Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Poslovodni odbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru nadzira poslovanje članice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru pridobila v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Program dela Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in finančni načrt Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki pomenita vsebino dela (storitve, projekti itd.) s ciljem operacionalizacije dejavnosti po 14. členu Statuta Univerze v Mariboru, sprejme poslovodni odbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru mora s programom dela načrtovati oblike sodelovanja Filozofske fakultete Univerze v Mariboru z gospodarstvom in svojo dejavnost na trgu.

Poslovodni odbor odloča o zadevah materialne narave glede razpolaganja s presežki sredstev, ki jih je Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru ustvarila skladno s programom dela in finančnim načrtom ter zaključnim računom članice iz dejavnosti po 14. členu Statuta Univerze. Poslovodni odbor skladno s Statutom določi svoje druge naloge ter sprejme poslovnik, s katerim uredi svoje delo, hkrati pa nadzira poslovanje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru po 1. odstavku tega člena.

Poslovodni odbor Filozofske fakultete ima 9 članov. Člani poslovodnega odbora po funkciji so: dekan prof. dr. Božidar Kante, tajnica fakultete Petra Ujčič, v.d. prodekanica za štud. vprašanja Lučka Goričan; izvoljeni člani so: red. prof. dr. Bojan Borstner, doc. dr. Rudi Klanjšek, doc. dr. Vlasta Kučiš, doc. dr. Aleš Maver, izr. prof. dr. Edvard Protner in red. prof. ddr. Ana Vovk Korže.

Poslovodni odbor sklicuje in vodi dekan prof. dr. Božidar Kante.

ZAPISNIKI SEJ

Zapisnik 1. izredne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (263 KB)
Zapisnik 1. korespondenčne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (293 KB)
Zapisnik 1. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (296 KB)
Zapisnik 2. izredne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (451 KB)
Zapisnik 2. korespondenčne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (392 KB)
Zapisnik 2. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (363 KB)
Zapisnik 3. izredne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (260 KB)
Zapisnik 3. korespondenčne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (359 KB)
Zapisnik 3. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (235 KB)
Zapisnik 4. izredne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (264 KB)
Zapisnik 4. korespondenčne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (458 KB)
Zapisnik 4. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (211 KB)
Zapisnik 5. izredne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (262 KB)
Zapisnik 5. korespondenčne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (432 KB)
Zapisnik 5. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (375 KB)
Zapisnik 6. izredne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (242 KB)
Zapisnik 6. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (261 KB)
Zapisnik 7. izredne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (390 KB)
Zapisnik 7. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (146 KB)
Zapisnik 8. izredne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (430 KB)
Zapisnik 8. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (350 KB)
Zapisnik 9. izredne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (540 KB)
Zapisnik 9. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (313 KB)
Zapisnik 10. izredne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (369 KB)
Zapisnik 10. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (279 KB)
Zapisnik 11. izredne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (380 KB)
Zapisnik 11. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (373 KB)
Zapisnik 12. izredne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (601 KB)
Zapisnik 12. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (353 KB)
Zapisnik 13. izredne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (411 KB)
Zapisnik 13. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (288 KB)
Zapisnik 14. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (394 KB)
Zapisnik 16. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (558 KB)
Zapisnik 17. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (545 KB)
Zapisnik 18. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (447 KB)
Zapisnik 19. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (434 KB)
Zapisnik 20. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (528 KB)
Zapisnik 21. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (434 KB)
Zapisnik 22. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (490 KB)
Zapisnik 23. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (401 KB)
Zapisnik 24. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (403 KB)
Zapisnik 25. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (398 KB)
Zapisnik 26. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (416 KB)
Zapisnik 27. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (548 KB)
Zapisnik 29. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (421 KB)
Zapisnik 30. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (546 KB)
Zapisnik 31. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (406 KB)
Zapisnik 32. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (431 KB)
Zapisnik 33. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (390 KB)
Zapisnik 35. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (484 KB)
Zapisnik 36. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (457 KB)

Zapisniki sej Poslovodnega odbora FF UM v mandatnem obdobju 2010-2014

Zapisniki sej Poslovodnega odbora FF UM v mandatnem obdobju 2006-2010