E-mail - employees | | Site Map |  |  |  |  |  | 
Search
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Phone: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Statutes and regulations (Slovenian)

Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev FF UM Download (210 KB)
Organizacijsko navodilo št. 01/ON2-71/2017/503 NB Download (278 KB)
Katalog informacij javnega značaja Download (442 KB)
Navodila o zavarovanju osebnih podatkov - videonadzor Download (1928 KB)
Navodilo za vodenje letnih razgovorov FF UM Download (409 KB)
Organizacijski akt o delovnem času UM, št. A 6/2008-51 MT Download (96 KB)
Poslovnik senata FF UM Download (80 KB)
Sprememba št. 1 Navodila za vodenje letnih razgovorov z delavci zaposlenimi na FF UM Download (78 KB)

Predpisi Univerze v Mariboru