Najnovejša obvestila službe za študentske zadeve FF UM http://www.ff.um.si/novice/obvestila-sluzbe-za-studentske-zadeve.dot Vsa obvestila službe za študentske zadeve URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 20. 6. 2018 http://ff.um.si/permalink/72966/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 20. 6. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na torek, 19. 6. 2018, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 18 Jun 2018 10:27:33 CEST 72966 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 13. 6. 2018 http://ff.um.si/permalink/72845/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 13. 6. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na torek, 12. 6. 2018, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 07 Jun 2018 08:20:04 CEST 72845 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE četrtek, 7. 6. 2018 http://ff.um.si/permalink/72810/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v četrtek, 7. 6. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, zaradi podelitev diplom, izjemoma od 9.00 do 11.00 ure.</p> Mon, 04 Jun 2018 07:07:53 CEST 72810 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 6. 6. 2018 http://ff.um.si/permalink/72808/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 6. 6. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na torek, 5. 6. 2018, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 04 Jun 2018 07:05:28 CEST 72808 Uporaba univerzitetne elektronske pošte http://ff.um.si/permalink/58146/9270 <p>več v prilogi</p> Thu, 31 May 2018 09:31:42 CEST 58146 ODLOČANJE ZA IZBIRNE PREDMETE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 - DRUGI IZBIRNI KROG http://ff.um.si/permalink/72760/9270 <p>več v prilogi</p> Thu, 31 May 2018 09:30:56 CEST 72760 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 30. 5. 2018 http://ff.um.si/permalink/72768/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 30. 5. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na torek, 29. 5. 2018, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 28 May 2018 10:37:21 CEST 72768 Terensko delo pri izbirnem predmetu Šola v naravi http://ff.um.si/permalink/72739/9270 <p>V sredo, 23.5.2018, odpelje organizirani avtobusni prevoz za terensko delo pri predmetu &Scaron;ola v naravi - v Rakov &Scaron;kocjan - ob 9.30. Dobimo se pred vhodom v Filozofsko fakulteto UM. V priponki ponovno posredujemo pisna navodila za &scaron;tudente izbirnega predmeta &Scaron;ola v naravi.</p> <p><a href="http://prisotnost.ff.um.si/files/obvestila/934_21_05_2018_12_11_ola%20v%20naravi-navodila%20za%20studente-18.docx">Več v priponki.</a></p> Mon, 21 May 2018 13:00:47 CEST 72739 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 23. 5. 2018 http://ff.um.si/permalink/72735/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 23. 5. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na torek, 22. 5. 2018, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 21 May 2018 09:43:15 CEST 72735 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 16. 5. 2018 http://ff.um.si/permalink/72699/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 16. 5. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na četrtek, 17. 5. 2018, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 16 May 2018 08:19:32 CEST 72699 ODLOČANJE ZA IZBIRNE PREDMETE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 http://ff.um.si/permalink/72530/9270 <p style="margin-bottom: 1em; color: #808080; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, sans-serif; font-size: 13px;">Obvestilo v prilogi velja za redne &scaron;tudente 1. in 2. letnika &scaron;tudijskih programov 1. stopnje ter 1. letnika &scaron;tudijskih programov 2. stopnje, ki bodo izbirali izbirne predmete za vi&scaron;ji letnik v &scaron;tudijskem letu 2018/2019.</p> <p style="margin-bottom: 1em; color: #808080; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, sans-serif; font-size: 13px;">&Scaron;tudenti bodo dobili obvestilo tudi na uradni e-naslov: ... @student.um.si.</p> <p style="margin-bottom: 1em; color: #808080; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, sans-serif; font-size: 13px;">Več v prilogi.</p> Fri, 11 May 2018 08:57:38 CEST 72530 SISTEMATSKI ZDRAVNIŠKI PREGLED ZA ŠTUDENTE 2. LETNIK 2. STOPNJE http://ff.um.si/permalink/72453/9270 <p style="text-align: left;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;SISTEMATSKI ZDRAVNI&Scaron;KI PREGLED ZA &Scaron;TUDENTE:<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. LETNIKA 2. stopnje</p> <p style="text-align: left;">Spo&scaron;tovani,</p> <p style="text-align: left;">obve&scaron;čamo vas, da bodo sistematski zdravni&scaron;ki pregledi potekali v terminih kot je razvidno iz priloženega razporeda. Razpored je objavljen s vpisno &scaron;tevilko &scaron;tudenta.<br />Na sistematski zdravni&scaron;ki pregled morate prinesti:<br />- veljavno zdravstveno kartico,<br />- očala oz. leče (če jih imate),<br />- pisalo.</p> <p style="text-align: left;">Za sistematski pregled ni potrebno biti te&scaron;č.</p> <p style="text-align: left;"><br />69. člen Zakona o visokem &scaron;olstvu (druge pravice in ugodnosti &scaron;tudentov), 2. odstavek:<br />&raquo;&Scaron;tudenti v prvem letniku &scaron;tudijskega programa prve stopnje opravijo preventivni sistematični zdravstveni pregled, kot ga določajo predpisi s področja preventivnega zdravstvenega varstva&laquo;.</p> <p style="text-align: left;">Sistematski zdravni&scaron;ki pregledi &scaron;tudentov bodo potekali v Dispanzerju za zdravstveno varstvo &scaron;tudentov, Ob parku 5, 2000 Maribor. V primeru, da se zaradi objektivnih razlogov ob za vas določenem dnevu ne boste mogli udeležiti zdravni&scaron;kega pregleda, se lahko dogovorite za nadomestni termin na tel. &scaron;t.: 02/ 23 56 643, gospa Tanja Čerič. <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Služba za &scaron;tudentske zadeve<br />Priloga: seznam &scaron;tudentov</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Objavljeno: 25. 4. 2018</p> Fri, 11 May 2018 08:57:17 CEST 72453 SISTEMATSKI ZDRAVNIŠKI PREGLED ZA ŠTUDENTE 1. LETNIKA 1. STOPNJE http://ff.um.si/permalink/72449/9270 <p style="text-align: left;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;SISTEMATSKI ZDRAVNI&Scaron;KI PREGLED ZA &Scaron;TUDENTE:<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1. LETNIKA 1. stopnje</p> <p style="text-align: left;">Spo&scaron;tovani,</p> <p style="text-align: left;"><br />obve&scaron;čamo vas, da bodo sistematski zdravni&scaron;ki pregledi potekali v terminih kot je razvidno iz priloženega razporeda. Razpored je objavljen s vpisno &scaron;tevilko &scaron;tudenta.<br />Na sistematski zdravni&scaron;ki pregled morate prinesti:<br />- veljavno zdravstveno kartico,<br />- očala oz. leče (če jih imate),<br />- pisalo.<br />Za sistematski pregled ni potrebno biti te&scaron;č.</p> <p style="text-align: left;"><br />69. člen Zakona o visokem &scaron;olstvu (druge pravice in ugodnosti &scaron;tudentov), 2. odstavek:<br />&raquo;&Scaron;tudenti v prvem letniku &scaron;tudijskega programa prve stopnje opravijo preventivni sistematični zdravstveni pregled, kot ga določajo predpisi s področja preventivnega zdravstvenega varstva&laquo;.</p> <p style="text-align: left;">Sistematski zdravni&scaron;ki pregledi &scaron;tudentov bodo potekali v Dispanzerju za zdravstveno varstvo &scaron;tudentov, Ob parku 5, 2000 Maribor. V primeru, da se zaradi objektivnih razlogov ob za vas določenem dnevu ne boste mogli udeležiti zdravni&scaron;kega pregleda, se lahko dogovorite za nadomestni termin na tel. &scaron;t.: 02/ 23 56 643, gospa Tanja Čerič.</p> <p style="text-align: left;"><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Služba za &scaron;tudentske zadeve<br />Priloga: seznam &scaron;tudentov</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Objavljeno: 25. 4. 2018</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> Fri, 11 May 2018 08:56:31 CEST 72449 SREČANJE IN PREDSTAVITEV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE http://ff.um.si/permalink/72556/9270 <p>Več v prilogi.</p> Wed, 09 May 2018 08:34:52 CEST 72556 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 9. 5. 2018 http://ff.um.si/permalink/72537/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 9. 5. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na torek, 8. 5. 2018, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 07 May 2018 14:16:45 CEST 72537 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 25. 4. 2018 http://ff.um.si/permalink/72437/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 25. 4. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na torek, 24. 4. 2018, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 24 Apr 2018 11:46:24 CEST 72437 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 18. 4. 2018 http://ff.um.si/permalink/72391/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 18. 4. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na torek, 17. 4. 2018, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 16 Apr 2018 13:40:48 CEST 72391 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 11. 4. 2018 http://ff.um.si/permalink/72328/9270 <p><br />Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 11. 4. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na torek, 10. 4. 2018, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 09 Apr 2018 12:56:18 CEST 72328 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 4. 4. 2018 http://ff.um.si/permalink/72295/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 4. 4. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na torek, 3. 4. 2018, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 03 Apr 2018 09:14:08 CEST 72295 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 28. 3. 2018 http://ff.um.si/permalink/72181/9270 <p><br />Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 28. 3. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na torek, 27. 3. 2018, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 26 Mar 2018 13:49:58 CEST 72181 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 21. 3. 2018 http://ff.um.si/permalink/72151/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 21. 3. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, zaradi akademskega zbora, samo med 10.00 in 11.00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 21 Mar 2018 07:59:07 CET 72151 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 21. 3. 2018 http://ff.um.si/permalink/72111/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 21. 3. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na četrtek, 22. 3. 2018, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>Zadnja spre</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 16 Mar 2018 14:41:25 CET 72111 Obvestilo študentom za dne 14. 3. 2018 http://ff.um.si/permalink/72043/9270 <p>Na Filozofski fakulteti UM bo pedago&scaron;ki proces v sredo, 14. 3. 2018, potekal nemoteno in po ustaljenem urniku.</p> Tue, 13 Mar 2018 14:53:30 CET 72043 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 7. 3. 2018 http://ff.um.si/permalink/71766/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 7. 3. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na torek, 6. 3. 2018, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 06 Mar 2018 08:48:54 CET 71766 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 28. 2. 2018 http://ff.um.si/permalink/71565/9270 <p><br />Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 28. 2. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na torek, 27. 2. 2018, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> <p>Zadnja spre</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 27 Feb 2018 07:57:00 CET 71565 OBVESTILO ŠTUDENTOM - PREKRIVANJE URNIKA http://ff.um.si/permalink/71456/9270 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>v primeru, da se vam prekriva urnik na dvopredmetnih &scaron;tudijskih programih, svetujemo, da čimprej o tem obvestite oba učitelja, ki sta navedena kot izvajalca učnih enot.<br />Na podlagi tega se bo preverila možnost spremembe urnika.</p> <p>Vsem &scaron;tudentom obenem svetujemo, da sproti sledite obvestilom o spremembah urnika na tej spletni povezavi http://www.ff.um.si/studenti/obvestila/in spremljate dnevne spremembe v samem urniku.</p> <p>Služba za &scaron;tudentske zadeve</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 22 Feb 2018 12:50:24 CET 71456 Urnik za poletni semester 2017/2018 http://ff.um.si/permalink/71454/9270 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>obve&scaron;čamo vas, da je urnik za poletni semester &scaron;tudijskega leta 2017/2018 objavljen na spletni povezavi http://www.ff.um.si/studenti/urniki/.</p> <p>Prosimo vas, da v urniku spremljate tedenske razporeditve.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 22 Feb 2018 12:49:28 CET 71454 PROŠNJA ZA DOLOČITEV ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI V PRIMERU DOKONČANJA ŠTUDIJA NA 2. STOPNJI http://ff.um.si/permalink/71452/9270 <p><br />Pro&scaron;njo za določitev &scaron;tudijskih obveznosti v primeru dokončanja &scaron;tudija skladno z 122. členom Statuta Univerze v Mariboru (uradno preči&scaron;čeno besedilo) UPB 12 OBVEZNO naslovijo na pristojno Komisijo za &scaron;tudijske zadeve vsi &scaron;tudenti eno in dvopredmetnih podiplomskih &scaron;tudijskih programov 2. stopnje, ki so:<br />&raquo;Posamezniki, ki jim je status &scaron;tudenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku &scaron;tudija in se niso izpisali ter želijo &scaron;tudij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih &scaron;tudijskih obveznosti po &scaron;tudijskem programu, po katerem se izobražujejo, &scaron;e dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. &Scaron;tudijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb &scaron;tudijskega programa, do katerih je pri&scaron;lo v času prekinitve, lahko določijo nove &scaron;tudijske obveznosti&laquo;.</p> Thu, 22 Feb 2018 11:36:27 CET 71452 PROŠNJA ZA DOLOČITEV ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI V PRIMERU DOKONČANJA ŠTUDIJA NA 1. STOPNJI http://ff.um.si/permalink/71430/9270 <p>Pro&scaron;njo za določitev &scaron;tudijskih obveznosti v primeru dokončanja &scaron;tudija skladno z 122. členom Statuta Univerze v Mariboru (uradno preči&scaron;čeno besedilo) UPB 12 OBVEZNO naslovijo na pristojno Komisijo za &scaron;tudijske zadeve vsi &scaron;tudenti univerzitetnih eno in dvopredmetnih &scaron;tudijskih programov 1. stopnje, ki so:<br />&raquo;Posamezniki, ki jim je status &scaron;tudenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku &scaron;tudija in se niso izpisali ter želijo &scaron;tudij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih &scaron;tudijskih obveznosti po &scaron;tudijskem programu, po katerem se izobražujejo, &scaron;e dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. &Scaron;tudijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb &scaron;tudijskega programa, do katerih je pri&scaron;lo v času prekinitve, lahko določijo nove &scaron;tudijske obveznosti&laquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 21 Feb 2018 09:12:30 CET 71430 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 21. 2. 2018 http://ff.um.si/permalink/71419/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bodo v sredo, 21. 2. 2018, uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve, samo med 10.00 in 12.00.</p> <p>Popoldanske uradne ure se prestavijo na torek, 20. 2. 2018, in sicer od 14.00 do 16.00.</p> Tue, 20 Feb 2018 09:51:46 CET 71419