Mobilzuang | E-mail | | Seitenübersicht |  |  |  |  |  | 
Suche
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Dekan

red. prof. dr. Darko Friš

Tajnica fakultete

Petra Ujčič

Prodekan za mednarodno sodelovanje in po pooblastilu odgovoren za izobraževalno dejavnost

izr. prof. dr. Tomaž Onič

Prodekanica za znanstvenoraziskovalno delo

red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik

Prodekanica za finance in razvoj

red. prof. dr. Karin Bakračevič

Prodekanica za študentska vprašanja

Maruša Bajlec