E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Spominska razstava ob 125-letnici rojstva Avgusta Pavla

april - maj 2011


Nekdo nam je poslal glas

Leta 2011 se skozi vse leto spominjamo 65. obletnice smrti in 125. obletnice rojstva Avgusta Pavla tako na Madžarskem kot v Sloveniji.

Potujoča razstava predstavlja življenje in delo Avgusta Pavla v treh jezikih v kronološkem zaporedju na devetih panojih. Tematika panojev: rojstni kraj, dijaška leta, prva profesorska leta, blizu rojstnega kraja, znanstvenik in profesor v Szombathelyu, etnolog, jezikoslovec, literarni zgodovinar, kulturnik, ustanovitelj revije, pesnik, prevajalec in posredovalec med kulturami. Fotografije so last Muzeja Savaria in Pavlove družine v Szombathelyu, kjer je Pavel živel in deloval med 1920-1946.

Avgust Pavel je bil predvsem raziskovalec ljudske kulture in literature lastnega naroda ter stikov med madžarsko in slovensko kulturo. Etnološki arhiv Muzeja Savaria hrani rokopise Pavlovih razprav, njegovih etnoloških in jezikoslovnih terenskih zapiskov na približno 2000 listkih. 6. februarja 1941 je na univerzi v Szegedu imel javno predavanje z naslovom »Kralj Matjaž v slovenskem ljudskem izročilu in literaturi«. S tem je dosegel habilitacijo za privatnega docenta južnoslovanskih jezikov in književnosti.

Prva samostojna pesniška zbirka Avgusta Pavla - Tako pojem psalme v naročju slepe doline (1933) - je izšla, ko je bil star 46 let. V petdesetem letu starosti je zbral 53 pesmi v zbirko Zažgani gozd (1936). Pavel je od svojih študentskih let spremljal srbsko in hrvaško, zlasti še slovensko ljudsko slovstvo. Od 1930 naprej pa tudi slovensko umetno slovstvo iščoč najprej sorodnih elementov v kulturah sosednjih narodov. Raziskoval je like Hunjadijcev v srbskem in hrvaškem ljudskem pesništvu. V slovenskem ljudskem pesništvu, pripovedkah in literaturi je preučeval lik kralja Matjaža. Avgust Pavel je s prevajanjem del Ivana Cankarja in drugih pisateljev ter pesnikov, oziroma z recenzijami slovenskih knig v reviji Vasi Szemle - predvsem od 30. let 20. stoletja naprej - posredoval med slovensko in madžarsko kulturo.

Avtorji razstave:
Pável Judit, Marija Kozar, Illés Péter

Potujoča razstava bo predstavljena v krajih:
Szombathely - Maribor - Bad Radkersburg (Potrna) - Szentgotthárd/Monošter - Cankova - Budapest/Budimpešta
Dr. Avgust Pavel (Vashidegkút/Cankova, 1886 – Szombathely, 1946) je bil prvi poklicni znanstvenik iz vrst Slovencev na Madžarskem: profesor madžarščine, jezikoslovec slovanskih jezikov, literarni zgodovinar in etnolog. Bil je prevajalec, posrednik med kulturami ter pesnik v materinščini in madžarščini.