Veljavni pogoji za vpis v višji letnik na univerzitetne 4-letne študijske programe v študijskem letu 2010/2011

2. 8. 2010
Služba za študentske zadeve

Veljavni pogoji za vpis v višji letnik na univerzitetne 4-letne študijske programe v študijskem letu 2010/2011

Veljavni pogoji za vpis v višji letnik na univerzitetne 4-letne študijske programe v študijskem letu 2010/2011 najdete na spletni povezavi:

http://www.ff.uni-mb.si/dotAsset/17329.pdf

Pogoji so bili potrjeni na Komisiji za študijske zadeve FF UM, zato veljajo le objavljeni na tej povezavi.

 

Referat za študentske zadeve

Zadnja sprememba: 2. 8. 2010