Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

KNJIŽNIČNI RED

Obiskovalec mora ob VSTOPU OBVEZNO oddati izkaznico na izposoji oziroma v časopisni čitalnici.

KNJIŽNIČNO GRADIVO JE VAROVANO. Če si ga želite izposoditi na dom oziroma ga uporabljate v knjižničnih prostorih, ga morate obvezno nesti do izposojevalnega pulta, kjer vas zanj zadolžimo.

Gradivo, izposojeno v čitalnici, vrnete 15 minut preden se knjižnica zapre.
Za zadržano čitalniško gradivo plača uporabnik zamudnino.

Število izposojenega gradiva je do 10 kosov za študente; ostali uporabniki do 5 kosov. Rok izposoje je 1 MESEC. Gradivo lahko le enkrat podaljšate, če ni kakšnih omejitev.
Preko interneta lahko sami podaljšate, naročite ali rezervirate gradivo.

Čitalniškega gradiva, serijskih publikacij in doktorskih disertacij ter magistrskih in diplomskih del ne izposojamo na dom. Prav tako na dom ne izposojamo mediatečnega gradiva (razen za potrebe pedagoške prakse).

Pri gradivu, ki ga želite preslikati, vas opozarjamo na AVTORSKE PRAVICE.

Knjižnični prostori so namenjeni študiju, zato mora biti v njih TIŠINA (vsi prostori v knjižnici - tudi informacijski hodnik). HVALA!

Prinašanje pijač in hrane ni dovoljeno. Kajenje v knjižničnih prostorih ni dovoljeno.

Za oblačila, prtljago in vso osebno lastnino odgovarjate sami.

Prosimo, da ob obisku knjižnice IZKLOPITE MOBILNE TELEFONE.

Prosimo, da pred odhodom ugasnete luči v čitalniških boksih.

Za dodatne informacije se obrnite na delavce knjižnice.