E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

2x19

december 2012 - januar 2013


V študijskem letu 2011/2012 so študentje tretjega letnika umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru pod mentorstvom spodaj podpisane vzpostavili plodno sodelovanje z mariborskim Mladinskim kulturnim centrom. V okviru predmeta Praktično usposabljanje smo v Galeriji Media Nox in v razstavišču Filozofske fakultete pripravili razstavo, katere krovna vsebina so bili umetniški uspehi nekdanjih študentov mariborske likovne pedagogike. Že nekaj časa ugotavljamo, kako pomembno likovno središče je bil in še vedno je Oddelek za likovno umetnost (nekdaj Oddelek za likovno pedagogiko) na Pedagoški fakulteti (prvotno Pedagoški akademiji) mariborske Univerze. Med nekdanjimi študenti je mnogo danes znanih ustvarjalcev, katerih dela si lahko ogledujemo v uglednih galerijah, o njih prebiramo likovne kritike ter listamo po njihovih razstavnih katalogih. Razstavo, ki je v obeh razstaviščih gostovala cel december 2012 in košček januarja 2013, smo naslovili 2x12, saj jo je pripravilo dvanajst študentov, njihovemu vabilu pa se je naklonjeno odzvalo dvanajst umetnic in umetnikov.

Uspeh lanskega projekta je narekoval, naj ga nadgradimo v študijskem letu 2012/2013. Spisek uspešnih študentov mariborske likovne pedagogike, ki so se uveljavili kot prodorni umetniki, z lansko razstavo ni bil v celoti izkoriščen. Presodili smo, da smo umetnostnozgodovinsko raziskavo o pomenu mariborskega visokega šolstva na polju umetnosti tako rekoč dolžni pripeljati do smiselnega zaključka; preprosto nismo želeli ostati na pol poti. Tudi z letošnjo razstavo nismo izčrpali celotnega seznama imen, s katerimi se Univerza v Mariboru lahko upravičeno ponaša in jih zapiše med svoje reference. Ko seštejemo obe razstavi in ko postavimo oba razstavna kataloga drug ob drugega, se pokaže, v kolikšnem obilju je bila in je tudi zdaj umetnost prisotna na mariborski Univerzi. Rezultate študentskega dela uvrščamo v raziskovalni projekt Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor (L6-4315), ki ga financirata ARRS in mestna občina Maribor, vodi pa ga predstojnica Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta, doc. dr. Barbara Murovec, tudi sodelavka Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Tematika ponuja veliko iztočnic za razmislek o pomenu ustvarjalnega duha v znanstvenem in visokošolskem okolju in v življenju mesta. Ideja o ustanovitvi Akademije za umetnosti je kljub dobrim obetom izpred leta dni ponovno izgubila zagon, ne smemo pa si dovoliti, da zamre. K temu zavezujejo tudi generacije odličnih umetnikov, ki so prve korake v bogastvo likovnega naredili prav v Mariboru. Letošnjemu vabilu k razstavljanju se je odzvalo devetnajst kiparjev in slikarjev. Z naklonjenostjo so sprejeli vsebinski koncept razstave in podprli mlade umetnostne zgodovinarje, ki prvič čisto zares stopajo v doslej neznano delovno področje. Naslov razstave smo oblikovali enako kot lani: prešteli smo umetnike in mlade kustose. Pri delu so nas podprli v Mladinskem kulturnem centru Maribor in v vodstvu Filozofske fakultete Univerze v Mariboru ter nam omogočili ustrezno delovno okolje. Vsem hvala.

Marjeta Ciglenečki