Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Filozofska fakulteta je najmlajša članica Univerze v Mariboru, ustanovljena leta 2006, prvi študenti pa so na njej začeli študirati v študijskem letu 2006/07. Njena mladost pa je le navidezna, saj so se študijske smeri in oddelki dolgo časa oblikovali in razvijali v okviru Pedagoške fakultete. Zadnjih nekaj let je bilo samo še vprašanje »pravega trenutka«, kdaj bodo slovenistika, anglistika, germanistika, hungaristika, zgodovina, geografija, filozofija, sociologija, psihologija in pedagogika prerasle stare okvire in se osamosvojile v novi Filozofski fakulteti. Maribor je potreboval samostojno humanistiko, s Filozofsko fakulteto pa pridobivamo vsi: mesto, univerza, profesorji in študenti - seveda če jo bomo znali osvoboditi zgolj institucionalnih okvirov in jo v univerzitetnem Mariboru razvijati v resnično intelektualno, raziskovalno in izobraževalno središče, v pomembno razvojno os mesta.


Mariborska Filozofska fakulteta si postavlja jasen cilj: postati želi prepoznavno središče humanističnega in družboslovnega razvoja severovzhodne Slovenije, pomembna nosilka pozitivnega regionalizma v državi, hkrati pa odprta za preseganje meja in pripravljena ter usposobljena za povezovanje z najboljšimi evropskimi fakultetami in univerzami. Razvija take oblike organiziranosti, študijskih programov in raziskovanj, ki ji omogočajo prepoznavnost v povezovanjih z domačim in evropskim univerzitetnim ter akademskim prostorom. Študentom zagotavlja odlično izobrazbo, profesorjem pa dobre pogoje za znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo.


Čeprav mlada, pa je Filozofska fakulteta v Mariboru trdno vključena tudi v sistem evropskih univerzitetnih tokov, saj je povezana s številnimi priznanimi univerzami in fakultetami v Evropski zvezi. Te povezave omogočajo primerljivost študija, izmenjavo študentov in profesorjev ter sodelovanje naših študentov in profesorjev v mednarodnih študijskih in raziskovalnih projektih. Velika priložnost se ponuja predvsem študentom, ki lahko s štipendijo (Erasmus+) preživijo semester na najznamenitejših evropskih fakultetah, kreditni način študija in primerljivost naših študijskih programov pa omogočata, da jim opravljene študijske obveznosti v tujini priznamo tudi na Filozofski fakulteti v Mariboru, ki je enakopravna članica skupnega evropskega univerzitetnega prostora.


Uspešno sodelovanje je predvsem partnerski odnos, ki temelji na enakopravnih osnovah - to pa pomeni, da od partnerjev pridobivamo, hkrati pa jim moramo tudi sami ponujati. Ustvarjanje novih znanj daje rezultate, s katerimi se bomo lahko uveljavljali doma in v svetu. In zato je vpetost fakultete v mednarodni univerzitetni prostor pomembna tudi za študente - omogoča povezovanje in sodelovanje ter kaže perspektivo razvoja sodobnih fakultet, ki bodo uspešne, če se bodo znale povezovati in skupaj razvijati učinkovito študijsko in znanstvenoraziskovalno dejavnost. Mednarodno sodelovanje mariborske Filozofske fakultete je zato največja priložnost za študente, saj ponuja in vzpostavlja nove pomembne izobraževalne, raziskovalne in intelektualne odnose v skupnem evropskem univerzitetnem prostoru - povezuje začetke evropskega univerzitetnega izobraževanja z novimi zahtevami, ki jih določajo bolonjski procesi, in kaže, kako se lahko evropska tradicija in mariborska mladost pri tem uspešno dopolnjujeta.

SPORAZUM O RAZDELITVI PEDAGOŠKE FAKULTETE NA FAKULTETO ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO, FILOZOFSKO FAKULTETO IN PEDAGOŠKO FAKULTETO