E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Postopek

Komisija vodi tri različne postopke:

Raziskovalne študije oz. projekti brez tveganja za udeležence

Kadar raziskava ne presega običajnih vsakodnevnih (poklicnih, izobraževalnih, prostočasnih in drugih) aktivnosti udeležencev ali zahteva le minimalno udeležbo sodelujočih v raziskavi in se v njenem okviru ne zbirajo identificirani osebni podatki, gre za raziskavo brez tveganja za udeleženca. Presojo etične ustreznosti raziskave poda predsednik Komisije ali pa jo zaupa članu komisije z ustrezno strokovno izobrazbo, ki samostojno in s polno avtoriteto komisije pregleda vlogo in poda mnenje.

Raziskovalne študije oz. projekti z minimalnim tveganjem za udeležence

Kadar raziskava presega običajne vsakodnevne (poklicne, izobraževalne, prostočasne idr.) aktivnosti, zahteva aktivno udeležbo sodelujočih v raziskavi, oziroma kadar se v njenem okviru zbirajo identificirani osebni podatki, pri tem pa obseg in vrsta potencialnih nevarnosti, neugodja ali škode ne presega obremenitev, ki jim je posameznik izpostavljen v vsakdanjem življenju, gre za raziskavo z minimalnim tveganjem. Presojo etične ustreznosti raziskave se v tem primeru zaupa članu komisije z ustrezno strokovno izobrazbo, ki samostojno in s polno avtoriteto komisije pregleda vlogo in poda mnenje. Komisija oblikuje sklep.

Raziskave, ki presegajo minimalno tveganje

Kadar raziskava vključuje elemente, ki presegajo minimalno tveganje ali jih iz drugih razlogov člani komisije ocenjujejo kot etično občutljivo ali sporno, je raziskava deležna polne presoje Komisije. Presojo etične ustreznosti raziskave se v tem primeru zaupa vsem članom komisije, ki oblikuje sklep na podlagi mnenja večine članov komisije.

Natančnejši opis se nahaja v Pravilniku o delovanju KER FF.

Način

Oddaja vloge

Avtor, mentor ali odgovorni nosilec projekta v elektronski obliki posreduje vlogo Komisiji. V primeru študentskih raziskovalnih nalog vlogo vloži študent(ka) v soglasju z mentorjem(ico). Vlogo odda v elektronski obliki na elektronski naslov kerff@um.si, med prejemnike vloge pa umesti tudi mentorja (če je avtor študent).

Obrazec za obveščeno soglasje

Vloga za odobritev raziskave - študenti

Vloga za odobritev raziskave - profesorji

Natančnejši opis se nahaja v Pravilniku o delovanju KER FF.