Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani komisije za študijske zadeve

Predsednica komisije za študijske zadeve
red. prof. dr. Karin Bakračevič

doc. dr. Aleš Maver, član
doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, članica
mag. Barbara Majcenovič Kline, članica
doc. dr. Teodor Petrič, član
Mitja Gros, član
Anja Dajčman, članica

Zasedanja Komisije za študijske zadeve Senata Filozofske fakultete UM

Terminski plan sej Komisije v študijskem letu 2019/2020:

 • sreda, 9. 10. 2019, ob 9.00,
 • sreda, 13. 11. 2019, ob 9.00,
 • sreda, 4. 12. 2019, ob 9.00,
 • sreda, 15. 1. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 5. 2. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 11. 3. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 8. 4. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 13. 5. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 10. 6. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 24. 6. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 26. 8. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 9. 9. 2020, ob 9.00.