E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Oddelek za prevodoslovje

Redno zaposleni člani oddelka

doc. dr. Simon Zupan (namestnik predstojnice in oddelčni tutor)
izr. prof. ddr. Natalia Kaloh Vid
izr. prof. dr. Vlasta Kučiš
izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert
lekt. dr. Aleksandra Nuč (predstojnica oddelka)
lekt. dr. Sara Orthaber
lekt. dr. Melita Koletnik

Pri izvajanju študijskih programov sodelujejo tudi sodelavci drugih oddelkov Filozofske fakultete ter naslednji zunanji sodelavci:

red. prof. dr. Karmen Teržan Kopecky
izr. prof. dr. Janja Hojnik
lekt. Urška P. Černe
lekt. Andreja Pignar Tomanič
asist. Barbara Bračko
asist. Karina Soršak Kukovec
asist. Simona Majhenič
asist. Zmago Pavličič
asist. Tadeja Tement
Tomaž Dietinger
Mojca Medved Ladinek
Tanja Ostrman Renault
Kristina Alice Waller