E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Doktorske Disertacije

Na doktorskem študijskem program Oddelka za germanistiko Germanistične študije trenutno nastajajo štiri disertacije.

  • Simona Štavbar, prof. nemškega jezika in diplomirana prevajalka, diplomirala na FF UL, raziskuje teoretične in praktične vidike elektronskih strokovnih slovarjev. V disertaciji, ki jo je zagovarjala v mesecu juniju, je razvila model za večdimenzionalni slovarski opis leksikografske terminologije, kar je lahko osnova za izdelavo ustreznih terminoloških podatkovnih zbirk in/ali elektronskih slovarjev tudi na drugih strokovnih področjih. Mentorica: red. prof. dr. Vida Jesenšek
  • Anja Vasiljevič, prof. nemškega jezika s književnostjo, diplomirala na Oddelku za germanistiko FF UM, raziskuje mladostniški sleng na Facebooku, in sicer njegovo pojavnost na vseh jezikovnih ravneh, kar primerja z drugimi pojavnimi oblikami nemškega mladostniškega slenga. Mentorica: izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir
  • Mirjana Basarič, prof. nemškega jezika s književnostjo, diplomirala na Oddelku za germanistiko FF UM, raziskuje mladostniški sleng na Facebooku. Raziskuje pojavnost slenga po vseh jezikovnih ravneh in ga primerja z drugimi pojavnimi oblikami nemškega mladostniškega slenga. Mentorica: doc. dr. Teodor Petrič
  • Nikolina Miletić, prof. nemškega in angl. jezika, diplomirala na univerzi v Zadru (Sveučilište Zadar, Odjel za germanistiku, Odjel za anglistiku), primerjalno raziskuje širšo frazeologijo nemškega in hrvaškega jezika, predvsem z vidikov učenja in poučevanja nemščine kot tujega jezika. Cilj doktorske raziskave je opredeliti nabor načel in kriterijev za izbiro in didaktično smiselno obravnavo nemške frazeologije pri učencih/dijakih s hrvaščino kot maternim jezikom. Mentorica: red. prof. dr. Vida Jesenšek, somentorica (Sveučilište Zadar, Odjel za germanistiku)

Doktorske disertacije