E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

O komisiji

Komisija za etičnost raziskovanja na Filozofski fakulteti (KER FF) je bila ustanovljena
14. 2. 2014 na 35. redni seji Senata Filozofske fakultete.

Člani komisije:

doc. dr. Smiljana Gartner, predsednica
doc. dr. Bojan Musil, član
doc. dr. Miran Lavrič, član
doc. dr. Andraž Stožer (Medicinska fakulteta UM), član in
Eva Cvitanič, predstavnica študentov, članica

Člani komisije so imenovani za obdobje štirih let, to je od 15. 2. 2018 do 14. 2. 2022. Član komisije iz vrst študentov je imenovan za obdobje enega leta, to je od 15. 2. 2018 do 14. 2. 2019.