E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Navodila za pisanje zaključnih del

Natisni

Študente obveščamo, da je Senat Filozofske fakultete skladno s Skupnimi predlogami za pripravo zaključnih dela na UM sprejel Navodila za pisanje zaključnih del na študijskih programih prve in druge stopnje Filozofske fakultete UM, do katerih lahko dostopate na povezavi http://ff.um.si/dotAsset/77733.pdf.

Dokument je kratek (10 strani + priloge) in pregleden, ureja pa predvsem formalni vidik zaključnega dela. Priročnik za izdelavo zaključnih del vseh stopenj, ki je bil doslej v uporabi, smo umaknili s spletne strani, ker v več pogledih ni več skladen z veljavnimi smernicami Univerze v Mariboru.

Prosim, da se z dokumentom seznanite ter da ga pri pisanju zaključnih del dosledno upoštevate. Služba za študentske zadeve FF v zadnjem obdobju ugotavlja, da študenti kot "vzorec" za izdelavo svojega zaključnega dela uporabljajo že izdelana zaključna dela iz baze DKUM, ki pa niso skladna z navodili. Posledično pride do zavrnitev oddaje dokumentacije, kar povzroči časovne zamike in nepotrebne dodatne stroške, saj Služba neustrezno pripravljenih del ne more sprejeti.

 

Objavljeno, 17. 6. 2019

 

Zadnja sprememba: 17. 6. 2019