E-posta | Kakovost | Honlaptérkép |  |  |  |  |  | 
KERESÉS
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Študijski programi

PRVA STOPNJA (BACHELOR)

Diplomanti se usposobijo za opravljanje del, ki zahtevajo učinkovito sporazumevanje z nemško govorečimi, v enaki meri pa tudi kreativnost, odprtost in humanistično razgledanost. Zaposljivi so v turizmu, drugih panogah gospodarstva, v kulturi, medijih in oglaševanju.

Diplomanti se usposobijo za opravljanje del, ki zahtevajo učinkovito sporazumevanje z nemško govorečimi, v enaki meri pa tudi kreativnost, odprtost in humanistično razgledanost. Zaposljivi so v turizmu, drugih panogah gospodarstva, v kulturi, medijih in oglaševanju. Njihova zaposlitev je odvisna tudi od izbire drugega študijskega programa.


DRUGA STOPNJA (MASTER)

Magistranti se usposobijo za delovanje na vseh področjih, kjer sta v ospredju medkulturno in medjezikovno sodelovanje, predvsem pa na področju stičnosti nemškega, slovenskega in madžarskega govornega in kulturnega prostora. Zaposljivi so v vseh ustanovah, ki se medregionalno in mednarodno povezujejo na področju kulture, medijev, uprave, gospodarstva, politike in znanosti.

Magistranti se usposobijo za delovanje na vseh področjih, kjer sta v ospredju medkulturno in medjezikovno sodelovanje, predvsem pa na področju stičnosti nemškega, slovenskega in madžarskega govornega in kulturnega prostora. Zaposljivi so v vseh ustanovah, ki se medregionalno in mednarodno povezujejo na področju kulture, medijev, uprave, gospodarstva, politike in znanosti. Njihova zaposlitev je odvisna tudi od izbire drugega študijskega programa.

Magistranti lahko opravljajo dela učiteljev nemškega jezika v javnih in zasebnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah na vseh stopnjah šolanja. Dejavni so lahko tudi v učnem založništvu, ki izdaja tradicionalna učna gradiva in pripomočke ali razvija elektronska učna orodja in okolja za učenje in poučevanje nemščine kot tujega jezika.


TRETJA STOPNJA (DOKTORSKI PROGRAM)

Program usposablja za samostojno raziskovalno in razvojno delo na področju germanističnega jezikoslovja ali literature nemškega govornega prostora in omogoča zaposlitev v znanstveno-raziskovalnih ustanovah oziroma visokošolskem in univerzitetnem izobraževanju.