E-mail | | Seitenübersicht |  |  |  |  |  | 
Suche
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za pedagogiko

Predstojnik oddelka za pedagogiko
Univ. Ao. Prof. Dr. Dr. Edvard Protner

Namestnik predstojnika
Uni. Doz. Dr. Jernej Kovač

Oddelčna tutorica
Univ. Ao. Prof. Dr. Dr. Mateja Pšunder

Redno zaposleni člani oddelka
Univ. Ao. Prof. Dr. Dr. Majda Schmidt Krajnc
Univ. Ao. Prof. Dr. Dr. Marjan Krašna
Univ. Ao. Prof. Dr. Marija Javornik Krečič
Uni. Doz. Dr. Joca Zurc
Sportlehrer Peter Sitar

Zunanji sodelavci
Univ. Ao. Prof. Dr. Dr. Milena Ivanuš Grmek
Univ. Ao. Prof. Dr. Dr. Karin Bakračevič
Univ. Ao. Prof. Dr. Tina Vršnik Perše
Univ. Ao. Prof. Dr. Maja Hmelak
Univ. Ao. Prof. Dr. Suzana Kraljič
Univ. Ao. Prof. Dr. Martin Kramar
Univ. Ao. Prof. Dr. Vesna Vuk Godina
Univ. Ao. Prof. Dr. Janez Bregant
Univ. Ao. Prof. Dr. Katja Košir
Univ. Ao. Prof. Dr. Joca Zurc
Univ. Ao. Prof. Dr. Tanja Kajtna
Uni. Doz. Dr. Tomaž Bratina
Uni. Doz. Dr. Marta Licardo
Uni. Doz. Dr. Bojana Globačnik
Uni. Doz. Dr. Ksenija Domiter Protner
Uni. Doz. Dr. Katja Plemenitaš
Uni. Doz. Dr. Andreja Barle Lakota
Assist. Dr. Andreja Kozmus
Assist. Dr. Tjaša Mohar
Assist. Marina Horvat
Assist. Petra Rajšp
Assist. Monika Klojčnik
Assist. Urška Živkovič
Assist. Sara Mičič

Predstavitev oddelka

Oddelek izvaja dvopredmetni študijski program Pedagogika in ... ter podiplomski študijski program Pedagogika. Prav tako člani Oddelka izvajajo pedagoške, psihološke in splošno-didaktične predmete na pedagoških programih Filozofske fakultete, Fakultete za naravoslovje in matematiko ter Pedagoške fakultete, program pedagoško-andragoške izobrazbe in pedagoške programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev.

V okviru študija Pedagogike in ... študentje spoznavajo teorijo vzgoje in izobraževanja, njene psihološke osnove ter metode znanstvenoraziskovalnega preučevanja pedagoške teorije in prakse ter usvojijo pedagoško in didaktično znanje za načrtovanje, izvajanje, analizo in vrednotenje izobraževalno-vzgojnega procesa ter svetovalno delo. Študentje se v okviru vaj in prakse seznanijo z delom različnih vzgojno-izobraževalnih institucij, spoznavajo razvojno-psihološke značilnosti otroka in mladostnika, značilnosti dela z otroki s posebnimi potrebami, šolsko svetovalno delo ...

Raziskovalno delo članov Oddelka je usmerjeno v raziskovanje vzgojno-izobraževalne prakse in znanstvenih disciplin psihologija, pedagogika in didaktika. Visokošolski učitelji in sodelavci Oddelka so vključeni v domače in mednarodno znanstvenoraziskovalno delo ter sodelujejo s strokovnimi in znanstvenimi institucijami doma in v tujini, udeležujejo se tudi mednarodnih konferenc ter različnih znanstvenih in strokovnih posvetov.

Oddelek je vključen v program Socrates-Erasmus, ki omogoča študentom študij na različnih evropskih univerzah, na Oddelku pa gostujejo tudi profesorji iz tujine.