E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Akti in pravilniki

Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev FF UM Prenesi (210 KB)
Organizacijsko navodilo št. 01/ON2-71/2017/503 NB Prenesi (278 KB)
Katalog Informacij Javnega Znacaja Prenesi (362 KB)
Navodila o zavarovanju osebnih podatkov - videonadzor Prenesi (1928 KB)
Navodilo za vodenje letnih razgovorov FF UM Prenesi (409 KB)
Organizacijski akt o delovnem času UM, št. A 6/2008-51 MT Prenesi (96 KB)
Poslovnik senata FF UM Prenesi (80 KB)
Sprememba št. 1 Navodila za vodenje letnih razgovorov z delavci zaposlenimi na FF UM Prenesi (78 KB)
Spremembe in dopolnitve št. 2 Navodila za vodenje letnih pogovorov z delavci zaposlenimi na FF UM Prenesi (14 KB)

Predpisi Univerze v Mariboru