E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Zakaj študirati filozofijo?

»Če moramo filozofirati, potem moramo filozofirati, in če ne rabimo filozofirati, potem znova moramo filozofirati; zato v vsakem primeru moramo filozofirati. Kajti če filozofija obstaja (in je potrebna), potem smo primorani vsekakor filozofirati; in če ne obstaja (in je nepotrebna), potem moramo za to, da bi raziskali, zakaj ne obstaja (in je nepotrebna), znova filozofirati.« (Aristotel)

Je poanta filozofije v znanju, spoznavanju nas samih? Vsekakor. Je poanta filozofije v spreminjanju sveta? Tudi. Še pred tem pa ga je treba misliti. Kar je najtežje.

Filozofske ideje so v preteklosti svet radikalno spreminjale. In toliko tega je, česar znanost ali družba ne želita ali ne znata postaviti v miselni okvir. Čeprav danes to ni več, je filozofija nekoč bila na začetku razvoja vseh znanosti. Danes njeni privrženci ugotavljajo, da ostaja predvsem še branik za kritično in samostojno branje ali razmišljanje. Morala in etika sta filozofski disciplini - zakaj biti moralen, vam lahko pojasni le filozof. Logika je filozofska disciplina - kateri argumenti so dobri in kateri slabi, vam lahko pojasni le filozof. Že samo to sta dva dobra razloga, zaradi katerih lahko ugotovimo, kako nujna so filozofska znanja za razumevanje in tudi delovanje posameznika in družbe v celoti. Poznati filozofijo je nujno, če se nam zdita moralno ravnanje in argumentacija v našem skupnem življenju pomembna.

A to je le en vidik njene koristnosti, je še veliko drugih. Če želimo biti učeča se družba, moramo znati nakopičene informacije, s katerimi smo prestreljeni, pravilno in smiselno urediti, na koncu tudi kritično ali analitično ovrednotiti. Končno tudi razumeti in razložiti dogajanje okoli nas: psihološko, družbeno, politično, znanstveno. Študij filozofije ponuja prav to: ne samo pridobitev formalne izobrazbe ali znanj, prinaša enega od načinov za poglobljeno razumevanje in mišljenje o nas samih in svetu, v katerem živimo. Posredno nas vabi celo, da vsakdo osebno izbere možnost, kako preživeti svoje življenje: površno, tjavendan, brez mentalnega naprezanja, ali morda v raziskovanju in odkrivanju odgovorov na najtežja vprašanja o človeku, svetu, družbi, transcendenci. Ali kot je v razmislek predlagal Sokrat: »Neraziskanega življenja ni vredno živeti.«

Študirajte filozofijo na Filozofski fakulteti v Mariboru!

 

 • ker nam je mar za študente in se z njimi ukvarjamo;
 • ker poskušamo biti odprti in v dialogu z njimi;
 • ker spodbujamo razmišljanje, intelektualni angažma in razpravo;
 • ker dajemo prednost kritičnemu in analitičnemu pogledu na filozofijo;
 • ker verjamemo, da je filozofsko znanje lahko komplementarno z drugimi znanostmi in vedami;
 • ker želimo slediti svetovnim filozofskim trendom. 

 

Kaj pravijo naši študenti?

"Zame je filozofija nekakšno odkrivanje novih svetov s pomočjo boljšega razumevanja sveta, v katerem živimo. Pravi filozofi zelo široko gledajo na vse okoli sebe. Nikoli, se pravi skoraj nikoli, jim ne zmanjka idej, svežih ali že drugje uporabljenih, iz katerih gradijo nove teorije in hipoteze, ki nato tvorijo znanost. Zato je privilegij zame in vsakega, ki mu filozofija dosti pomeni, da jo napravimo kakovostnejšo in bolj osmišljeno." (študentka Zlatka)

"Dosedanje učenje na osnovni in srednji šoli mi je ustvarjalo vtis razbitosti. Če je realnost razbita na delčke, kako jih povezati? Vprašanje, ki se ga loteva filozofija, je ravno vprašanje, kaj lahko sploh vemo. To pa niti slučajno ni tako očitno. Upam, da mi bo ukvarjanje s filozofijo te razbite delčke pomagalo ponovno združiti v povezano celoto." (študentka Tea)

"Jasne in povsem enoznačne definicije filozofije, ki bi se podala bodočim učencem v obliki instant formule, pač ni. Gre preprosto za to, da zavzameš nek svoj lastni odnos do sveta, do bistvenih vprašanj, ki te zadevajo kot prebivalca tega včasih zelo smešnega planeta. Zame je smisel filozofije v tem, da se potapljam v globine, spoznavam njihove razsežnosti in lastnosti, se znam od njih oddaljiti in jih kritično presoditi v smislu tridtve: Ne verjemi argumentom avtoritete, ampak avtoriteti argumentov!" (študentka Nina)

Katero znanje in zmožnosti boste pridobili s študijem filozofije pri nas?

Ob koncu študija bodo študentke in študenti obvladali:

 • sposobnost kritične analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic;
 • obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov;
 • sposobnost kritične in samokritične presoje;
 • sposobnost uporabe znanja v praksi in reševanja problemov;
 • avtonomnost v strokovnem delu;
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju;
 • sposobnost etične refleksije in zavezanost etiki na poklicnem področju;
 • sodelovanje, delo v skupini (in v mednarodnem okolju).

 


Kje se s filozofsko izobrazbo lahko zaposlite?

Diplomanti bodo s svojim širokim poklicnim profilom konkurenčni na raziskovalnem področju, v založništvu in novinarstvu, oglaševanju, v medijih, v kulturnih, duhovnih in umetnostnih ustanovah pa tudi, zakaj pa ne, v intelektualnem podjetništvu. Ker pa je mogoče prvostopenjski študij filozofije nadgraditi tudi s pedagoško specializacijo, se bo magistrandom odprla še dodatna poklicna niša v poučevanju filozofije in njej sorodnih predmetov v osnovnih in srednjih šolah.

Naše raziskovanje in mednarodno sodelovanje

Zaposleni na Oddelku za filozofijo smo dejavni tudi na raziskovalnem področju. Sodelujemo v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih in vanje vključujemo tudi študente. V letu 2014/ 2015 imamo kar 4 demonstratorje, dva na prvi stopnji in dva na drugi stopnji. Skrbimo za evropsko izmenjavo učiteljev in študentov ter organiziramo odmevne mednarodne znanstvene prireditve.

Urejamo in izdajamo dve znanstveni reviji, v slovenščini Analizo, v angleščini pa mednarodno odmevno Acto Analytico.

 

Katere programe izvajamo?

V Mariboru ponujamo študij filozofije na vseh treh stopnjah (bolonjskega) izobraževanja. Na 1. stopnji se izvaja dvopredmetni bolonjski program 1. stopnje (BA) Filozofija, ki ga lahko združujete s študijem drugih dvopredmetnih programov 1. stopnje, ki jih ponujata Filozofska fakulteta v Mariboru ali Fakulteta za naravoslovje in matematiko.

Po zaključku študija filozofije na 1. bolonjski stopnji boste lahko le-tega nadaljevali na 2. bolonjski stopnji. Izbirali boste lahko med :

 

 • dvoletnim (MA) študijskim programom Pedagoške dvopredmetne filozofije;
 • dvoletnim (MA) študijskim programom Nepedagoške dvopredmetne filozofije;
 • dvoletnim (MA) študijskim programom Enopredmetne filozofije.

Najbolj ambiciozni boste lahko študij filozofije nadaljevali na 3. bolonjski stopnji in ga kronali z doktoratom, ki vam bo omogočal reševanje najzahtevnejših filozofskih in drugih humanističnih problemov. Več o programih...

 

Dobrodošli na študiju filozofije v Mariboru!