Najnovejše novice FF UM http://www.ff.uni-mb.si/novice Vse novice POPRAVEK SKLEPA O RAZPISU VOLITEV PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV V SENAT FF UM http://ff.um.si/permalink/76657/9328 Tue, 26 Feb 2019 13:34:36 CET 76657 Sklep o številu drugih delavcev, ki sodelujejo pri delu AZ http://ff.um.si/permalink/76501/9328 Thu, 14 Feb 2019 09:16:26 CET 76501 Razpis volitve drugih delavcev, ki sodelujejo pri delu AZ FF http://ff.um.si/permalink/76499/9328 Thu, 14 Feb 2019 09:16:00 CET 76499 Razpis volitve članov senata iz vrst študentov http://ff.um.si/permalink/76497/9328 Thu, 14 Feb 2019 09:15:35 CET 76497 Priznanje »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« je v letu 2018 dobila izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir http://ff.um.si/permalink/75544/9328 Fri, 25 Jan 2019 07:40:01 CET 75544 Socialne inovacije – ključ za blaginjo prihodnosti http://ff.um.si/permalink/75314/9328 Sun, 20 Jan 2019 23:15:02 CET 75314 Seznam kandidatov za člane AZ iz vrst študentov http://ff.um.si/permalink/72369/9328 Fri, 13 Apr 2018 13:03:31 CEST 72369 SKLEP o razpisu volitev predstavnikov študentov v AKADEMSKI ZBOR FF UM http://ff.um.si/permalink/72230/9328 Wed, 28 Mar 2018 12:23:41 CEST 72230 Popravek sklepa o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat FF UM http://ff.um.si/permalink/72132/9328 Tue, 20 Mar 2018 14:37:58 CET 72132 VABILO NA DRŽAVNO UNIVERZITETNO PRVENSTVO V BILJARDU 2017/18 http://ff.um.si/permalink/72059/9328 Thu, 15 Mar 2018 07:57:53 CET 72059 POPRAVEK SKLEPA O RAZPISU VOLITEV PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV V SENAT FF UM http://ff.um.si/permalink/72047/9328 Tue, 13 Mar 2018 15:08:54 CET 72047 Seznam kandidatov za druge delavce, ki sodelujejo pri delu AZ http://ff.um.si/permalink/71852/9328 Wed, 07 Mar 2018 14:14:42 CET 71852 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR VABI PROSTOVOLJCE http://ff.um.si/permalink/71800/9328 Tue, 06 Mar 2018 14:35:23 CET 71800 Vp. št. F0051143_sklep dopolnitev kandidature štud. v Senat FF UM http://ff.um.si/permalink/71726/9328 Thu, 01 Mar 2018 16:12:53 CET 71726 Popravek Sklepa o razpisu volitev za druge delavce, ki sodelujejo v AZ http://ff.um.si/permalink/71477/9328 Fri, 23 Feb 2018 07:12:46 CET 71477 Sklep o razpisu volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu AZ FF UM http://ff.um.si/permalink/71386/9328 Mon, 19 Feb 2018 10:38:10 CET 71386 Sklep o številu drugih delavcev v AZ http://ff.um.si/permalink/71396/9328 Sun, 18 Feb 2018 23:00:01 CET 71396 Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v senat FF UM http://ff.um.si/permalink/71394/9328 Fri, 16 Feb 2018 11:59:50 CET 71394 Na Univerzi v Mariboru deluje Center za podporo poučevanju UM http://ff.um.si/permalink/70085/9328 Tue, 16 Jan 2018 09:20:19 CET 70085 Sklep vpisna številka 1002035007 http://ff.um.si/permalink/67806/9328 Thu, 06 Apr 2017 09:26:33 CEST 67806 Sklep vpisna številka 1002148308 http://ff.um.si/permalink/67804/9328 Thu, 06 Apr 2017 09:25:41 CEST 67804 Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v AZ Maribor http://ff.um.si/permalink/67427/9328 <p>Več v prilogi.</p> Thu, 23 Mar 2017 11:42:26 CET 67427 Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat FF UM http://ff.um.si/permalink/66829/9328 Mon, 20 Feb 2017 08:46:31 CET 66829 Sklep o razpisu nadomestnih volitev študentov v Akademski zbor FF UM http://ff.um.si/permalink/65535/9328 <p><a href="/dotAsset/65533.pdf">Več v prilogi</a></p> Mon, 20 Feb 2017 08:41:00 CET 65535 9. mednarodni leksikografski kolokvij http://ff.um.si/permalink/65389/9328 <p>9. mednarodni leksikografski kolokvij <b>SLOVARSKE ZGRADBE MED TEORIJO IN PRAKSO</b>.</p> <p>Ob 80-letnici Herberta Ernsta Wieganda</p> <p>Maribor, 21. do 22. oktober 2016</p> <p>Univerza v Mariboru, Slom&scaron;kov trg 15, Maribor</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 17 Oct 2016 21:48:23 CEST 65389 Sklep dopolnitve kandidature za prodekana zadolženega za študentska vprašanja FF UM http://ff.um.si/permalink/65385/9328 Mon, 17 Oct 2016 21:41:12 CEST 65385 Sofinanciranje doktorskega študija http://ff.um.si/permalink/65329/9328 <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 13 Oct 2016 09:08:13 CEST 65329 Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana zadoženega za štud. vprašanja Filozofske fakultete UM http://ff.um.si/permalink/65270/9328 <p><a href="/dotAsset/65266.pdf">Več v prilogi.</a></p> Wed, 05 Oct 2016 08:33:53 CEST 65270 Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnika študentov v Senat FF UM http://ff.um.si/permalink/65268/9328 <p><a href="/dotAsset/65264.pdf">Več v prilogi.</a></p> Wed, 05 Oct 2016 08:32:08 CEST 65268 Navodila kandidatom k Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za študijsko leto 2016/17 http://ff.um.si/permalink/62487/9328 Wed, 05 Oct 2016 08:28:35 CEST 62487