Mobile Access | E-mail | Site Map |  |  |  |  |  | 
Search
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Phone: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Dean

red. prof. dr. Božidar Kante

Secretary general

Petra Ujčič

Vice-dean for International Cooperation and Development

izr. prof. dr. Tomaž Onič

Vice-dean for Science and Research

red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik

Vice-dean for Academic Affairs

doc. dr. Marina Tavčar Krajnc

Prodekanica za finance in razvoj

red. prof. dr. Karin Bakračevič Vukman

Vršilka dolžnosti prodekanice za študentska vprašanja

Lučka Goričan

Tajnica oddelkov