Mobil hozzáférés | E-posta | Honlaptérkép |  |  |  |  |  | 
KERESÉS
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za geografijo

Predstojnik oddelka za geografijo
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Igor Žiberna

Namestnica predstojnka
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Eva Konečnik Kotnik

Oddelčni tutor
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Uroš Horvat

Redno zaposleni člani oddelka
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Ana Vovk Korže
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Karmen Kolnik
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Lučka Lorber
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Vladimir Drozg

Predstavitev oddelka

Razvoj oddelka za geografijo in študija geografije v Mariboru sega v leto 1961. Leta 1985 smo pričeli izvajati višješolski študijski program geografije, ki je od leta 1995 univerzitetni. Od leta 1999 izvajamo tudi v podiplomski študij geografije za področje izobraževanja. Leta 2006 je Oddelek za geografijo postal del novoustanovljene Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, kar je prineslo vrsto novosti tudi v študiju geografije.

V študijskem letu 2008/09 smo pričeli z izvajanjem novega »bolonjskega« univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa prve stopnje »Geografija«. Diplomanti z njim pridobijo ustrezno splošno geografsko izobrazbo, ki jo lahko v nadaljevanju (od študijskega leta 2011/12 naprej) na drugi stopnji študija nadgradijo v dvopredmetnem pedagoškem študijskem programu druge stopnje »Geografija« (namenjen je pridobivanju znanja in veščin za poučevanje geografije v osnovnih in srednjih šolah). V postopku akreditacije je tudi dvopredmetni nepedagoški študijski program druge stopnje »Geografija« (namenjen je aplikaciji znanja o prostoru v procesu načrtovanja prihodnjega družbenega in socialnega razvoja skupnosti in pri vprašanjih povezanih s trajnostnim razvojem in z varovanjem okolja). Na oddelku za geografijo izvajamo poleg navedenih še študijski program tretje stopnje Geografija (doktorski študij).

Na Oddelku za geografijo je v študijskem letu 2011/12 redno zaposlenih šest visokošolskih učiteljev in trije asistenti oz. ena mlada raziskovalka. V študijskem procesu dajemo velik poudarek stalnemu izboljševanju kvalitete izobraževanja, obsežnemu terenskemu delu, povezovanju raziskovalnega in pedagoškega dela ter prenosu raziskovalnih dosežkov v prakso in študijski proces. Organiziramo znanstvena in strokovna srečanja ter vabimo tuje predavatelje, spodbujamo mednarodno mobilnost študentov ter njihovo samostojno raziskovalno delo. Oddelek za geografijo koordinira univerzitetno mrežo GEOREGNET v okviru CEEPUS srednjeevropskega programa mobilnosti. Mreža je namenjena zagotavljanju mobilnosti študentov in profesorjev geografije med partnerskimi univerzami iz Graza, Krakova, Kopra, Ljubljane, Maribora, Novega Sada, Olomouca, Pecsi, Prage, Prešova, Tuzle, Zadra in Zagreba. Člani oddelka se udeležujemo mednarodnih geografskih konferenc, seminarjev, sodelujemo z geografskimi institucijami doma in tujini. Intenzivno je tudi strokovno delo, saj delujemo kot pisci učbenikov ter člani v različnih strokovnih organih na državni in lokalni ravni. Razvijamo tudi aplikativne študije povezane z regionalnim razvojem v SV Sloveniji. V letu 2006 smo pričeli izdajati znanstveno revijo Revija za geografijo.