E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Umetnina v nastajanju

december 2014 - januar 2015


Umetnina v nastajanju

Razstava Umetnina v nastajanju je rezultat sodelovanja med študenti tretjega letnika dodiplomskega študijskega programa Umetnostna zgodovina na Filozofski fakulteti v Mariboru in študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani ter njihovimi mentorji. Sodelovanje poteka tudi na ravni galerijskih institucij z izobraževalnimi, medmestnega povezovanja Maribora in Ljubljane, teoretičnih disciplin s praktičnimi. Ključni cilj projekta je vključiti študente obeh fakultet na prizorišče slovenske sodobne umetnosti in jih spodbuditi, da razvijejo dialog in strategije skupne produktivnosti, ki se bodo nadaljevali izven študija. Bodoči diplomanti umetnostne zgodovine so v okviru študijskih obveznosti pri predmetu tretjega letnika Praktično usposabljanje nastopili v vlogi kustosa. Študenti Akademije za likovno umetnost v Ljubljani in njihovi mentorji so nam predstavili ateljejsko delo, pedagoško angažiranost, razmišljanja in povezave. Projekt je potekal v dveh etapah. Prvi del je bil raziskovalne narave, saj so se mladi kustosi seznanili z dogajanjem na sceni sodobne umetnosti, obiskali so ateljeje na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in v dialogu z avtoricami in avtorji umetniških del naredili izbor za predstavitev na skupinski razstavi. Drugi del projekta je obsegal organizacijo razstave, postavitev umetniških del v razstavni prostor, pripravo vabil, oblikovanje kataloga in sodelovanje z mediji. Pomemben del projekta je tudi približevanje razstave širši javnosti, zato so mladi kustosi predvideli javna vodstva, z namenom predstavitve avtorjev in njihovega pomena za razvoj slovenske sodobne umetnosti. Tematsko težišče razstave se osredotoča na procesualnost umetnine z vidika mladih vizualnih umetnic in umetnikov, ki že v času študija oziroma neposredno po njem iščejo pot k lastnem konceptu in izrazu. Proces oziroma nastajanje umetniškega dela označuje kreativno odprtost bodisi v materialnem ali idejnem smislu, zato lahko vključuje širok razpon del: od začetnega zasnutka, skicoznega prebliska do kosov v postopku in zaključene celote. Razstavljeni objekti se intermedijsko prepletajo in so v večini del široko zastavljenega projekta, ki je nastajal v času študijskega procesa, v prihodnje pa se bo še nadaljeval, dopolnjeval ali preoblikoval.

Želimo se zahvaliti študentom in profesorjem Akademije za likovno umetnost v Ljubljani, da so se odzvali povabilu k sodelovanju, našemu vsakoletnemu gostitelju Mladinskemu kulturnemu centru Maribor, Mestni občini Maribor, Uradu Republike Slovenije za mladino in Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije za finančno podporo projekta ter dekanu Filozofske fakultete v Mariboru, profesorju dr. Marku Jesenšku, za celostno podporo pri izvajanju tovrstnih projektov.

asist. dr. Slađana Mitrović