Mobil hozzáférés | E-posta | Honlaptérkép |  |  |  |  |  | 
KERESÉS
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za pedagogiko

Predstojnik oddelka za pedagogiko
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Edvard Protner

Namestnik predstojnika
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Jernej Kovač

Oddelčna tutorica
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Mateja Pšunder

Redno zaposleni člani oddelka
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Milena Ivanuš Grmek
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Majda Schmidt
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Branka Čagran
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Marjan Krašna
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Marija Javornik Krečič
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Peter Sitar

Zunanji sodelavci
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Karin Bakračevič Vukman
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Bojan Borstner
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Norbert Jaušovec
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Danilo Šuster
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Jurka Lepičnik Vodopivec
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Milena Ivanuš Grmek
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Jana Goriup
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Rudi Kotnik
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Suzana Kraljič
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Martin Kramar
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Friderik Klampfer
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Bojana Globačnik
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Bojana Globačnik
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Maja Hmelak
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Marko Radovan
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Vesna Vuk Godina
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Tanja Kajtna
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Ana Kozina
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Hojka Gregorič Kumperščak
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Melita Kukovec
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Andreja Kozmus
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Tomaž Bratina
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Martina Klobasa
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Danijela Lahe
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Urška Aram
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Marina Horvat
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Monika Klojčnik
Sara Dravčbaher
Borjana Kremžar Jovanović
Arijana Steblovnik

Predstavitev oddelka

Oddelek izvaja dvopredmetni študijski program Pedagogika in ... ter podiplomski študijski program Pedagogika. Prav tako člani Oddelka izvajajo pedagoške, psihološke in splošno-didaktične predmete na pedagoških programih Filozofske fakultete, Fakultete za naravoslovje in matematiko ter Pedagoške fakultete, program pedagoško-andragoške izobrazbe in pedagoške programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev.

V okviru študija Pedagogike in ... študentje spoznavajo teorijo vzgoje in izobraževanja, njene psihološke osnove ter metode znanstvenoraziskovalnega preučevanja pedagoške teorije in prakse ter usvojijo pedagoško in didaktično znanje za načrtovanje, izvajanje, analizo in vrednotenje izobraževalno-vzgojnega procesa ter svetovalno delo. Študentje se v okviru vaj in prakse seznanijo z delom različnih vzgojno-izobraževalnih institucij, spoznavajo razvojno-psihološke značilnosti otroka in mladostnika, značilnosti dela z otroki s posebnimi potrebami, šolsko svetovalno delo ...

Raziskovalno delo članov Oddelka je usmerjeno v raziskovanje vzgojno-izobraževalne prakse in znanstvenih disciplin psihologija, pedagogika in didaktika. Visokošolski učitelji in sodelavci Oddelka so vključeni v domače in mednarodno znanstvenoraziskovalno delo ter sodelujejo s strokovnimi in znanstvenimi institucijami doma in v tujini, udeležujejo se tudi mednarodnih konferenc ter različnih znanstvenih in strokovnih posvetov.

Oddelek je vključen v program Socrates-Erasmus, ki omogoča študentom študij na različnih evropskih univerzah, na Oddelku pa gostujejo tudi profesorji iz tujine.