povezavi:</p> <p>http://www.ff.um.si/studenti/2-stopnja/.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 17 Aug 2017 08:53:00 CEST 68830 OBVESTILA O VPISU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 – 1. STOPNJA http://ff.um.si/permalink/68828/9270 <p>Obvestila o vpisu za &scaron;tudijsko leto 2017/2018 so objavljena na spletni povezavi:</p> <p>http://www.ff.um.si/studenti/1-stopnja/&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Objavljeno, 17. 8. 17</p> Thu, 17 Aug 2017 08:52:04 CEST 68828 Doc. Dr. Mija Oter Gorenčič - prestavljen izpitni rok http://ff.um.si/permalink/68658/9270 <p>Obve&scaron;čamo &scaron;tudente, da sta pri profesorici doc. dr. Miji Oter Gorenčič prestavljena izpitna roka za predmeta:</p> <ul> <li>Izbrana poglavja iz umetnosti srednjega veka</li> <li>Pisni viri za umetnostno zgodovino</li> </ul> <div>Izpita bosta dne 1. 8. 2017 in ne 28. 7. 2017 kot je bilo prvotno predvideno.</div> <div><br /></div> Wed, 26 Jul 2017 10:46:42 CEST 68658 Uporaba univerzitetne elektronske pošte http://ff.um.si/permalink/58146/9270 <p>več v prilogi</p> Tue, 04 Jul 2017 11:57:06 CEST 58146 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE http://ff.um.si/permalink/68618/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v času od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 uradne ure za redne in izredne dodiplomske in podiplomske &scaron;tudente 2. stopnje vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure.</p> <p>Za izredne dodiplomske in podiplomske &scaron;tudente 2. stopnje v navedenem obdobju ne bo popoldanskih uradnih ur.</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 04 Jul 2017 11:56:37 CEST 68618 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE petek, 16. 6. 2017 http://ff.um.si/permalink/68507/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v petek, 16. 6. 2017, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, zaradi podelitev diplom, izjemoma samo od 8.00 do 9.00 ure.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 14 Jun 2017 11:02:43 CEST 68507 Obvestilo doc. dr. Maje Hmelak http://ff.um.si/permalink/68462/9270 <p><br />Zaradi dopusta odpadejo vse obveznosti do 19. 6. 2017.</p> Mon, 12 Jun 2017 08:10:36 CEST 68462 IZBIRA IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 – DRUGI IZBIRNI KROG http://ff.um.si/permalink/68369/9270 <p>Obvestilo v prilogi velja za redne &scaron;tudente 1. in 2. letnika &scaron;tudijskih programov 1. stopnje in 1. letnika &scaron;tudijskih programov 2. stopnje, ki bodo izbirali izbirne predmete za vi&scaron;ji letnik v &scaron;tudijskem letu 2017/2018 v drugem izbirnem krogu, ki bo potekal od 6. 6. do 9. 6. 2017.</p> <p>&Scaron;tudenti bodo dobili obvestilo tudi na uradni e-naslov: ... @student.um.si .</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 06 Jun 2017 10:12:21 CEST 68369 Pogovorna ura pri doc. dr. Maji Hmelak http://ff.um.si/permalink/68352/9270 <p>http://www.ff.um.si/novice/obvestilo-zaposlenega.dot?obvestilo=1285</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 02 Jun 2017 11:29:05 CEST 68352 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 31. 5. 2017 http://ff.um.si/permalink/68314/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 31. 5. 2017, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve samo od 10.00 do 12.00 ure. Popoldanskih uradni ur ne bo.</p> <p>Uradna ura bo v četrtek, 1. 6. 2017, od 14.00 do 15.00 ure.</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 26 May 2017 09:04:49 CEST 68314 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE petek, 26. 5. 2017 http://ff.um.si/permalink/68312/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v petek, 26. 5. 2017, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, zaradi izobraževanja, izjemoma samo od 10.00 do 11.30 ure.</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 26 May 2017 08:41:48 CEST 68312 IZBIRA IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 http://ff.um.si/permalink/68290/9270 <p>Obvestilo v prilogi velja za redne &scaron;tudente 1. in 2. letnika &scaron;tudijskih programov 1. stopnje in 1. letnika &scaron;tudijskih programov 2. stopnje, ki bodo izbirali izbirne predmete za vi&scaron;ji letnik v &scaron;tudijskem letu 2017/2018.</p> <p>&Scaron;tudenti bodo dobili obvestilo tudi na uradni e-naslov: ... @student.um.si .</p> <p>&nbsp;</p> <p>Več v prilogi.</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 24 May 2017 14:55:25 CEST 68290 SISTEMATSKI ZDRAVNIŠKI PREGLED ZA ŠTUDENTE 2. LETNIKA 2. stopnje http://ff.um.si/permalink/68078/9270 <p style="text-align: center;">SISTEMATSKI ZDRAVNI&Scaron;KI PREGLED ZA &Scaron;TUDENTE 1. LETNIKA 1. stopnje</p> <p style="text-align: center;"><br />SISTEMATSKI ZDRAVNI&Scaron;KI PREGLED ZA &Scaron;TUDENTE:</p> <p style="text-align: center;"><br />- 1. LETNIKA 1. stopnje<br /> in<br />- 2. LETNIKA 2. stopnje</p> <p style="text-align: justify;"><br />Spo&scaron;tovani,</p> <p style="text-align: justify;"><br />obve&scaron;čamo vas, da bodo sistematski zdravni&scaron;ki pregledi potekali v terminih kot je razvidno iz priloženega razporeda. Razpored je objavljen s vpisno &scaron;tevilko &scaron;tudenta.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Na sistematski zdravni&scaron;ki pregled morate prinesti:</p> <p style="text-align: justify;"><br />- veljavno zdravstveno kartico,<br />- očala oz. leče (če jih imate),<br />- pisalo.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Za sistematski pregled ni potrebno biti te&scaron;č.</p> <p style="text-align: justify;"><br />69. člen Zakona o visokem &scaron;olstvu (druge pravice in ugodnosti &scaron;tudentov), 2. odstavek:<br />&raquo;&Scaron;tudenti morajo v prvem letniku &scaron;tudijskega programa prve stopnje opraviti preventivni sistematični zdravstveni pregled, kot ga določajo predpisi s področja preventivnega zdravstvenega varstva&laquo;.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Sistematski zdravni&scaron;ki pregledi &scaron;tudentov bodo potekali v Dispanzerju za zdravstveno varstvo &scaron;tudentov, Ob parku 5, 2000 Maribor. V primeru, da se zaradi objektivnih razlogov ob za vas določenem dnevu ne boste mogli udeležiti zdravni&scaron;kega pregleda, se lahko dogovorite za nadomestni termin na tel. &scaron;t.: 02/ 23 56 643, gospa Tanja Čerič.</p> <p style="text-align: justify;"><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Služba za &scaron;tudentske zadeve</p> <p style="text-align: justify;">Priloga: seznam &scaron;tudentov</p> <p>objavljeno: 24. 4. 2017</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 24 May 2017 14:55:00 CEST 68078 Prenova spletnega AIPS http://ff.um.si/permalink/68282/9270 <p>Spo&scaron;tovani!</p> <p>Sporočamo vam, da bo predvidoma v sredo, 24. 5. 2017 v dopoldanskem času, zaživel nov spletni AIPS za &scaron;tudente.</p> <p>&nbsp;&Scaron;tudentje boste imeli sedaj spletni AIPS na voljo:</p> <p>- v novi podobi (glede na celostno grafično podobo UM),<br />- z možnostjo uporabe na mobilnih napravah,<br />- z možnostjo preklopa na angle&scaron;ko različico ipd.</p> <p>Povezava do spletnega AIPSa ostaja enaka kot doslej, https://aips.um.si.</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 24 May 2017 13:08:59 CEST 68282 Zagovor doktorske disertacije Mihe Zobca – 30. 5. 2017 ob 13.00. http://ff.um.si/permalink/68270/9270 <p>več v prilogi</p> Mon, 22 May 2017 13:08:33 CEST 68270 Zagovor doktorske disertacije Anje Pahor http://ff.um.si/permalink/68214/9270 <p>več v prilogi</p> Tue, 16 May 2017 12:11:30 CEST 68214 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE torek, 16. 5. 2017 http://ff.um.si/permalink/68207/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v torek, 16. 5. 2017, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, zaradi izobraževanja, izjemoma samo od 12.00 do 13.00 ure.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 15 May 2017 15:06:28 CEST 68207 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE http://ff.um.si/permalink/68080/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 26. 4. 2017, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, izjemoma od 10.00 do 12.00 ure.</p> Mon, 24 Apr 2017 13:28:51 CEST 68080 SISTEMATSKI ZDRAVNIŠKI PREGLED ZA ŠTUDENTE 1. LETNIKA 1. stopnje http://ff.um.si/permalink/68076/9270 <p style="text-align: center;">SISTEMATSKI ZDRAVNI&Scaron;KI PREGLED ZA &Scaron;TUDENTE:</p> <p style="text-align: center;"><br />- 1. LETNIKA 1. stopnje<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;in<br />- 2. LETNIKA 2. stopnje</p> <p style="text-align: justify;"><br />Spo&scaron;tovani,</p> <p style="text-align: justify;"><br />obve&scaron;čamo vas, da bodo sistematski zdravni&scaron;ki pregledi potekali v terminih kot je razvidno iz priloženega razporeda. Razpored je objavljen s vpisno &scaron;tevilko &scaron;tudenta.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Na sistematski zdravni&scaron;ki pregled morate prinesti:</p> <p style="text-align: justify;"><br />- veljavno zdravstveno kartico,<br />- očala oz. leče (če jih imate),<br />- pisalo.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Za sistematski pregled ni potrebno biti te&scaron;č.</p> <p style="text-align: justify;"><br />69. člen Zakona o visokem &scaron;olstvu (druge pravice in ugodnosti &scaron;tudentov), 2. odstavek:<br />&raquo;&Scaron;tudenti morajo v prvem letniku &scaron;tudijskega programa prve stopnje opraviti preventivni sistematični zdravstveni pregled, kot ga določajo predpisi s področja preventivnega zdravstvenega varstva&laquo;.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Sistematski zdravni&scaron;ki pregledi &scaron;tudentov bodo potekali v Dispanzerju za zdravstveno varstvo &scaron;tudentov, Ob parku 5, 2000 Maribor. V primeru, da se zaradi objektivnih razlogov ob za vas določenem dnevu ne boste mogli udeležiti zdravni&scaron;kega pregleda, se lahko dogovorite za nadomestni termin na tel. &scaron;t.: 02/ 23 56 643, gospa Tanja Čerič.</p> <p style="text-align: justify;"><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Služba za &scaron;tudentske zadeve<br />Priloga: seznam &scaron;tudentov</p> <p style="text-align: justify;">objavljeno: 24. 4. 2017</p> Mon, 24 Apr 2017 10:52:35 CEST 68076 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 19. 4. 2017 http://ff.um.si/permalink/68005/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 19. 4. 2017, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, zaradi izobraževanja, izjemoma samo od 14.00 do 16.00 ure.</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 18 Apr 2017 20:18:02 CEST 68005 Informativni dan FF UM za vpis v podiplomske študijske programe 2017/18 http://ff.um.si/permalink/67585/9270 <p>VEČ V PRILOGI</p> Wed, 29 Mar 2017 09:33:24 CEST 67585 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE http://ff.um.si/permalink/67406/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v petek, 24. 3. 2017, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, zaradi slavnostne podelitve diplom o magisteriju znanosti, izjemoma od 10.00 do 11.00 ure.</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 24 Mar 2017 14:01:50 CET 67406 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE torek, 28. 3. 2017 http://ff.um.si/permalink/67408/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v torek, 28. 3. 2017, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, zaradi izobraževanja, izjemoma od 12.00 do 13.00 ure.</p> Thu, 23 Mar 2017 09:21:48 CET 67408 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE http://ff.um.si/permalink/67037/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo uradne ure v sredo, 8. 3. 2017, zaradi Komisije za &scaron;tudijske zadeve izjemoma samo od 14.00 do 16.00 ure.</p> Thu, 02 Mar 2017 13:45:44 CET 67037 OBVESTILO ŠTUDENTOM - PREKRIVANJE URNIKA http://ff.um.si/permalink/66811/9270 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>v primeru, da se vam prekriva urnik na dvopredmetnih &scaron;tudijskih programih, svetujemo, da čimprej o tem obvestite oba učitelja, ki sta navedena kot izvajalca učnih enot.<br />Na podlagi tega se bo preverila možnost spremembe urnika.</p> <p>Vsem &scaron;tudentom obenem svetujemo, da sproti sledite obvestilom o spremembah urnika na tej spletni povezavi http://www.ff.um.si/studenti/obvestila/in spremljate dnevne spremembe v samem urniku.</p> <p>Služba za &scaron;tudentske zadeve</p> <p>&nbsp;</p> <p>Objavljeno, 16. 2. 2017</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 16 Feb 2017 09:03:56 CET 66811 Urnik za letni semester 2016/2017 http://ff.um.si/permalink/66809/9270 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>obve&scaron;čamo vas, da je urnik za letni semester &scaron;tudijskega leta 2016/2017 objavljen na spletni povezavi http://www.ff.um.si/studenti/urniki/.</p> <p>Prosimo vas, da v urniku spremljate tedenske razporeditve.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Objavljeno, 16. 2. 2017</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 16 Feb 2017 09:02:30 CET 66809 ANKETNI VPRAŠALNIK http://ff.um.si/permalink/66546/9270 <p>Spo&scaron;tovani &scaron;tudenti</p> <p>Vsako leto izvajamo ankete s katerimi pridobivamo podatke, ki so potrebni za ugotavljanje stanja in izbolj&scaron;anje kakovosti delovanja Filozofske fakultete. V ta namen vam po&scaron;iljamo anketi:</p> <ul> <li>&nbsp;Anketni vpra&scaron;alnik za ocenjevanje oddelčnih tutorjev (<a href="https://www.1ka.si/a/115511">https://www.1ka.si/a/115511</a>)<br /><span style="color: #999999;"><i><span style="font-size: xx-small;"></span></i></span></li> <li>&nbsp;Ocenjevanje Službe za &scaron;tudentske zadeve FF (<a href="https://www.1ka.si/a/115500">https://www.1ka.si/a/115500</a>)</li> </ul> <p>Za tiste, ki ste že bili na praksi pa &scaron;e:</p> <ul> <li>Ocenjevanje mentorjev na praksi (<a href="https://www.1ka.si/a/115792">https://www.1ka.si/a/115792</a>)</li> </ul> <p>Prosimo vas, da izpolnite ankete in nam pomagate pri procesu izbolj&scaron;anja kakovosti &scaron;tudija in delovanja fakultete do nedelje 12. 2. 2017.</p> <p>V imenu Komisije za ocenjevanje kakovosti FF<br />Prof. dr. Marjan Kra&scaron;na<br />http://www.ff.um.si/marjan</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 01 Feb 2017 14:34:06 CET 66546 KNJIŽNICA http://ff.um.si/permalink/66548/9270 <p>Spo&scaron;tovani!</p> <p>Obve&scaron;čamo vas, da bo Miklo&scaron;ičeva knjižnica - FPNM v ponedeljek,<br />6. 2. 2017, zaradi prehoda v novo programsko okolje COBISS3/Izposoja,<br />ZAPRTA.</p> <p>Sistem COBISS ne bo deloval od petka, 3. 2. 207 od 15.00 ure do vključno<br />ponedeljek, 6. 2. 2017.</p> <p>Hvala za razumevanje.</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 01 Feb 2017 14:28:37 CET 66548 Obvestilo Službe za študentske zadeve http://ff.um.si/permalink/66280/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da v sredo, 25. 1. 2017, zaradi rektorjevega dne odpadejo popoldanske uradne ure (od 14.00 do 16.00) Službe za &scaron;tudentske zadeve.</p> Wed, 25 Jan 2017 11:47:45 CET 66280 Obvestilo Službe za študentske zadeve http://ff.um.si/permalink/66278/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da v sredo, 25. 1. 2017, zaradi rektorjevega dne odpadejo popoldanske uradne ure (od 14.00 do 16.00) Službe za &scaron;tudentske zadeve.</p> Wed, 25 Jan 2017 11:47:43 CET 66278