E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

A Maribori Magyar Kultúrklub 1999-ben alakult azzal a céllal, hogy a Maribori Egyetemen egyetemi tanulmányokat folytató hallgatók számára kulturális programokat, kirándulásokat, ünnepségeket szervezzen. A Klub nyitott intézmény, bárki tagja lehet, aki eljön a találkozókra, és kinyilvánítja csatlakozási szándékát.
A Klub keretében a tagok a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke tanárainak és lektorának vezetésével megemlékeznek a magyar nemzeti ünnepekről és egyéb jeles napokról. Az ünnepségek alkalmával történelmi, irodalmi, nyelvészeti témájú előadásokat hallgathatnak a tagok, majd beszélgetések során tovább boncolgatják az egyes témákat. A jeles napok közeledtével felelevenítik a magyar, illetve a muravidéki népi hagyományokat. A Magyar Klubnak rendszeres látogatói a Mariborban Erasmus-ösztöndíjjal tartózkodó magyarországi egyetemisták is. A Klub sikeres pályázatokkal, támogatásokkal tartja fenn magát, ezek teszik lehetővé az ünnepségek, a kirándulások, egyéb kulturális programok szervezését.
2008 óta Vörös Koni történelem és magyar fordító szakos egyetemista a Magyar Klub elnöke.


V okviru Oddelka za madžarski jezik in književnost deluje tudi Madžarski kulturni klub. Klub je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje študentov, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju kulture in izobraževanja s posebnim poudarkom na kulturo madžarsko govorečega prostora v Karpatskem bazenu. S tem prispevajo k bogatenju kulturnega življenja tudi v svojem ožjem okolju.
Članstvo v Klubu je prostovoljno. Član kluba lahko postane vsakdo, ki podpiše pristopno izjavo ter s tem sprejme statut Kluba.

30 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke

Jubileumi konferencia

Klub + élet

Montazs

Kontra Miklós: A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában