E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Računovodstvo

Vodja računovodstva
Marija Kraner

Redno zaposleni člani oddelka
Vlasta Osrajnik
Suzana Lačen

Uradne ure:

PONEDELJEK  od 9.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
TOREK od 9.00 do 12.00 ure
SREDA od 9.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
ČETRTEK od 9.00 do 12.00 ure
PETEK  od 9.00 do 12.00 ure.

INTERNI AKTI ZA ZAPOSLENE - RAČUNOVODSTVO

1-00 Interno navodilo o krogotoku dokumentacije Prenesi (43 KB)
1-01 Nalog za izdajo računa Prenesi (13 KB)
1-02 Vloga za odobritev službene odsotnosti Prenesi (14 KB)
1-03 Zahtevek za izvedbo naročila Prenesi (46 KB)
1-04 Zapisnik o nabavi osnovnega sredstva Prenesi (13 KB)
1-04a Zapisnik o prenosu osnovnega sredstva na drugo lokacijo znotraj fakultete Prenesi (13 KB)
1-05 Reverz Prenesi (12 KB)
1-06 Poročilo o opravljenem delu na rednem študiju Prenesi (21 KB)
1-07 Poročilo o opravljenem delu na izrednem študiju Prenesi (19 KB)
1-08 Poročilo o opravljenem delu na podpilomskem študiju Prenesi (19 KB)
1-09 Poročilo o opravljenem delu Prenesi (14 KB)
1-10 Poročilo o dejanskih stroških v zvezi z delom Prenesi (15 KB)
1-11 Poročilo o opravljenem študentskem delu Prenesi (13 KB)
1-12 Naročilo za vnos bibliografskih enot Prenesi (13 KB)
1-13 Izstavitev računa za vodenje bibliografije Prenesi (13 KB)
1-14 Poročilo o delu, ki je bilo opravljeno na osnovi dogovora o povečanem obsegu dela Prenesi (13 KB)
2-00 Interno navodilo o krogotoku dokumentov za obračun in izplačilo plač Prenesi (27 KB)
2-01 Priloga 1- Najava Prenesi (10 KB)
2-02 Priloga 2 - Sprememba najave Prenesi (35 KB)
2-03 Priloga 3 - Ure za obračun najave Prenesi (13 KB)
2-04 Priloga 4 - Izvedba podiplomskega študija Prenesi (10 KB)
2-05 Priloga 5 - Izvedba izrednega študija Prenesi (12 KB)
2-06 Priloga 6 - Raziskovalna dejavnost Prenesi (17 KB)
2-07 Priloga 7 - Finančno ovrednotena najava Prenesi (24 KB)
3-00 Interno navodilo o pripravi in pregledu podj. avt. in drugih obligac. pog. Prenesi (19 KB)
3-01 Vloga za pripravo pogodbe Prenesi (12 KB)
3-02 Seznam področij za pripravo pogodb Prenesi (11 KB)
4-00 Cenik za izplačilo avtorskih in podjemnih pogodb za izvedbo pedagoškega procesa za študijsko leto 2019/2020 Prenesi (257 KB)
4-01 Cenik za izplačilo avtorskih in podjemnih pogodb za izvedbo pedagoškega procesa za študijsko leto 2020/2021 Prenesi (198 KB)