E-posta | Kakovost | Honlaptérkép |  |  |  |  |  | 
KERESÉS
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za pedagogiko

Predstojnik oddelka za pedagogiko
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Edvard Protner

Namestnik predstojnika
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Jernej Kovač

Oddelčna tutorica
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Mateja Pšunder

Redno zaposleni člani oddelka
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Majda Schmidt Krajnc
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Marjan Krašna
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Marija Javornik Krečič
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Joca Zurc
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Andreja Kozmus
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Peter Sitar

Zunanji sodelavci
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Milena Ivanuš Grmek
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Karin Bakračevič
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Tina Vršnik Perše
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Maja Hmelak
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Suzana Kraljič
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Martin Kramar
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Vesna Vuk Godina
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Janez Bregant
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Katja Košir
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Tanja Kajtna
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Tomaž Bratina
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Marta Licardo
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Bojana Globačnik
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Ksenija Domiter Protner
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Katja Plemenitaš
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Andreja Barle Lakota
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Tjaša Mohar
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Marina Horvat
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Petra Rajšp
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Monika Klojčnik
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Urška Živkovič
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Sara Mičič

Predstavitev oddelka

Pedagogika kot znanstvena disciplina ima v Mariboru dolgo tradicijo, saj je vezana na izobraževanje učiteljev. Zgodovina pedagogike kot študijskega programa sega v leto 1996, ko je bil na Pedagoški fakulteti UM potrjen dvopredmetni študijski program Pedagogika in ... V desetletju, ki je sledilo, se je Oddelek kadrovsko krepil in znanstveno uveljavljal. Ob nastanku Filozofske fakultete UM leta 2006 se je (po bolonjskih načelih prenovljen) študijski program prenesel na novo fakulteto.

V okviru Oddelka za pedagogiko se na Filozofski fakulteti UM izvajajo naslednji študijski programi:

  • univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje Pedagogika;
  • enopredmetni pedagoški magistrski študijski program druge stopnje Pedagogika;
  • dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program druge stopnje Pedagogika;
  • bolonjski študijski program tretje stopnje Pedagogika.

V okviru študija pedagogike študentke in študenti spoznavajo teorijo in zgodovino vzgoje in izobraževanja, njene psihološke ter sociološke osnove ter metode znanstvenoraziskovalnega preučevanja pedagoške teorije in prakse, usvojijo pedagoško in didaktično znanje za načrtovanje, izvajanje, analizo in vrednotenje izobraževalno-vzgojnega procesa, se usposobijo za delo z otroki s posebnimi potrebami, se seznanijo s pedagoškim delom na predšolski stopnji, spoznajo izobraževalno delo z odraslimi, šolsko svetovalno delo... Na vseh stopnjah študija je organizirano praktično usposabljanje, ki omogoča spoznavanje dela v različnih vzgojno-izobraževalnih institucijah, od predšolskih ustanov, šol različnih stopenj in tipov, ustanov za izobraževanje odraslih, vzgojno-varstvenih in rehabilitacijskih ustanov, nevladnih organizacij...

Visokošolski učitelji in sodelavci Oddelka so vključeni v domače in mednarodno znanstvenoraziskovalno delo ter sodelujejo s strokovnimi in znanstvenimi institucijami doma in v tujini, udeležujejo se mednarodnih konferenc ter različnih znanstvenih in strokovnih posvetov. V zadnjem desetletju je bil tudi Oddelek organizator večjih mednarodnih znanstvenih konferenc in strokovnih srečanj. Prisotno je prizadevanje za vključevanje študentk in študentov v znanstveno raziskovalno delo in za sodelovanje z diplomantkami in diplomanti programa v okviru Alumni kluba.

V okviru programa Socrates-Erasmus je študentkam in študentom omogočena študijska izmenjava z različnimi evropskimi univerzami, Oddelek pa je vključen tudi v CEEPUS mrežo, ki nabor univerz iz področja jugovzhodne Evrope še dodatno širi ter omogoča gostujoča predavanja profesoric in profesorjev iz tujine.

Pomembne povezave

Pedagoški inštitut
https://www.pei.si/

Cmepius. Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
https://www.cmepius.si/

Eurydice Slovenija
http://www.eurydice.si/

Slovenski šolski muzej
http://www.ssolski-muzej.si/slo/

Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
http://www.dlib.si/