E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za pedagogiko

Predstojnik oddelka za pedagogiko
red. prof. dr. Edvard Protner

Namestnik predstojnika
doc. dr. Jernej Kovač

Oddelčna tutorica
red. prof. dr. Mateja Pšunder

Redno zaposleni člani oddelka
red. prof. dr. Majda Schmidt Krajnc
red. prof. dr. Marjan Krašna
izr. prof. dr. Marija Javornik Krečič
doc. dr. Joca Zurc
učitelj športne vzgoje Peter Sitar

Zunanji sodelavci
red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek
red. prof. dr. Karin Bakračevič
izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše
izr. prof. dr. Maja Hmelak
izr. prof. dr. Suzana Kraljič
izr. prof. dr. Martin Kramar
izr. prof. dr. Vesna Vuk Godina
izr. prof. dr. Janez Bregant
izr. prof. dr. Katja Košir
izr. prof. dr. Joca Zurc
izr. prof. dr. Tanja Kajtna
doc. dr. Tomaž Bratina
doc. dr. Marta Licardo
doc. dr. Bojana Globačnik
doc. dr. Ksenija Domiter Protner
doc. dr. Katja Plemenitaš
doc. dr. Andreja Barle Lakota
asist. dr. Andreja Kozmus
asist. dr. Tjaša Mohar
asist. Marina Horvat
asist. Petra Rajšp
asist. Monika Klojčnik
asist. Urška Živkovič
asist. Sara Mičič

Predstavitev oddelka

Oddelek izvaja dvopredmetni študijski program Pedagogika in ... ter podiplomski študijski program Pedagogika. Prav tako člani Oddelka izvajajo pedagoške, psihološke in splošno-didaktične predmete na pedagoških programih Filozofske fakultete, Fakultete za naravoslovje in matematiko ter Pedagoške fakultete, program pedagoško-andragoške izobrazbe in pedagoške programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev.

V okviru študija Pedagogike in ... študentje spoznavajo teorijo vzgoje in izobraževanja, njene psihološke osnove ter metode znanstvenoraziskovalnega preučevanja pedagoške teorije in prakse ter usvojijo pedagoško in didaktično znanje za načrtovanje, izvajanje, analizo in vrednotenje izobraževalno-vzgojnega procesa ter svetovalno delo. Študentje se v okviru vaj in prakse seznanijo z delom različnih vzgojno-izobraževalnih institucij, spoznavajo razvojno-psihološke značilnosti otroka in mladostnika, značilnosti dela z otroki s posebnimi potrebami, šolsko svetovalno delo ...

Raziskovalno delo članov Oddelka je usmerjeno v raziskovanje vzgojno-izobraževalne prakse in znanstvenih disciplin psihologija, pedagogika in didaktika. Visokošolski učitelji in sodelavci Oddelka so vključeni v domače in mednarodno znanstvenoraziskovalno delo ter sodelujejo s strokovnimi in znanstvenimi institucijami doma in v tujini, udeležujejo se tudi mednarodnih konferenc ter različnih znanstvenih in strokovnih posvetov.

Oddelek je vključen v program Socrates-Erasmus, ki omogoča študentom študij na različnih evropskih univerzah, na Oddelku pa gostujejo tudi profesorji iz tujine.